Obsah zabezpečenia v aplikácii Xcode 11.0

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Xcode 11.0.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Xcode 11.0

Vydané 19. septembra 2019

IDE SCM

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.4 a novší

Dopad: Viacero problémov v knižnici libssh2

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizovaním na verziu 2.16.

CVE-2019-3855: Chris Coulson

ld64

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.4 a novší

Dopad: Kompilácia kódu bez správneho overovania vstupov môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu s právami používateľa

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom v knižnici ld64 v toolchainoch Xcode, ktoré boli vyriešené aktualizovaním na verziu ld64-507.4.

CVE-2019-8721: Pan ZhenPeng z tímu Qihoo 360 Nirvan

CVE-2019-8722: Pan ZhenPeng z tímu Qihoo 360 Nirvan

CVE-2019-8723: Pan ZhenPeng z tímu Qihoo 360 Nirvan

CVE-2019-8724: Pan ZhenPeng z tímu Qihoo 360 Nirvan

otool

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.4 a novší

Dopad: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8738: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) z tímu Qihoo 360 Nirvan

CVE-2019-8739: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) z tímu Qihoo 360 Nirvan

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: