Postup pri balení a rozbaľovaní súborov v iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak potrebujete poslať e-mailom veľký súbor alebo vytvoriť archív, môžete ušetriť miesto použitím súboru ZIP.

Postup pri komprimovaní súborov

 1. Otvorte aplikáciu Súbory a potom vyberte lokalitu, napríklad Na mojom iPhone alebo iCloud Drive. 
 2. Klepnite na položku Vybrať a potom vyberte jeden alebo viac súborov.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac  v pravom dolnom rohu.
 4. Klepnite na položku Stlačiť. 
 5. Ak ste vybrali jeden súbor, do daného priečinka sa uloží súbor ZIP s rovnakým názvom súboru. Ak ste vybrali viac súborov, do daného priečinka sa uloží archív ZIP s názvom Archive.zip. Ak chcete názov zmeniť, dotknite sa archívu ZIP, podržte ho a vyberte položku Premenovať. 

Postup pri dekomprimovaní súboru ZIP

 1. Otvorte aplikáciu Súbory a potom vyhľadajte súbor alebo archív ZIP, ktorý chcete dekomprimovať.
 2. Klepnite na súbor alebo archív ZIP.
 3. Vytvorí sa priečinok obsahujúci príslušné súbory. Ak chcete zmeniť jeho názov, dotknite sa priečinka, podržte ho a potom klepnite na položku Premenovať. 

Ďalšie možnosti využitia súborov ZIP

Ak potrebujete zdieľať veľký súbor alebo viaceré súbory, komprimovaný súbor zaberie menej miesta v úložisku a možno ho odoslať rýchlejšie vďaka jeho menšej veľkosti. 

Ak chcete zdieľať súbor alebo archív ZIP z aplikácie Súbory, dotknite sa súboru alebo archívu ZIP, podržte ho a potom klepnite na tlačidlo zdieľania 

Ak dostanete súbor alebo archív ZIP prostredníctvom aplikácie Mail, môžete si tiež zobraziť náhľad jeho obsahu bez toho, aby ste súbor sťahovali. Jednoducho vyberte súbor alebo archív ZIP a potom vyberte položku Náhľad obsahu. Potiahnutím prstom zobrazíte náhľady jednotlivých súborov, ktoré archív ZIP obsahuje.  

Potrebujete ďalšiu pomoc?

 • Uistite sa, že v iPhone, iPade alebo iPode touch používate systém iOS 11 či novší alebo systém iPadOS.
 • Prečítajte si, ako používať aplikáciu Súbory
 • Ak je súbor príliš veľký na to, aby sa dal odoslať ako bežná príloha, môžete tiež skúsiť použiť službu Mail Drop.
 • Chcete s priateľmi alebo kolegami zdieľať viaceré súbory? Vyskúšajte zdieľanie priečinka v službe iCloud Drive
Dátum zverejnenia: