Obsah zabezpečenia vo frameworku SwiftNIO SSL 2.4.1

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia vo frameworku SwiftNIO SSL 2.4.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

SwiftNIO SSL 2.4.1

Dátum vydania: 4. októbra 2019

SwiftNIO

Dostupné pre: SwiftNIO SSL 2.0.0 až 2.4.0 v systéme Ubuntu 14.04 a novšom

Dosah: Pri použití frameworku SwiftNIO využívajúceho TLS môže dôjsť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Problém bol vyriešený signalizovaním toho, že sa nevyžaduje spustiteľný zásobník.

CVE-2019-8849: Apple

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: