Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia na Macu

Pomocou funkcií prístupnosti môžete priblížiť celú obrazovku alebo jej časť.

Ak chcete nastaviť priblíženie, vyberte menu Apple () >Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Prístupnosť. Na postrannom paneli kliknite na položku Zväčšenie a potom vyberte niektorú z týchto funkcií priblíženia:

Okno nastavení funkcie Zväčšenie


Použiť klávesové skratky na priblíženie

Po výbere položky Použiť klávesové skratky na priblíženie môžete na priblíženie použiť tieto kombinácie klávesov:

Priblíženie

Na priblíženie stlačte tieto tri klávesy súčasne: Option, Command a „rovná sa“ (=).

Oddialenie

Na oddialenie stlačte tieto tri klávesy súčasne: Option, Command a „mínus“ (-).

Prepnutie priblíženia

Ak chcete prepnúť medzi zobrazením bez priblíženia a posledným priblížením, stlačte tieto tri klávesy súčasne: Option, Command a 8.


Na zväčšenie použiť gesto rolovania spolu s modifikátormi

Po výbere položky Na zväčšenie použiť gesto rolovania spolu s modifikátormi môžete na priblíženie stlačiť a podržať kláves Control a súčasne rolovať pomocou myši alebo trackpadu. V menu Štýl zväčšenia si môžete vybrať z troch štýlov zväčšenia: celá obrazovka, rozdelená obrazovka alebo obraz v obraze.

Zväčšenie na celú obrazovku

Zväčšenie na rozdelenej obrazovke

Zväčšenie obrazu v obraze

 


Zapnúť text pri podržaní

Po výbere položky Zapnúť text pri podržaní môžete stlačiť a podržať kláves Command a potom presunúť ukazovateľ nad niektorú položku. Zobrazí sa väčšia verzia tejto položky s vysokým rozlíšením.

Príklad textu pri podržaní v nastaveniach funkcie Zväčšenie

Pomocou tlačidla Možnosti na paneli Zväčšenie môžete nastaviť veľkosť, písmo, umiestnenie a farbu tohto textu. Prečítajte si viac o texte pri podržaní.


Povoliť zväčšenie Touch Baru

Po výbere položky Povoliť zväčšenie Touch Baru sa môžete dotknúť Touch Baru na MacBooku Pro a podržať ho. Na obrazovke sa zobrazí väčšia verzia Touch Baru. Prečítajte si viac o zväčšení Touch Baru.

 


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: