Obsah zabezpečenia v systémoch iOS 13.3.1 a iPadOS 13.3.1

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v systémoch iOS 13.3.1 a iPadOS 13.3.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 13.3.1 a iPadOS 13.3.1

Dátum vydania: 28. januára 2020

Audio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3857: Zhuo Liang z tímu Vulcan Team spoločnosti Qihoo 360

FaceTime

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Vzdialený používateľ služby FaceTime môže byť schopný spôsobiť, že vlastné zobrazenie kamery lokálneho používateľa ukáže nesprávnu kameru

Popis: Dochádzalo k problému so spracovaním vlastného zobrazenia lokálneho používateľa. Tento problém bol opravený vylepšením logiky.

CVE-2020-3869: Elisa Lee

Files

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná prepísať ľubovoľné súbory

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení prístupu.

CVE-2020-3855: Csaba Fitzl (@theevilbit)

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

ImageIO

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-3826: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2020-3870

CVE-2020-3878: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2020-3880: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 4. apríla 2020

IOAcceleratorFamily

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3837: Brandon Azad z tímu Google Project Zero

IOUSBDeviceFamily

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8836: Xiaolong Bai a Min (Spark) Zheng zo spoločnosti Alibaba Inc. a Luyi Xing z univerzity Indiana University Bloomington

Dátum pridania záznamu: 22. júna 2020

IPSec

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Načítanie konfiguračného súboru súčasti racoon s nebezpečným kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní súborov súčasti racoon dochádzalo k chybe off-by-one. Tento problém bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-3840: @littlelailo

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2020-3875: Brandon Azad z tímu Google Project Zero

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3872: Haakon Garseg Mørk zo spoločnosti Cognite a Cim Stordal zo spoločnosti Cognite

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-3836: Brandon Azad z tímu Google Project Zero

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3842: Ned Williamson v spolupráci s tímom Google Project Zero

CVE-2020-3858: Xiaolong Bai a Min (Spark) Zheng zo spoločnosti Alibaba Inc a Luyi Xing z univerzity Indiana University Bloomington

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením zamykania.

CVE-2020-3831: Chilik Tamir z tímu Zimperium zLabs, Corellium, Proteas z tímu Nirvan spoločnosti Qihoo 360

Dátum aktualizovania záznamu: 19. marca 2020

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3853: Brandon Azad z tímu Google Project Zero

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-3860: Proteas z tímu Nirvan Team spoločnosti Qihoo 360

libxml2

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie súboru XML so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2020-3846: Ranier Vilela

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020

libxpc

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie reťazca so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu haldy

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-3856: Ian Beer z tímu Google Project Zero

libxpc

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-3829: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Mail

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Vypnutie nastavenia „Načítať vzdialený obsah v správach“ sa nemusí použiť na všetky náhľady pošty

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením šírenia nastavení.

CVE-2020-3873: Alexander Heinrich (@Sn0wfreeze) z Technickej univerzity v Darmstadte, Hudson Pridham z tímu Bridgeable, Stuart Chapman

Dátum aktualizovania záznamu: 19. marca 2020

Messages

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu so systémom iOS môže byť schopná získať prístup ku kontaktom zo zamknutej plochy

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-3859: Andrew Gonzalez, Simone PC

Dátum aktualizovania záznamu: 29. januára 2020

Messages

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Používatelia odstránení z konverzácie iMessage môžu aj naďalej byť schopní upraviť stav

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-3844: Ayden Panhuyzen (@aydenpanhuyzen) a Jamie Bishop (@jamiebishop123) zo spoločnosti Dynastic, Lance Rodgers zo Strednej školy v Oxon Hille

Dátum aktualizovania záznamu: 29. januára 2020

Phone

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu so systémom iOS môže byť schopná získať prístup ku kontaktom zo zamknutej plochy

Popis: Problém so zamknutou obrazovkou umožňoval získať prístup ku kontaktom v zamknutom zariadení. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-3828: Anonymný výskumník

Safari Login AutoFill

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Lokálny používateľ môže cez sieť nevedome odoslať nezašifrované heslo

Popis: Dochádzalo k problému, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania používateľského rozhrania.

CVE-2020-3841: Sebastian Bicchi (@secresDoge) zo spoločnosti Sec-Research

Screenshots

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Snímky obrazovky z aplikácie Správy môžu odhaliť ďalší obsah správy

Popis: Pri pomenúvaní snímok obrazovky dochádzalo k problému. Tento problém bol opravený vylepšením pomenúvania.

CVE-2020-3874: Nicolas Luckie z univerzity Durham College

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3862: Srikanth Gatta z tímu Google Chrome

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-3825: Przemysław Sporysz zo spoločnosti Euvic

CVE-2020-3868: Marcin Towalski zo spoločnosti Cisco Talos

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-3867: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020

WebKit Page Loading

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Kontext objektu DOM nemusel mať jedinečný pôvod zabezpečenia

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-3864: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dátum pridania záznamu: 6. februára 2020

WebKit Page Loading

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Kontext objektu DOM najvyššej úrovne sa mohol nesprávne považovať za bezpečný

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-3865: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dátum pridania záznamu: 29. januára 2020, dátum aktualizovania: 6. februára 2020

Wi-Fi

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo poškodiť pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-3843: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 6. februára 2020

wifivelocityd

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2020-3838: Dayton Pidhirney (@_watbulb)

Ďalšie poďakovanie

IOSurface

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Liang Chen (@chenliang0817).

Photos Storage

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Allison Husain z univerzity UC Berkeley.

Dátum aktualizovania záznamu: 19. marca 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: