Informácie o obsahu zabezpečenia v prehliadači Safari 13.0.5.

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.0.5.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 13.0.5

Dátum vydania: 28. januára 2020

Safari

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-3833: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z tímu Payatu Labs (payatu.com)

Safari

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Schéma URL sa môže pri určovaní multimediálneho povolenia pre webovú stránku nesprávne ignorovať

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-3852: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dátum pridania záznamu: 6. februára 2020

Automatické vypĺňanie prihlasovacích údajov v Safari

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Lokálny používateľ môže cez sieť nevedome odoslať nezašifrované heslo

Popis: Dochádzalo k problému, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania používateľského rozhrania.

CVE-2020-3841: Sebastian Bicchi (@secresDoge) zo spoločnosti Sec-Research

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-3867: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3825: Przemysław Sporysz zo spoločnosti Euvic

CVE-2020-3868: Marcin Towalski zo spoločnosti Cisco Talos

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3862: Srikanth Gatta z tímu Google Chrome

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Kontext objektu DOM najvyššej úrovne sa mohol nesprávne považovať za bezpečný

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-3865: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020, dátum aktualizovania: 6. februára 2020

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Kontext objektu DOM nemusel mať jedinečný pôvod zabezpečenia

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-3864: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dátum pridania záznamu: 6. februára 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: