Ak sa pri pokuse o aktualizáciu hodiniek Apple Watch Series 1 alebo Series 2 zobrazuje správa „Aktualizáciu nie je možné nainštalovať“

Ak sa pri aktualizácii hodiniek Apple Watch Series 1 alebo Series 2 vyskytne chyba s textom „Aktualizáciu nie je možné nainštalovať“, skúste vykonať tieto kroky.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Skôr než začnete

 1. Ak si nie ste istý, zistite, ktorý model hodiniek Apple Watch máte.
 2. Aktualizujte iPhone na najnovšiu verziu systému iOS.
 3. Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú pripojené k nabíjačke a nabité najmenej na 50 percent kapacity.
 4. Pripojte iPhone k Wi-Fi sieti.

Počas vykonávania týchto krokov majte iPhone v blízkosti hodiniek Apple Watch.

Odstránenie chyby „Aktualizáciu nie je možné nainštalovať“

Skúste vykonať tieto kroky. Ak niektorý nefunguje, prejdite na ďalší.

Vypnite funkciu Odomykať pomocou iPhonu

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Kód a potom vypnite funkciu Odomykať pomocou iPhonu.
 3. Znova klepnite na tab Moje hodinky a potom prejdite do menu Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 4. Skúste aktualizáciu nainštalovať znova.

Po aktualizácii hodiniek Apple Watch nezabudnite zapnúť funkciu Odomykať pomocou iPhonu.

Vypnite na iPhone pripojenie Bluetooth a Wi-Fi a potom aktualizáciu vykonajte priamo z hodiniek

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku Wi-Fi a potom funkciu Wi-Fi vypnite.
 2. Vráťte sa späť na hlavnú obrazovku Nastavenia, klepnite na položku Bluetooth a potom funkciu Bluetooth vypnite.
 3. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na položku Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 4. Skúste aktualizáciu nainštalovať znova.

Po aktualizácii hodiniek Apple Watch nezabudnite na iPhone zapnúť funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Nechajte hodinky Apple Watch, aby sa automaticky aktualizovali cez noc

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Automatické aktualizácie.
 3. Zapnite funkciu Automatické aktualizácie.
 4. Uistite sa, že hodinky Apple Watch sú pripojené k nabíjačke a v dosahu iPhonu pripojeného k Wi-Fi sieti.
 5. Nechajte hodinky Apple Watch, aby sa aktualizovali cez noc.

Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple

Ak sa chyba vyskytuje aj po vykonaní uvedených krokov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: