Obsah zabezpečenia v aplikácii Xcode 11.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Xcode 11.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Xcode 11.3

Vydané 10. decembra 2019

ld64

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.4 a novší

Dosah: Kompilovanie s nedôveryhodnými zdrojmi môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu s používateľskými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8840: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) z tímu Qihoo 360 Nirvan

Ďalšie poďakovanie

Clang

Poďakovanie za pomoc si zaslúži David Stone zo spoločnosti Uber ATG.

Dátum aktualizovania záznamu: 3. februára 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: