Používanie aplikácie Súbory na iPhone, iPade a iPode touch

Uchovávajte si všetky súbory v jednej praktickej aplikácii, ktorú môžete zobraziť a spravovať v ktoromkoľvek iPhone, iPade a iPode touch. Je potom ľahké nájsť, čo hľadáte, bez ohľadu na to, kde ste si to uložili alebo ktoré zariadenie používate.

Mac so zobrazenou aplikáciou iCloud Drive a iPhone zobrazujúci obrazovku Prezerať

 

Ikona aplikácie Súbory

V aplikácii Súbory máte v systéme iOS 11 alebo novšom všetky súbory pokope. Všetky súbory môžete ľahko prechádzať, vyhľadávať a usporadúvať na jednom mieste. A to nielen súbory v zariadení, ktoré používate, ale aj súbory v ostatných iOS zariadeniach, na iCloud Drive a v rámci iných cloudových služieb.

Začíname

Ak na prístup k súborom na iCloud Drive nechcete používať aplikáciu Súbory, môžete si stiahnuť a pridať iba cloudové služby tretích strán.

Pridanie aplikácií tretích strán

Aplikácia Súbory vám umožňuje pridávať cloudové služby tretích strán – ako sú napríklad Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Disk Google a ďalšie – aby ste mali k svojim súborom prístup na všetkých zariadeniach. Súbory, ktoré máte uložené na iCloud Drive, sa automaticky zobrazujú v aplikácii Súbory, potrebujete si však nastaviť aj ostatné cloudové služby, aby ste mali v aplikácii Súbory dostupné aj tie.

iPhone zobrazujúci obrazovku Prezerať so zapnutými službami iCloud Drive, Dropbox a Box

Na iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 11 alebo novším použite tieto kroky:

 1. Stiahnite a nastavte cloudovú aplikáciu tretej strany.
 2. Otvorte aplikáciu Súbory.
 3. Klepnite na Miesta > Upraviť. 
 4. Posunutím zapnite aplikácie tretích strán, ktoré chcete používať v aplikácii Súbory. 
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Ak sa vám v aplikácii Súbory nezobrazuje niektorá z cloudových služieb tretích strán, obráťte sa na poskytovateľa cloudu.

Vyhľadanie súborov

K súborom sa dostanete tak, že otvoríte aplikáciu Súbory a vyberiete umiestnenie hľadaného súboru.
 

iPhone zobrazujúci súbor Chocolate Chip Cookies s poznámkou, že položka sa skopíruje do aplikácie Pages v priečinku Môj iPhone

Ak v menu nevidíte položku Na mojom [zariadení], znamená to, že súbory nemáte uložené lokálne v aplikáciách Keynote, Numbers alebo Pages. Pomocou týchto krokov vytvorte kópiu súboru a uložte ju priamo do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch:

 1. Prejdite na súbor, ktorý chcete mať uložený v zariadení.
 2. Klepnite na súbor a vyberte položku Presunúť.
 3. Pod položkou Na mojom [zariadení] vyberte aplikáciu Numbers, Keynote alebo Pages.
 4. Klepnite na položku Kopírovať.

Hľadáte súbory na svojich ostatných zariadeniach? Použite kroky určené pre vaše zariadenie.

 • Na Macu prejdite do menu Finder > iCloud Drive.
 • Na stránke iCloud.com prejdite do aplikácie iCloud Drive.
 • Na PC s aplikáciou iCloud pre Windows prejdite do menu Prieskumník > iCloud Drive.

Usporiadanie súborov

Vyhľadávanie a usporadúvanie všetkých súborov uložených na iCloud Drive, vrátane dokumentov aplikácií Pages, Numbers a Keynote, je ľahké. Keď urobíte zmenu na jednom zariadení, úpravy sa automaticky aktualizujú na každom zariadení používajúcom službu iCloud Drive.

Súbory môžete podľa potreby presúvať z iCloud Drive na iné miesta v aplikácii Súbory. Na iPade stačí jednoducho potiahnuť súbory do priečinka Na mojom iPade. Na iPhone a iPode touch použite nasledujúci postup.

Presun súborov z iCloud Drive

 1. Prejdite na položku Vybrať.
 2. Klepnite na súbor, ktorý chcete presunúť.
 3. Klepnite na položku Presunúť alebo na ikonu .
 4. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor presunúť.
 5. Klepnite na položku Presunúť.
   

Presun súborov z cloudov tretích strán

 1. Otvorte súbor, ktorý chcete presunúť.
 2. Klepnite na položku Zdieľať alebo na položky  > Kopírovať.
 3. Otvorte priečinok, do ktorého chcete súbor presunúť.
 4. Pritlačte na obrazovku.
 5. Vyberte položku Vložiť.
   

Súbory si môžete zobraziť podľa názvu, dátumu, veľkosti alebo značiek, ktoré ste pridali. Pomocou farebných a vlastných popisov môžete podľa vlastných potrieb priradiť k súborom značky. Vďaka nim potom rýchlo nájdete projekt alebo dokument, ktorý potrebujete. Môžete tiež vytvárať vlastné priečinky. Alebo premenovať existujúce súbory alebo priečinky tak, že na ne pritlačíte.

Pridanie značky

 1. Prejdite na položku Vybrať.
 2. Klepnite na súbor, ktorému chcete pridať značku.
 3. Klepnite na položku Zdieľať alebo na ikonu  > 
 4. Vyberte značku, ktorú chcete pridať.
   

Spravovanie značiek

 1. Prejdite na položky Miesta > Upraviť.
 2. Klepnite na názov existujúcej značky.
 3. Zadajte názov novej značky.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Vytvorenie nových priečinkov

 1. Prejdite na položku Miesta.
 2. Klepnite na položky iCloud Drive, Na mojom [zariadení] alebo na názov cloudovej služby tretej strany, v ktorej chcete mať uložený nový priečinok.
 3. Ak vyberiete položku Na mojom [zariadení], klepnite na existujúci priečinok Pages, Numbers alebo Keynote.
 4. Potiahnite na obrazovke prstom nadol.
 5. Klepnite na ikonu .
 6. Zadajte názov nového priečinka. Potom klepnite na položku Hotovo.

Ak nevidíte ikonu  alebo je sivá, znamená to, že cloudová služba tretej strany nepodporuje nové priečinky.

Zdieľanie súborov a spolupráca na súboroch s priateľmi

Mac s vybratou aplikáciou iCloud Drive a súborom, ktorý zobrazuje kontakty navrhované na zdieľanie cez AirDrop

Chcete zdieľať dokument s priateľom alebo kolegom? Pošlite mu priamo z aplikácie Súbory odkaz na ktorýkoľvek súbor uložený  na iCloud Drive. Vyberte súbor a klepnite na položku Zdieľať alebo ikonu . Potom svoj súbor pošlite cez AirDrop, Správy, Mail, zdieľanú poznámku alebo iným spôsobom.

Môžete tiež spolupracovať na projekte v reálnom čase. Aplikácia Súbory vám umožňuje aj toto s dokumentmi aplikácií Pages, Numbers a Keynote. Vyberte súbor a klepnite na položku Zdieľať alebo na  > Pridať ľudí. Môžete ich pozvať na spoluprácu cez Správy, Mail alebo skopírovaním a vložením odkazu. Účastníci sú farebne odlíšení. Vidíte tiež, kto je online a aktívne pracuje so zdieľaným dokumentom.

Vymazanie súborov z aplikácie Súbory

Vyberte súbory, ktoré už nechcete, a klepnite na položku Vymazať alebo ikonu . Ak vymažete súbory z priečinka iCloud Drive na jednom zariadení, vymažú sa aj z vašich ostatných zariadení. iCloud Drive odstráni súbory zo všetkých zariadení, do ktorých ste sa prihlásili s tým istým Apple ID.

Ak odstránite súbor z iCloud Drivu alebo priečinka Na mojom [zariadení], súbor sa presunie do priečinka Nedávno vymazané. Ak si vymazanie rozmyslíte alebo súbor vymažete omylom, môžete ho obnoviť do 30 dní. Prejdite na položky Miesta > Nedávno vymazané. Vyberte súbor, ktorý si chcete ponechať, a klepnite na položku Obnoviť. Súbory v priečinku Nedávno vymazané sa po 30 dňoch odstránia.

Môžete sa tiež prihlásiť na stránke iCloud.com z Macu alebo PC a potom prejsť na iCloud Drive a skontrolovať priečinok Nedávno vymazané. Alebo môžete prejsť do menu Nastavenia > Obnoviť súbory.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: