Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 13

Vydané 19. septembra 2019

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6 a macOS High Sierra 10.13.6

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6 a macOS High Sierra 10.13.6

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8707: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, cc v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8720: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8726: Jihui Lu z tímu KeenLab spoločnosti Tencent

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8735: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6 a macOS High Sierra 10.13.6

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8674: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizácie záznamu: 8. októbra 2019

Ďalšie poďakovanie

WebKit

Poďakovanie sa pomoc si zaslúžia Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhihua Yao z tímu Zion Lab spoločnosti DBAPPSecurity a anonymný výskumník.

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: