Obsah zabezpečenia v systémoch iOS 13.2 a iPadOS 13.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systémoch iOS 13.2 a iPadOS 13.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 13.2 a iPadOS 13.2

Dátum vydania: 28. októbra 2019

Účty

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8787: Steffen Klee z tímu Secure Mobile Networking Lab na Technickej univerzite v Darmstadte

AirDrop

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Prenosy prostredníctvom technológie AirDrop sa môžu v režime Všetci neočakávane akceptovať

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8796: Allison Husain z UC Berkeley

Dátum pridania záznamu: 4. apríla 2020

App Store

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Lokálny útočník sa môže prihlásiť do účtu predtým prihláseného používateľa bez použitia platných prihlasovacích údajov.

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8803: Kiyeon An, 차민규 (CHA Minkyu)

Priradené domény

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Nesprávne spracovanie adries URL môže viesť k exfiltrácii údajov

Popis: Pri analyzovaní adries URL dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8788: Juha Lindstedt z tímu Pakastin, Mirko Tanania a Rauli Rikama z tímu Zero Keyboard Ltd

Zvuk

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8785: Ian Beer z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8797: 08Tc3wBB v spolupráci so spoločnosťou SSD Secure Disclosure

AVEVideoEncoder

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8795: 08Tc3wBB v spolupráci so spoločnosťou SSD Secure Disclosure

Knihy

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Analýza súboru aplikácie iBooks so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Pri spracovávaní symbolických odkazov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania symbolických odkazov.

CVE-2019-8789: Gertjan Franken z tímu imec-DistriNet, KU Leuven

Kontakty

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie kontaktu so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu používateľského rozhrania

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2017-7152: Oliver Paukstadt zo spoločnosti Thinking Objects GmbH (to.com)

Udalosti súborového systému

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8798: ABC Research s. r. o. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Ovládač grafickej karty

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8784: Vasiliy Vasilyev a Ilya Finogeev zo spoločnosti Webinar, LLC

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2019-8794: 08Tc3wBB v spolupráci so spoločnosťou SSD Secure Disclosure

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8786: Wen Xu z Technickej univerzity v Georgii, člen tímu Offensive Security Research spoločnosti Microsoft

Dátum aktualizácie záznamu: 18. novembra 2019

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Nedostatočne zabezpečené miesto súvisiace s poškodením pamäte bolo odstránené vylepšením zamykania.

CVE-2019-8829: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 8. novembra 2019

Sprievodca nastavením

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Útočník vo fyzickej blízkosti môže prinútiť používateľa pri nastavovaní zariadenia použiť Wi-Fi sieť so škodlivým kódom

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentnosťou v nastaveniach Wi-Fi siete, ktorý bol vyriešený.

CVE-2019-8804: Christy Philip Mathew zo spoločnosti Zimperium, Inc

Záznam obrazovky

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Lokálny používateľ môže nahrávať obrazovku aj bez zobrazeného indikátora nahrávania obrazovky

Popis: Pri určovaní, kedy sa má zobraziť indikátor nahrávania obrazovky, dochádzalo k problému s konzistentnosťou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8793: Ryan Jenkins z tímu prípravnej školy Lake Forrest

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8813: Anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8782: Cheolung Lee z tímu LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: Cheolung Lee z tímu LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8808: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8811: Soyeon Park z tímu SSLab na Technickej univerzite v Georgii

CVE-2019-8812: JunDong Xie z tímu Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2019-8814: Cheolung Lee z tímu LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park z tímu SSLab z Technickej univerzity v Georgii

CVE-2019-8819: Cheolung Lee z tímu LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizácie záznamu: 18. novembra 2019

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Pri návšteve webovej stránky so škodlivým kódom môže dôjsť k odhaleniu stránok navštívených používateľom

Popis: Hlavičku odkazovača HTTP bolo možné zneužiť na únik histórie prehliadania. Tento problém bol vyriešený degradovaním všetkých odkazovačov tretích strán na ich pôvod.

CVE-2019-8827: Artur Janc, Krzysztof Kotowicz, Lukas Weichselbaum a Roberto Clapis z tímu spoločnosti Google pre zabezpečenie

Dátum pridania záznamu: 6. februára 2020

Model procesu WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8815: Apple

Wi-Fi

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Útočník v dosahu Wi-Fi siete môže byť schopný pozrieť si malú časť sieťových prenosov

Popis: Pri spracovávaní prechodov stavu dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-15126: Milos Cermak zo spoločnosti ESET

Dátum pridania záznamu: 3. februára 2020

Ďalšie poďakovanie

CFNetwork

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Lily Chen zo spoločnosti Google.

Jadro

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Daniel Roethlisberger z tímu Swisscom CSIRT a Jann Horn z tímu Google Project Zero.

Dátum aktualizácie záznamu: 8. novembra 2019

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Dlive z tímu Tencent's Xuanwu Lab a Zhiyi Zhang z tímu Codesafe Team of Legendsec spoločnosti Qi'anxin Group.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: