Obsah zabezpečenia v 2. doplnkovej aktualizácii macOS Mojave 10.14.6, aktualizácii zabezpečenia 2019-005 High Sierra a aktualizácii zabezpečenia 2019-005 Sierra

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v 2. doplnkovej aktualizácii macOS Mojave 10.14.6, aktualizácii zabezpečenia 2019-005 High Sierra a aktualizácii zabezpečenia 2019-005 Sierra.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

2. doplnková aktualizácia macOS Mojave 10.14.6, aktualizácia zabezpečenia 2019-005 High Sierra a aktualizácia zabezpečenia 2019-005 Sierra

Dátum vydania: 26. septembra 2019

Foundation

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2019-8641: Samuel Groß a Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizácie záznamu: 11. februára 2020

Systém macOS bude mať po nainštalovaní tejto aktualizácie nasledujúce čísla buildu:

  • macOS 10.14 Mojave: 18G103
  • macOS 10.13 High Sierra: 17G8037
  • macOS 10.12 Sierra: 16G2136

Prečítajte si, ako zistiť číslo verzie a buildu systému macOS na Macu.

Prečítajte si, ako aktualizovať softvér na Macu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: