Návrhy Siri, vyhľadávanie a súkromie

Siri chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Siri analyzuje používanie vašich zariadení a apiek s cieľom poskytovania osobných návrhov a lepších výsledkov vyhľadávania použitím lokálneho spracovania dát na zariadeniach a synchronizácie medzi nimi pomocou šifrovania E2EE (end-to-end) cez iCloud.

Siri využíva lokálne spracovanie dát na zariadeniach s cieľom učenia, ako používate svoje zariadenia a apky, a poskytuje služby prispôsobené vašim potrebám. Na základe informácií uchovaných na vašom zariadení, napríklad histórie prechádzania v Safari, emailov, správ, kontaktov a informácií uložených ďalšími nainštalovanými apkami, dokáže Siri navrhovať skratky a poskytovať návrhy vo Vyhľadávaní, Prehľadávaní, Safari a ďalších apkách. Keď použijete skratku, ktorú navrhla Siri, vzťahujú sa na vás zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov danej apky.

Siri používa iCloud na synchronizáciu prispôsobenia funkcií medzi vašimi zariadeniami s využitím E2EE šifrovania (end-to-end encryption).

S cieľom poskytovania relevantnejších návrhov a výsledkov vyhľadávania sú niektoré informácie oddelené od vašej identity a odosielané spoločnosti Apple.

Keď používate Návrhy Siri vo Vyhľadávaní, Prehľadávaní, Safari alebo #obrázkoch v apke Správy, informácie odosielané spoločnosti Apple vás neidentifikujú a sú prepojené s náhodným, rotačne generovaným identifikátorom zariadenia. Vaše zariadenie môže odosielať spoločnosti Apple informácie ako napríklad poloha, záujmové témy (napríklad varenie alebo basketbal), vaše požiadavky vyhľadávania, vami zvolené návrhy a súvisiace dáta o používaní. Tieto informácie nezahŕňajú výsledky vyhľadávania, ktoré zobrazujú súbory alebo obsah na vašom zariadení. Ak si predplatíte službu na predplatné za hudbu alebo video, spoločnosti Apple sa môžu odoslať názvy týchto služieb a typ predplatného. Názov vášho účtu, jeho číslo a heslo sa spoločnosti Apple neodošlú.

Tieto informácie sa používajú na spracovanie vašej požiadavky a na poskytovanie relevantnejších návrhov a výsledkov vyhľadávania, a nie sú prepojené s vaším Apple ID, emailovou adresou ani inými dátami, ktoré môže mať spoločnosť Apple z vášho používania iných služieb Apple.

Agregované informácie sa môžu používať na vylepšovanie iných produktov a služieb spoločnosti Apple. Bežné požiadavky na vyhľadávanie sa môžu zdieľať so systémom internetových vyhľadávačov s cieľom vylepšiť výsledky vyhľadávania.

Návrhy vyhľadávačov v Safari

Safari má jednotné pole pre zadávanie vyhľadávania aj webových adries, takže môžete prechádzať internet pohodlne z jedného miesta. Keď sú zapnuté návrhy internetového vyhľadávača, Safari požiada vami zvolený vyhľadávač o návrhy podľa toho, čo ste vy zadali.

Načítanie naj výsledku v Safari

Pri zapnutej funkcii Načítanie naj výsledku začne Safari načítavať danú webovú stránku na pozadí hneď ako zistí tento najpriliehavejší výsledok podľa vašich záložiek a histórie prechádzania. Ak túto možnosť vypnete, stránka sa bude načítavať normálne.

Máte možnosť voľby a kontroly

Návrhy Siri môžete ovládať v Nastaveniach > Siri a Vyhľadávanie. Ak nechcete, aby služba Návrhy Siri odosielala vaše informácie spoločnosti Apple, môžete vypnúť Návrhy Siri v položke Siri a Vyhľadávanie. Návrhy Safari môžete vypnúť v Nastavenia > Safari.

Môžete zobraziť a ovládať plný zoznam funkcií, ktoré Siri prispôsobuje, ako aj apiek, ktorých skratky Siri navrhuje, v časti Siri a Vyhľadávanie v Nastaveniach. Ak chcete apkám zabrániť prispievať informáciami k prispôsobeniu Siri, prejdite na Nastavenia Siri a v Nastaveniach Siri pre každú apku vypnite prepínať Učiť sa od tejto apky. Tu môžete ovládať aj to, či vám má Siri posielať návrhy vo Vyhľadávaní alebo na uzamknutej obrazovke každej apky.

Lokalizačné služby pre Návrhy Siri môžete vypnúť v Nastaveniach > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby > Návrhy založené na polohe. Ak na svojom zariadení vypnete lokalizačné služby, vaša presná poloha nebude odosielaná do Apple. S cieľom doručovania relevantných návrhov vyhľadávania môže spoločnosť Apple použiť IP adresu vášho internetového pripojenia na stanovenie vašej približnej polohy priradením ku geografickému regiónu.

Ak nechcete prispôsobenie Siri synchronizovať na vašich zariadeniach, vypnite Siri v nastaveniach iCloudu.

Používaním Návrhov Siri a Vyhľadávania súhlasíte a beriete na vedomie, že spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti a agenti budú prenášať, zbierať, udržiavať, spracovávať a používať tieto informácie. S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: