Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.0.1

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.0.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 13.0.1

Vydané 24. septembra 2019

Safari

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dosah: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k predstieraniu iného zdroja v používateľskom rozhraní (tzv. spoofingu)

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) zo spoločnosti Theori

Servisné procesy

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dosah: Pri servisných procesoch môže dôjsť k úniku histórie anonymného prezerania

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania životnosti servisných procesov.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite zo spoločnosti Connect Medi

Ďalšie poďakovanie

Safari

Poďakovanie sa pomoc si zaslúži Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) zo spoločnosti TurkishKit.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: