Obsah zabezpečenia v systéme macOS Catalina 10.15

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme macOS Catalina 10.15.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

macOS Catalina 10.15

Dátum vydania: 7. októbra 2019

AMD

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8748: Lilang Wu a Moony Li z tímu Trend Micro Mobile Security Research Team

apache_mod_php

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Viacero problémov týkajúcich sa PHP

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním PHP na verziu 7.3.8.

CVE-2019-11041

CVE-2019-11042

Zvuk

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8706: Yu Zhou zo spoločnosti Ant-Financial Light-Year Security Lab

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Zvuk

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Pri spracovaní zvukového súboru so škodlivým kódom môže dôjsť k odhaleniu vyhradenej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8850: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 4. decembra 2019

Knihy

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Analýza súboru aplikácie iBooks so škodlivým kódom môže viesť k dlhodobému odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s vyčerpaním prostriedkov, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8774: Gertjan Franken z výskumnej skupiny imec-DistriNet na KU Leuven

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

CFNetwork

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8753: Łukasz Pilorz zo spoločnosti Standard Chartered GBS Poland

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

CoreAudio

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Spracovanie súboru filmu so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8705: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CoreAudio

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Prehratie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8592: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 6. novembra 2019

CoreCrypto

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Spracovanie veľkého vstupu môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8741: Nicky Mouha zo Národného inštitútu pre normy a technológie (NIST)

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

CoreMedia

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8825: Nájdené programom GWP-ASan v prehliadači Google Chrome

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Súčasť hlásenia zlyhaní

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Nastavenie Zdieľať analytiku Macu sa nemusí deaktivovať, keď používateľ zruší výber prepínača na zdieľanie analytiky

Popis: Počas čítania a zápisu nastavení používateľa dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesu. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2019-8757: William Cerniuk zo spoločnosti Core Development, LLC

CUPS

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8736: Pawel Gocyla zo spoločnosti ING Tech Poland (ingtechpoland.com)

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

CUPS

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Spracovanie reťazca so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu haldy

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu so spotrebou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8767: Stephen Zeisberg

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

CUPS

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Útočník s oprávneniami môže byť schopný vykonať útok zameraný na odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8737: Pawel Gocyla zo spoločnosti ING Tech Poland (ingtechpoland.com)

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Karanténa súborov

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Tento problém bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2019-8509: CodeColorist z tímu Ant-Financial Light-Year Labs

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Foundation

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8746: Natalie Silvanovich a Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Grafika

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Spracovanie tieňovača so škodlivým kódom môže spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-12152: Piotr Bania zo spoločnosti Cisco Talos

CVE-2018-12153: Piotr Bania zo spoločnosti Cisco Talos

CVE-2018-12154: Piotr Bania zo spoločnosti Cisco Talos

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

IOGraphics

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8759: iný člen tímu Qihoo 360 Nirvan

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Grafický ovládač Intel

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8758: Lilang Wu a Moony Li zo spoločnosti Trend Micro

IOGraphics

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2019-8755: Lilang Wu a Moony Li zo spoločnosti Trend Micro

Jadro

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Miestna aplikácia môže byť schopná čítať perzistentný identifikátor účtu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-8809: Apple

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Jadro

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Pri spracovávaní IPv6 paketov dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2019-8744: Zhuo Liang z tímu Qihoo 360 Vulcan Team

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Jadro

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8717: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8709: derrek (@derrekr6) derrek (@derrekr6)

CVE-2019-8781: Linus Henze (pinauten.de)

Dátum aktualizácie záznamu: 29. októbra 2019

libxml2

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Viacero problémov v knižnici libxml2

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8749: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

libxslt

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Viacero problémov v knižnici libxslt

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8750: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

mDNSResponder

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Útočník vo fyzickej blízkosti môže byť schopný pasívne zisťovať názvy zariadení v rámci komunikácie AWDL

Popis: Tento problém sa odstránil nahradením názvov zariadení náhodným identifikátorom.

CVE-2019-8799: David Kreitschmann a Milan Stute z tímu Secure Mobile Networking Lab na Technickej univerzite v Darmstadte

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Menu

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8826: Nájdené programom GWP-ASan v prehliadači Google Chrome

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Poznámky

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Miestny používateľ môže byť schopný zobraziť si uzamknuté poznámky iného používateľa

Popis: Vo výsledkoch vyhľadávania sa niekedy zobrazoval obsah zamknutých poznámok. Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia dát.

CVE-2019-8730: Jamie Blumberg (@jamie_blumberg) z univerzity Virginia Polytechnic Institute and State University

PDFKit

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Útočník môže byť schopný neoprávnene získať prístup k obsahu zo šifrovaného PDF súboru

Popis: Pri spracúvaní odkazov zo šifrovaných PDF súborov dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený pridaním výzvy na potvrdenie.

CVE-2019-8772: Jens Müller z Porúrskej univerzity v Bochume, Fabian Ising z Münsterskej univerzity aplikovaných vied, Vladislav Mladenov Porúrskej univerzity v Bochume, Christian Mainka z Porúrskej univerzity v Bochume, Sebastian Schinzel z Münsterskej univerzity aplikovaných vied a Jörg Schwenk z Porúrskej univerzity v Bochume

PluginKit

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Miestny používateľ môže kontrolovať existenciu ľubovoľných súborov

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2019-8708: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

PluginKit

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8715: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Izolovaný priestor

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k súborom s obmedzeným prístupom

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený používaním ďalších obmedzení izolovaného priestoru.

CVE-2019-8855: Apple

Dátum pridania záznamu: 18. decembra 2019

SharedFileList

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k naposledy použitým dokumentom

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2019-8770: Stanislav Zinukhov zo spoločnosti Parallels International GmbH

sips

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8701: Simon Huang (@HuangShaomang), Rong Fan (@fanrong1992) a pjf z tímu IceSword Lab spoločnosti Qihoo 360

UIFoundation

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Analýza textového súboru so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8761: Renee Trisberg zo spoločnosti SpectX

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

UIFoundation

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Spracovanie textového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8745: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

UIFoundation

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8831: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 18. novembra 2019

WebKit

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu histórie prehliadania

Popis: Dochádzalo k problému s vykresľovaním prvkov webovej stránky. Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-8769: Piérre Reimertz (@reimertz)

WebKit

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dosah: Používateľ môže mať problém s vymazaním položiek histórie prehliadania

Popis: Pri použití možnosti Vymazať históriu a dáta webstránok sa nevyčistila história. Tento problém bol vyriešený vylepšením vymazávania dát.

CVE-2019-8768: Hugo S. Diaz (coldpointblue)

Wi-Fi

Dostupné pre: MacBook (začiatok roka 2015 a novší), MacBook Air (polovica roka 2012 a novší), MacBook Pro (polovica roka 2012 a novší), Mac mini (koniec roka 2012 a novší), iMac (koniec roka 2012 a novší), iMac Pro (všetky modely) a Mac Pro (koniec roka 2013 a novší)

Dopad: Zariadenie možno pasívne sledovať podľa jeho MAC adresy vo Wi-Fi sieti

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s ochranou osobných údajov používateľa, ktorý bol vyriešený odstránením MAC adresy vysielania.

CVE-2019-8854: FuriousMacTeam z Námornej akadémie USA a spoločnosti Mitre Corporation, Ta-Lun Yen z tímu UCCU Hacker

Dátum pridania záznamu: 4. decembra 2019, dátum aktualizovania: 18. decembra 2019

Ďalšie poďakovanie

AppleRTC

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Vitaly Cheptsov.

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Zvuk

Poďakovanie za pomoc si zaslúži riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro.

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

boringssl

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Nimrod Aviram z Telavivskej univerzity, Robert Merget z Porúrskej univerzity v Bochume, Juraj Somorovsky z Porúrskej univerzity v Bochume a Thijs Alkemade (@xnyhps) zo spoločnosti Computest.

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019, dátum aktualizovania: 29. októbra 2019

Finder

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit).

Gatekeeper

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit).

Služba identity

Poďakovanie sa pomoc si zaslúži Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Jadro

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brandon Azad z tímu Google Project Zero.

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

mDNSResponder

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Gregor Lang zo spoločnosti e.solutions GmbH.

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

python

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Importovanie dát zo Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Kent Zoya.

Zabezpečenie

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Pepijn Dutour Geerling (pepijn.io) a anonymný výskumník.

Dátum pridania záznamu: 18. novembra 2019

SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Siri

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Yuval Ron, Amichai Shulman a Eli Biham z izraelskej technologickej univerzity Technion.

Dátum pridania záznamu: 4. decembra 2019, dátum aktualizovania: 18. decembra 2019

Telefónne funkcie

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Phil Stokes zo spoločnosti SentinelOne.

VPN

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Royce Gawron zo spoločnosti Second Son Consulting, Inc.

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: