Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.0.4.

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.0.4.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 13.0.4

Dátum vydania: 10. decembra 2019

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8835: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, Mike Zhang z tímu Pangu Team

CVE-2019-8844: William Bowling (@wcbowling)

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím po uvoľnení, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8846: Marcin Towalski zo spoločnosti Cisco Talos

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra a zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže odhaliť stránky, ktoré používateľ navštívil

Popis: Pri spracovávaní rozhrania Storage Access API dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-8898: Michael Kleber zo spoločnosti Google

Dátum pridania záznamu: 11. februára 2020, dátum aktualizovania: 20. februára 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: