Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.0.1

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.0.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 13.0.1

Dátum vydania: 24. septembra 2019

Safari

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k predstieraniu iného zdroja v používateľskom rozhraní (tzv. spoofing)

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) zo spoločnosti Theori

Servisné procesy

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Pri servisných procesoch môže dôjsť k úniku histórie anonymného prezerania

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania životnosti servisných procesov.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite zo spoločnosti Connect Medi

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Webový obsah so škodlivým kódom môže porušovať zásady izolovania priestoru pre prvky iFrame

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením vynútenia izolovania priestoru pre prvky iFrame.

CVE-2019-8771: Eliya Stein zo spoločnosti Confiant

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8710: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8743: zhunki z tímu Codesafe Team of Legendsec spoločnosti Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: Dongzhuo Zhao v spolupráci s tímom ADLab spoločnosti Venustech

CVE-2019-8752: Dongzhuo Zhao v spolupráci s tímom ADLab spoločnosti Venustech

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8765: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8766: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8773: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019, dátum aktualizovania: 29. októbra 2019

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 29. októbra 2019

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-8762: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 18. novembra 2019

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-9932: Dongzhuo Zhao v spolupráci s tímom ADLab spoločnosti Venustech

Dátum pridania záznamu: 28. júla 2020

Ďalšie poďakovanie

Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) a Zhiyang Zeng (@Wester) z tímu OPPO ZIWU Cyber Security Lab.

Dátum aktualizovania záznamu: 28. júla 2020

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: