Používanie aplikácie Súbory na iPhone, iPade alebo iPode touch

Svoje súbory si môžete pozerať a spravovať z ktoréhokoľvek iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Vďaka aplikácii Súbory je ľahké nájsť, čo hľadáte, bez ohľadu na to, kde ste si to uložili alebo ktoré zariadenie používate.

 

Ikona aplikácie Súbory

V aplikácii Súbory máte všetky svoje súbory pokope. Všetky súbory môžete ľahko prechádzať, vyhľadávať a usporadúvať na jednom mieste – a to nielen súbory v zariadení, ktoré používate, ale aj súbory v aplikáciách, v službe iCloud Drive a v iných cloudových službách.

Skôr než začnete

Ak na prístup k súborom v službe iCloud Drive nechcete používať aplikáciu Súbory, môžete si stiahnuť a pridať iba cloudové služby tretích strán.

Vyhľadanie súborov

K súborom sa dostanete tak, že otvoríte aplikáciu Súbory a vyberiete umiestnenie hľadaného súboru.  

Uloženie lokálnej kópie súboru

Lokálne uložené súbory nájdete v časti Na mojom [zariadenie] pod nadpisom Miesta. Na iPade stačí potiahnuť súbory do priečinka Na mojom iPade, ak ich chcete uložiť priamo do zariadenia. Ak chcete súbor uložiť lokálne do iPhonu alebo iPodu touch, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite na súbor, ktorý chcete mať uložený v zariadení.
 2. Klepnite na položku Vybrať > názov súboru > Usporiadať .
 3. V časti Na mojom [zariadenie] vyberte priečinok alebo klepnite na ikonu Nový priečinok  a vytvorte nový.
 4. Klepnite na položku Kopírovať.

Môžete tiež zatlačiť na súbor, podržať ho, vybrať položku Presunúť a vybrať priečinok, do ktorého chcete súbor skopírovať. 

V systéme iOS 12 alebo staršom klepnite na súbor a vyberte položku Presunúť. Potom v časti Na mojom [zariadenie] vyberte položku Numbers, Keynote alebo Pages a klepnite na položku Kopírovať.

Presun súborov z iCloud Drive

 1. Prejdite na súbor, ktorý chcete presunúť.
 2. Klepnite na položku Vybrať a potom vyberte požadovaný súbor.
 3. Klepnite na položku Usporiadať .
 4. V časti Na mojom [zariadenie] vyberte priečinok alebo klepnite na ikonu Nový priečinok  a vytvorte nový.
 5. Klepnite na položku Presunúť.

Môžete tiež zatlačiť na súbor, podržať ho, vybrať položku Presunúť a vybrať priečinok, do ktorého chcete súbor skopírovať. 

Vyhľadávanie súborov v iných zariadeniach

Použite kroky určené pre vaše zariadenie.

 • V Macu prejdite na položky Finder > iCloud Drive.
 • Na stránke iCloud.com prejdite do aplikácie iCloud Drive.
 • PC s aplikáciou iCloud pre Windows prejdite do menu Prieskumník > iCloud Drive.

Usporadúvanie súborov

Usporadúvanie všetkých súborov uložených na iCloud Drive, vrátane dokumentov aplikácií Pages, Numbers a Keynote, je ľahké. Keď urobíte zmenu na jednom zariadení, úpravy sa automaticky aktualizujú na každom zariadení používajúcom službu iCloud Drive.

Môžete vytvárať vlastné priečinky. Môžete tiež premenovať existujúce súbory alebo priečinky tak, že na ne pritlačíte.

Vytvorenie nových priečinkov

 1. Prejdite na položku Miesta.
 2. Klepnite na položky iCloud Drive, Na mojom [zariadení] alebo na názov cloudovej služby tretej strany, v ktorej chcete mať uložený nový priečinok.
 3. Potiahnite na obrazovke prstom nadol.
 4. Klepnite na položku Viac .
 5. Vyberte položku Nový priečinok.
 6. Zadajte názov nového priečinka. Potom klepnite na položku Hotovo.

V systéme iOS 12 alebo staršom klepnite na ikonu Nový priečinok . Ak ikonu Nový priečinok  nevidíte alebo ak je sivá, znamená to, že cloudová služba tretej strany nepodporuje nové priečinky.

Súbory si môžete zobraziť podľa názvu, dátumu, veľkosti alebo značiek, ktoré ste pridali. Pomocou farebných a vlastných popisov môžete podľa vlastných potrieb priradiť k súborom značky. Vďaka nim potom rýchlo nájdete projekt alebo dokument, ktorý potrebujete. 

Pridanie značky

 1. Klepnite na položku Vybrať.
 2. Klepnite na súbor, ktorému chcete pridať značku.
 3. Klepnite na položku Zdieľať  > Pridať značky 
 4. Vyberte značku, ktorú chcete pridať.

Premenovanie značky

 1. Prejdite na položku Miesta.
 2. Klepnite na položku Viac  > Upraviť.
 3. Klepnite na názov existujúcej značky.
 4. Zadajte názov novej značky.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Vymazanie súborov

Vyberte súbory, ktoré už nechcete, a klepnite na ikonu Vymazať . Ak vymažete súbory z priečinka iCloud Drive na jednom zariadení, vymažú sa aj z vašich ostatných zariadení. iCloud Drive odstráni súbory zo všetkých zariadení, do ktorých ste sa prihlásili s tým istým Apple ID.

Ak odstránite súbor z iCloud Drivu alebo priečinka Na mojom [zariadení], súbor sa presunie do priečinka Nedávno vymazané. Ak si vymazanie rozmyslíte alebo súbor vymažete omylom, môžete ho obnoviť do 30 dní. Prejdite na položky Miesta > Nedávno vymazané. Vyberte súbor, ktorý si chcete ponechať, a klepnite na položku Obnoviť. Súbory v priečinku Nedávno vymazané sa po 30 dňoch odstránia.

Môžete sa tiež prihlásiť na stránke iCloud.com z Macu alebo PC a potom prejsť na iCloud Drive a skontrolovať priečinok Nedávno vymazané.

Zdieľanie súborov a spolupráca na súboroch s priateľmi

Chcete zdieľať dokument s priateľom alebo kolegom? Pošlite mu priamo z aplikácie Súbory odkaz na ktorýkoľvek súbor uložený  na iCloud Drive. Vyberte požadovaný súbor, klepnite na ikonu Zdieľať  a vyberte položku Pridať ľudí. Môžete tiež zdieľať kópiu súboru prostredníctvom aplikácie AirDrop, Správy alebo Mail, prípadne zdieľať zdieľanú poznámku a ďalšie položky.

Môžete tiež spolupracovať na projekte v reálnom čase. Aplikácia Súbory vám umožňuje vykonávať tieto operácie aj s dokumentmi aplikácií Pages, Numbers a Keynote. Vyberte súbor a klepnite na položku Zdieľať alebo na položku  > Pridať ľudí . Môžete ich pozvať na spoluprácu cez Správy, Mail alebo skopírovaním a vložením odkazu. Účastníci sú farebne odlíšení. Vidíte tiež, kto je online a aktívne pracuje so zdieľaným dokumentom.

Používanie aplikácií tretích strán v aplikácii Súbory

Aplikácia Súbory umožňuje pridávať cloudové služby tretích strán – ako sú napríklad Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Disk Google a ďalšie – aby ste mali k svojim súborom prístup na všetkých zariadeniach. Súbory, ktoré máte uložené na iCloud Drive, sa automaticky zobrazujú v aplikácii Súbory, potrebujete si však nastaviť aj ostatné cloudové služby, aby ste mali v aplikácii Súbory dostupné aj tie.

Pridanie aplikácií tretích strán

 1. Stiahnite a nastavte cloudovú aplikáciu tretej strany.
 2. Otvorte aplikáciu Súbory.
 3. Klepnite na tab Prechádzať.
 4. Klepnite na položku Viac  > Upraviť.
 5. Zapnite aplikácie tretích strán, ktoré chcete používať v aplikácii Súbory. 
 6. Klepnite na položku Hotovo.

V systéme iOS 12 alebo staršom otvorte aplikáciu Súbory a potom klepnite na položku Miesta > Upraviť a pridajte aplikácie tretích strán.

Ak sa vám v aplikácii Súbory nezobrazuje niektorá z cloudových služieb tretích strán, obráťte sa na poskytovateľa cloudu.

Presun súborov z cloudov tretích strán

 1. Otvorte súbor, ktorý chcete presunúť.
 2. Klepnite na položku Zdieľať  > Kopírovať.
 3. Otvorte priečinok, do ktorého chcete súbor presunúť.
 4. Pritlačte na obrazovku.
 5. Klepnite na položku Vložiť.

Ďalšie možnosti používania aplikácie Súbory v systéme iPadOS

Ak pracujete v systéme iPadOS, máte prostredníctvom aplikácie Súbory v systéme iPadOS k dispozícii prístup k súborom na jednotke USB, SD karte alebo pevnom disku. Stačí jednotku pripojiť a vybrať ju v časti Miesta. Môžete sa tiež pripojiť k súborovému serveru vo formáte Apple File System (APFS), Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) alebo ExFAT. Máte tiež možnosť zobraziť súbory v stĺpcoch. To je užitočné, ak máte súbory vnorené vo viacerých priečinkoch. Stĺpcové zobrazenie obsahuje náhľady súborov a poskytuje prístup k nástrojom (napríklad na značkovanie a otáčanie) bez toho, aby ste súbor vôbec museli otvoriť. 

Pripojenie k súborovému serveru

 1. Otvorte tab Prechádzať.
 2. Klepnite na položku Viac .
 3. Vyberte položku Pripojiť k serveru.
 4. Zadajte adresu SMB.
 5. Klepnite na položku Pripojiť.
 6. Názov servera sa zobrazí v časti Zdieľané v menu Prechádzať. 

Prepnutie do stĺpcového zobrazenia

 1. V zobrazení na šírku otvorte tab Prechádzať.
 2. Vyberte priečinok.
 3. Potiahnite prstom dolu na pravej strane obrazovky.
 4. Vpravo hore vyberte položku Zobrazenie Stĺpce .
 5. Po klepnutí na priečinok sa rozbalí jeho obsah.
 6. Po klepnutí na súbor sa zobrazí náhľad. 

Ak chcete stĺpcové zobrazenie opustiť, klepnite na položku Zobrazenie Mriežka  alebo Zobrazenie Zoznam , prípadne začnite iPad používať v režime portrétu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: