Obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 10.9.2

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 10.9.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iCloud pre Windows 10.9.2

Dátum vydania: 29. januára 2020

ImageIO

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-3826: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

libxml2

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dopad: Spracovanie súboru XML so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2020-3846: Ranier Vilela

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-3867: Anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3825: Przemysław Sporysz zo spoločnosti Euvic

CVE-2020-3868: Marcin Towalski zo spoločnosti Cisco Talos

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3862: Srikanth Gatta z tímu Google Chrome

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dopad: Pri návšteve webovej stránky so škodlivým kódom môže dôjsť k odhaleniu stránok navštívených používateľom

Popis: Hlavičku odkazovača HTTP bolo možné zneužiť na únik histórie prehliadania. Tento problém bol vyriešený degradovaním všetkých odkazovačov tretích strán na ich pôvod.

CVE-2019-8827: Artur Janc, Krzysztof Kotowicz, Lukas Weichselbaum a Roberto Clapis z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie

Dátum pridania záznamu: 3. februára 2020

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dopad: Kontext objektu DOM najvyššej úrovne môže byť nesprávne považovaný za zabezpečený

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-3865: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dátum pridania záznamu: 11. februára 2020

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v obchode Microsoft Store

Dopad: Kontext objektu DOM nemusí mať jedinečný pôvod zabezpečenia

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-3864: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dátum pridania záznamu: 11. februára 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: