Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia na Macu

Pomocou funkcií prístupnosti môžete priblížiť celú obrazovku alebo jej časť.

Nastavenie zväčšenia

Ak chcete na Macu nastaviť zväčšenie, vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia. Kliknite na Prístupnosť a potom na Zväčšenie. V okne nastavení si potom vyberte z nasledujúcich funkcií zväčšenia:

Použiť klávesové skratky na priblíženie

Na zväčšenie použiť gesto rolovania spolu s modifikátormi

Zapnúť text pri podržaní

Povoliť zväčšenie Touch Baru


Použiť klávesové skratky na priblíženie

Po výbere možnosti Použiť klávesové skratky na priblíženie môžete na priblíženie, resp. oddialenie použiť tieto kombinácie klávesov:

Priblíženie

Čiarová grafika zobrazujúca tieto klávesy

Na priblíženie stlačte tieto tri klávesy súčasne: Option, Command a „rovná sa“ (=).

Oddialenie

Čiarová grafika zobrazujúca tieto klávesy

Na oddialenie stlačte tieto tri klávesy súčasne: Option, Command a „mínus“ (-).

Prepnutie priblíženia

Čiarová grafika zobrazujúca tieto klávesy

Ak chcete prepnúť medzi zobrazením bez priblíženia a posledným priblížením, stlačte tieto tri klávesy súčasne: Option, Command a 8.


Na zväčšenie použiť gesto rolovania spolu s modifikátormi

Po výbere možnosti Na zväčšenie použiť gesto rolovania spolu s modifikátormi môžete na priblíženie stlačiť a podržať kláves Control a súčasne rolovať pomocou myši alebo trackpadu. V menu Štýl zväčšenia si môžete vybrať z troch štýlov zväčšenia: celá obrazovka, rozdelená obrazovka alebo obraz v obraze.

Čiarová grafika zobrazujúca simuláciu zväčšenia na celú obrazovku

Zväčšenie na celú obrazovku

Čiarová grafika zobrazujúca simuláciu zväčšenia na rozdelenej obrazovke

Zväčšenie na rozdelenej obrazovke

Čiarová grafika zobrazujúca simuláciu zväčšenia obrazu v obraze

Zväčšenie obrazu v obraze

 


Zapnúť text pri podržaní

Po výbere možnosti Zapnúť text pri podržaní môžete stlačiť a podržať kláves Command a potom podržať kurzor na niektorej položke. Zobrazí sa väčšia verzia danej položky s vysokým rozlíšením.

Pomocou tlačidla Možnosti na paneli Zväčšenie môžete nastaviť veľkosť, písmo, umiestnenie a farbu tohto textu.

Viac o texte pri podržaní


Povoliť zväčšenie Touch Baru

Po výbere možnosti Povoliť zväčšenie Touch Baru môžete podržaním Touch Baru na MacBooku Pro. zobraziť na obrazovke väčšiu verziu Touch Baru.

Viac o zväčšení Touch Baru

 


Viac informácií

Dátum zverejnenia: