Obsah zabezpečenia v systéme iOS 13

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 13.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 13

Dátum vydania: 19. septembra 2019

Bluetooth

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Náhľady hlásení sa môžu zobrazovať v príslušenstve Bluetooth, a to aj vtedy, keď sú náhľady vypnuté

Popis: Pri zobrazovaní náhľadov hlásení dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8711: Arjang zo spoločnosti MARK ANTHONY GROUP INC., Cemil Ozkebapci (@cemilozkebapci) zo spoločnosti Garanti BBVA, Oguzhan Meral zo spoločnosti Deloitte Consulting, Ömer Bozdoğan-Ramazan Atıl Anadolu Lisesi Adana/TÜRKİYE

História hovorov

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Vymazané hovory zostali na zariadení viditeľné

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením vymazávania dát.

CVE-2019-8732: Mohamad El-Zein Berlin

Dátum pridania záznamu: pondelok 18. novembra 2019

CFNetwork

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8753: Łukasz Pilorz zo spoločnosti Standard Chartered GBS Poland

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

CoreAudio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie súboru filmu so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8705: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CoreAudio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Prehratie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8592: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: streda 6. novembra 2019

CoreCrypto

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie veľkého vstupu môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8741: Nicky Mouha z Národného inštitútu pre normy a technológie (NIST)

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

CoreMedia

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8825: Nájdené programom GWP-ASan v prehliadači Google Chrome

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Face ID

Dostupné pre: iPhone X a novší

Dosah: 3D model vytvorený tak, aby vyzeral ako zaregistrovaný používateľ, môže byť overený cez Face ID

Popis: Tento problém bol vyriešený zlepšením modelov strojového učenia pre Face ID.

CVE-2019-8760: Wish Wu (吴潍浠 @wish_wu) z tímu Ant-Financial Light-Year Security Lab

Foundation

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8641: Samuel Groß a natashenka z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8746: natashenka a Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: utorok 29. októbra 2019

IOUSBDeviceFamily

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8718: Joshua Hill a Sem Voigtländer

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením autorizácie.

CVE-2019-8703: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Miestna aplikácia môže byť schopná čítať perzistentný identifikátor účtu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-8809: Apple

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8709: derrek (@derrekr6) derrek (@derrekr6)

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8712: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Pri spracovávaní IPv6 paketov dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2019-8744: Zhuo Liang z tímu Vulcan Team spoločnosti Qihoo 360

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Jadro

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8717: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

Klávesnice

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8704: 王 邦 宇 (wAnyBug.Com) zo spoločnosti SAINTSEC

libxml2

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Viacero problémov v knižnici libxml2

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8749: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

Správy

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu so systémom iOS môže byť schopná získať prístup ku kontaktom zo zamknutej plochy

Popis: Tento problém bol vyriešený obmedzením možností, ktoré sú dostupné v zamknutom zariadení.

CVE-2019-8742: videosdebarraquito

Poznámky

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Miestny používateľ môže byť schopný zobraziť si uzamknuté poznámky iného používateľa

Popis: Vo výsledkoch vyhľadávania sa niekedy zobrazoval obsah zamknutých poznámok. Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia dát.

CVE-2019-8730: Jamie Blumberg (@jamie_blumberg) z univerzity Virginia Polytechnic Institute and State University

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

PluginKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Miestny používateľ môže kontrolovať existenciu ľubovoľných súborov

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2019-8708: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

PluginKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8715: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Rýchly náhľad

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s povoleniami, v dôsledku ktorého bolo nesprávne udelené povolenie na spustenie. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania povolení.

CVE-2019-8731: Saif Hamed Hamdan Al Hinai zo spoločnosti Oman National CERT, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Safari

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8727: Divyanshu Shukla (@justm0rph3u5)

Dátum aktualizovania záznamu: 8. októbra 2019

UIFoundation

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie textového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8745: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Webový obsah so škodlivým kódom môže porušovať zásady izolovania priestoru pre prvky iFrame

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením vynútenia izolovania priestoru pre prvky iFrame.

CVE-2019-8771: Eliya Stein zo spoločnosti Confiant

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: utorok 8. októbra 2019, dátum aktualizovania: utorok 29. októbra 2019

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8707: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, cc v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8726: Jihui Lu z tímu KeenLab spoločnosti Tencent

CVE-2019-8728: Junho Jang z tímu LINE Security Team a Hanul Choi zo spoločnosti ABLY Corporation

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8734: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8735: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: utorok 8. októbra 2019, dátum aktualizovania: utorok 29. októbra 2019

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Používateľ môže mať problém s vymazaním položiek histórie prehliadania

Popis: Pri použití možnosti Vymazať históriu a dáta webstránok sa nevyčistila história úplne. Tento problém bol vyriešený vylepšením vymazávania dát.

CVE-2019-8768: Hugo S. Diaz (coldpointblue)

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8674: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 8. októbra 2019

Wi-Fi

Dostupné pre: iPhone 6s a novší

Dosah: Zariadenie možno pasívne sledovať podľa jeho MAC adresy vo Wi-Fi sieti

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s ochranou osobných údajov používateľa, ktorý bol vyriešený odstránením MAC adresy vysielania.

CVE-2019-8854: Ta-Lun Yen z tímu UCCU Hacker a FuriousMacTeam z akadémie United States Naval Academy a Mitre Cooperation

Dátum pridania záznamu: streda 4. decembra 2019

Ďalšie poďakovanie

AppleRTC

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Vitaly Cheptsov.

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Zvuk

Poďakovanie za pomoc si zaslúži riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro.

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Bluetooth

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Jan Ruge z laboratória zabezpečených mobilných sietí na Technickej univerzite v Darmstadte, Jiska Classen z laboratória zabezpečených mobilných sietí na Technickej univerzite v Darmstadte, Francesco Gringoli z Brescijskej univerzity, Dennis Heinze z laboratória zabezpečených mobilných sietí na Technickej univerzite v Darmstadte.

boringssl

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Thijs Alkemade (@xnyhps) zo spoločnosti Computest.

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

Ovládacie centrum

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brandon Sellers.

HomeKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Tian Zhang.

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Jadro

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brandon Azad z tímu Google Project Zero.

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Klávesnica

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Sara Haradhvala zo spoločnosti Harlen Web Consulting a anonymný výskumník.

Dátum aktualizovania záznamu: 28. júla 2020

Mail

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Kenneth Hyndycz.

mDNSResponder

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Gregor Lang zo spoločnosti e.solutions GmbH.

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

Profily

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Erik Johnson zo Strednej školy vo Vernon Hills, James Seeley (@Code4iOS) zo spoločnosti Shriver Job Corps a James Seeley (@Code4iOS) zo spoločnosti Shriver Job Corps.

Dátum aktualizovania záznamu: utorok 29. októbra 2019

SafariViewController

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

VPN

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Royce Gawron zo spoločnosti Second Son Consulting, Inc.

Dátum pridania záznamu: utorok 29. októbra 2019

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia MinJeong Kim z tímu Information Security Lab na univerzite Chungnam National University, JaeCheol Ryou z tímu Information Security Lab na univerzite Chungnam National University v Južnej Kórei, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhihua Yao z tímu Zion Lab spoločnosti DBAPPSecurity, anonymný výskumník a cc v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro.

Dátum pridania záznamu: utorok 8. októbra 2019, dátum aktualizovania: utorok 29. októbra 2019

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: