Obsah zabezpečenia v aplikácii Swift 5.1.1 pre Ubuntu

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Swift 5.1.1 pre Ubuntu.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Swift 5.1.1 pre Ubuntu

Dátum vydania: 11. októbra 2019

Foundation

K dispozícii pre: Ubuntu 14.04, 16.04 a 18.04

Dosah: Nesprávna správa popisov súborov v triede URLSession by mohla viesť k neúmyselnému zverejneniu údajov

Popis: Tento problém bol vyriešený aktualizáciou nesprávnej logiky správy popisov súborov v triede URLSession, aby zodpovedala logike používanej v aplikácii Swift 5.0.

CVE-2019-8790: Apple

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: