Informácie o obsahu zabezpečenia v systémoch iOS 13.1.1 a iPadOS 13.1.1

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systémoch iOS 13.1.1 a iPadOS 13.1.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 13.1.1 a iPadOS 13.1.1

Dátum vydania: 27. septembra 2019

Izolovaný priestor

K dispozícii pre: iPhone 6s a novší, iPad Air 2 a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Rozšírenia aplikácií od iných výrobcov nemusia dostávať správne obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: V dôsledku problému s logikou boli použité nesprávne obmedzenia. Tento problém bol vyriešený aktualizáciou logiky tak, aby sa používali správne obmedzenia.

CVE-2019-8779: Apple

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: