Obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 7.15

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 7.15.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iCloud pre Windows 7.15

Dátum vydania: 30. októbra 2019

Ovládač grafickej karty

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8784: Vasiliy Vasilyev a Ilya Finogeev zo spoločnosti Webinar, LLC

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8783: Cheolung Lee z tímu LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8811: Soyeon Park z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8814: Cheolung Lee z tímu LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee z tímu LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Pri návšteve webovej stránky so škodlivým kódom môže dôjsť k odhaleniu stránok navštívených používateľom

Popis: Hlavičku odkazovača HTTP bolo možné zneužiť na únik histórie prehliadania. Tento problém bol vyriešený degradovaním všetkých odkazovačov tretích strán na ich pôvod.

CVE-2019-8827: Artur Janc, Krzysztof Kotowicz, Lukas Weichselbaum a Roberto Clapis z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie

Dátum pridania záznamu: 3. februára 2020

Model procesu WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8815: Apple

Ďalšie poďakovanie

CFNetwork

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Lily Chen zo spoločnosti Google.

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Dlive z tímu Tencent's Xuanwu Lab a Zhiyi Zhang z tímu Codesafe Team of Legendsec spoločnosti Qi'anxin Group.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: