Ak pri spúšťaní Macu zostane zobrazená prázdna obrazovka

Počas spúšťania by sa mala minimálne raz zobraziť prázdna obrazovka (čierna, sivá alebo modrá). Ak sa zdá, že sa Mac zasekol na prázdnej obrazovke, postupujte podľa týchto krokov.

sivá obrazovka 

Pokúste sa o spustenie z Obnovy macOS

Ak sa zdá, že je Mac zapnutý, no na displeji sa nič nezobrazuje, zistite, či používate Mac s procesorom Apple Silicon, a potom postupujte podľa príslušných krokov:

Apple Silicon

  1. Stlačte vypínač a držte ho približne 10 sekúnd.
  2. Malo by sa zobraziť okno možností spustenia, v ktorom sa nachádza ikona ozubeného kolieska s označením Možnosti. Vyberte Možnosti a potom kliknite na Pokračovať.
  3. Ak sa vám okno možností spustenia nezobrazuje, uvoľnite vypínač, znova ho stlačte a držte ho ďalších 10 sekúnd. Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu spoločnosti Apple

Procesor Intel

  1. Stlačte vypínač a držte ho približne 10 sekúnd.
  2. Stlačte a uvoľnite vypínač, potom okamžite stlačte kombináciu klávesov Command (⌘)-R a držte ju stlačenú, kým sa nezobrazí logo Apple alebo iný obrázok.
  3. Ak sa aj po 20 sekundách naďalej zobrazuje prázdna obrazovka, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Opravte spúšťací disk pomocou Diskovej utility

Ak sa Mac úspešne spustil z Obnovy macOS, malo by sa zobraziť okno utilít, ktoré obsahuje Diskovú utilitu. Opravte štartovací disk pomocou Diskovej utility.

Možnosti Obnovy macOS s vybratou Diskovou utilitou

Ak Disková utilita nezistí žiadne chyby, preinštalujte systém macOS.

Ak Disková utilita zistí chyby a opraví ich, reštartujte Mac. Ak problém po reštarte pretrváva, preinštalujte systém macOS.

 


Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: