Obsah zabezpečenia v aplikácii Shazam pre iOS, verzia 12.11.0

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Shazam pre iOS, verzia 12.11.0.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Aplikácia Shazam pre iOS, verzia 12.11.0

Dátum vydania: 26. marca 2019

Shazam

Dostupné pre: iOS 10 a novší

Dosah: Spracovanie URL adresy so škodlivým kódom môže viesť k otvorenému presmerovaniu

Popis: Pri analýze schém URL adresy dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania URL adries.

CVE-2019-8791: Ashley King

Shazam

Dostupné pre: iOS 10 a novší

Dopad: Spracovanie URL adresy so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného JavaScript kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s vložením kódu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8792: Ashley King

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: