Opýtať sa Siri, Diktovanie a súkromie

Siri chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Pri vykonávaní žiadostí odosiela Siri spoločnosti Apple určité dáta o vás s cieľom lepšie reagovať na vaše žiadosti

Pri používaní služieb Siri a Diktovanie bude s cieľom spracovania vašej žiadosti všetko, čo poviete a nadiktujete, odoslané do Apple. Okrem týchto audionahrávok bude vaše zariadenie odosielať aj ďalšie dáta Siri, ako napríklad:

  • mená kontaktov, ich prezývky a vzťah s vami (napr. „môj otec“), pokiaľ ich nastavíte vo svojich kontaktoch,
  • vašu obľúbenú hudbu, knihy a podcasty,
  • názvy vašich zariadení a zariadení členov Rodinného zdieľania,
  • názvy zariadení a mená členov zdieľanej domácnosti v apke Domácnosť a
  • názvy vašich albumov fotiek, apiek nainštalovaných na vašom zariadení a skratiek, ktoré ste pridali cez Siri.

Vaše žiadosti sú priradené k náhodnému identifikátoru, nie k vášmu Apple ID.

Dáta Siri, ktoré obsahujú aj počítačovo generované prepisy vašich žiadostí pre Siri, sa používajú na to, aby služby Siri a Diktovanie na vašom iOS zariadení a všetkých Apple Watch alebo HomePodoch nastavených pomocou iOS zariadenia, mohli lepšie rozpoznávať, čo hovoríte.

Dáta Siri sú priradené k náhodne generovanému identifikátoru zariadenia. Tento náhodný identifikátor nie je prepojený s vaším Apple ID, emailovou adresou ani žiadnymi ďalšími dátami, ktoré mohli byť zhromaždené spoločnosťou Apple pri používaní iných služieb Apple.

Dáta Siri a vaše žiadosti sa nepoužívajú na vytvorenie marketingového profilu a nikdy sa nikomu nepredávajú.

Ak máte na zariadení zapnuté lokalizačné služby, bude kvôli presnejšej odpovedi služieb Siri a Diktovanie na vaše žiadosti odoslaná do Apple aj poloha vášho zariadenia v čase vytvorenia žiadosti.

Na serveroch Apple sa ukladá len minimálne množstvo dát

Spoločnosť Apple predvolene uchováva prepisy vašich interakcií so službami Siri a Diktovanie a určitú časť týchto prepisov môže kontrolovať. Ak chcete povoliť uchovávanie audia vašich interakcií so službami Siri a Diktovanie a ich kontrolu zamestnancami spoločnosti Apple s cieľom vývoja a vylepšovania Siri, prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Analytika a vylepšovanie > Vylepšovanie Siri a Diktovania.

História vašich žiadostí zostáva priradená k náhodnému identifikátoru najviac šesť mesiacov. Táto história môže zahŕňať prepisy, audio užívateľov, ktorí povolili vylepšovanie služieb Siri a Diktovanie, a súvisiace dáta žiadostí, ako sú napríklad špecifikácie zariadenia, konfigurácia zariadenia, štatistika výkonu a približná poloha vášho zariadenia v čase žiadosti. Po šiestich mesiacoch sa priradenie histórie vašich žiadostí k náhodnému identifikátoru zruší a história sa môže ďalej uchovávať až dva roky, čo spoločnosti Apple pomáha vyvíjať a vylepšovať Siri, Diktovanie a ďalšie funkcie na spracovanie jazyka, ako je napríklad ovládanie hlasom. Malá časť žiadostí, ktoré boli skontrolované, sa bez náhodného identifikátora môže uchovávať dlhšie ako dva roky s cieľom ďalšieho vylepšovania Siri.

Ak sa rozhodnete povoliť apkám tretích strán integráciu s funkciou Používať so Siri, niektoré dáta z týchto apiek sa môžu odosielať do spoločnosti Apple s cieľom pomôcť Siri pochopiť vašu požiadavku a časti vašich požiadaviek sa budú zdieľať s danou apkou s cieľom poskytnutia reakcie alebo vykonania nejakej akcie (napríklad odoslanie správy alebo rezervácia jazdy). Keď Siri interaguje s apkou tretích strán vo vašom mene, vzťahujú sa na vás zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov danej apky. Ak sa rozhodnete povoliť apkám používať Siri na prepisovanie, spoločnosti Apple sa môžu posielať hlasové dáta určené na prepis.

Ak používate iCloud, vaše nastavenia Siri sa budú synchronizovať na vašich Apple zariadeniach, pričom budú po celý čas zašifrované. Ak máte nastavenú funkciu Hey Siri, bude sa synchronizovať aj malá vzorka vašich žiadostí s cieľom vylepšovania prispôsobeného rozpoznávania príkazu Hey Siri na jednotlivých zariadeniach. Táto vzorka bude takisto po celý čas zašifrovaná.

Máte možnosť voľby a kontroly

Služby Opýtať sa Siri alebo Diktovanie môžete kedykoľvek vypnúť. Ak chcete vypnúť službu Opýtať sa Siri, otvorte Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a potiahnite prepínače Čakať na vyslovenie „Hey Siri“ a Aktivovať Siri tlačidlom domov alebo Aktivovať Siri bočným tlačidlom do polohy Vyp. Ak chcete vypnúť službu Diktovanie, otvorte Nastavenia > Klávesnica a prepínač Zapnúť Diktovanie prepnite do polohy Vyp. Po vypnutí služieb Siri a Diktovanie spoločnosť Apple vymaže všetky dáta Siri priradené k náhodnému identifikátoru.

Históriu žiadostí priradenú k náhodnému identifikátoru a uchovávanú najviac šesť mesiacov môžete vymazať tak, že prejdete do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > História Siri a klepnete na Vymazať históriu Siri a Diktovania.

Apky, ktoré sa môžu integrovať s funkciou Používať so Siri, môžete kedykoľvek nastaviť v menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > [názov apky] > Používať so Siri.

Lokalizačné služby pre funkcie Siri môžete kedykoľvek vypnúť. Ak ich chcete vypnúť, otvorte Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Siri a Diktovanie a vyberte Nikdy.

Ak nechcete, aby sa prispôsobenia Siri synchronizovali na všetkých vašich zariadeniach, môžete Siri vypnúť v nastaveniach iCloudu.

Ak chcete úplne zakázať možnosť používať Siri a Diktovanie, otvorte Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia > Povolené apky > Siri a Diktovanie.

Apky, ktoré môžu používať Siri na prepisovanie, môžete nastaviť v menu Nastavenia > Súkromie > Rozpoznávanie reči.

Používaním služby Siri alebo Diktovanie súhlasíte a beriete na vedomie, že spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti a agenti môžu prenášať, zhromažďovať, uchovávať, spracovávať a používať tieto informácie vrátane vašich vstupných hlasových dát s cieľom poskytovať a vylepšovať funkcie Siri a Diktovanie v produktoch a službách Apple. S informáciami získanými spoločnosťou Apple z vášho používania služby Siri alebo Diktovanie sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: