Obsah zabezpečenia v systéme tvOS 13

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme tvOS 13.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

tvOS 13

Dátum vydania: 24. septembra 2019

Klávesnice

K dispozícii pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8704: 王 邦 宇 (wAnyBug.Com) zo spoločnosti SAINTSEC

Ďalšie poďakovanie

Klávesnica

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Profily

Poďakovanie za pomoc si zaslúži James Seeley (@Code4iOS) zo spoločnosti Shriver Job Corps.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: