Kontrola stavu refundácie za obsah alebo apky zakúpené od spoločnosti Apple

Získavanie aktuálnych informácií môže trvať až 48 hodín. Čas potrebný na to, aby sa peniaze objavili na vašom účte alebo výpise, závisí od spôsobu platby. Môžete prísť o prístup k refundovaným položkám.

Kontrola stavu žiadosti o refundáciu

  1. Prejdite na stránku reportaproblem.apple.com a prihláste sa pomocou svojho Apple ID.
  2. Vyberte Check Status of Claims (Skontrolovať stav reklamácií). Ak sa položka Check Status of Claims (Skontrolovať stav reklamácií) nezobrazuje, nemáte žiadne nevybavené žiadosti o refundáciu.
  3. Stav zobrazíte klepnutím alebo kliknutím na Pending (Nespracované).

Kedy dostanem peniaze späť?

Ak je refundácia schválená, prostriedky sa vrátia s použitím spôsobu platby, ktorý ste použili pri kúpe položky. Tu sa dozviete, ako dlho trvá, kým sa refundácia objaví na vašom účte alebo výpise:

Kredit v obchode: Pripísanie vrátených prostriedkov na váš účet Apple môže trvať až 48 hodín.

Fakturácia prostredníctvom mobilného telefónu: Pripísanie vrátených prostriedkov sa môže na výpise prejaviť až po 60 dňoch. Váš operátor môže čas vybavovania ovplyvniť. Operátora môžete požiadať o aktuálne informácie.

Všetky ostatné spôsoby platby: Pripísanie vrátených prostriedkov sa môže na výpise prejaviť až po 30 dňoch. Ak sa refundácia neobjaví ani po 30 dňoch, obráťte sa na svoju finančnú inštitúciu.

Dátum zverejnenia: