Používanie ovládania hlasom na Macu

S funkciou Ovládanie hlasom môžete Mac ovládať namiesto tradičným vstupným zariadením len hlasom.

Ovládanie hlasom je k dispozícii v systéme macOS Catalina a novších. Ide o nový spôsob úplného ovládania Macu výlučne hlasom. Ovládanie hlasom využíva mechanizmus rozpoznávania reči Siri na zlepšenie funkcie Vylepšené diktovanie, ktorá bola k dispozícii už v starších verziách systému macOS.

Zapnutie ovládania hlasom

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Prístupnosť.
 2. Na postrannom paneli kliknite na položku Ovládanie hlasom. 
 3. Vyberte položku Zapnúť ovládanie hlasom. Keď zapnete ovládanie hlasom prvýkrát, Mac môže jednorazovo stiahnuť súbory zo serveru Apple.*

Nastavenia ovládania hlasom

Keď je ovládanie hlasom zapnuté, na obrazovke uvidíte mikrofón, ktorý zodpovedá mikrofónu vybratému v nastaveniach ovládania hlasom.

Ikona mikrofónu s tlačidlom Spať

Ak chcete ovládanie hlasom pozastaviť, aby prestalo počúvať, vyslovte „Uspať“ alebo kliknite na tlačidlo Spať. Keď budete chcieť ovládanie hlasom opäť aktivovať, vyslovte „Zobudiť“ alebo kliknite na tlačidlo Zobudiť.

 


Používanie ovládania hlasom

S funkciou Ovládanie hlasom sa môžete zoznámiť tak, že si pozriete zoznam hlasových príkazov, ktoré máte k dispozícii: vyslovte „Zobraziť príkazy“ alebo „Zobraziť, čo môžem vysloviť“. Zoznam sa líši podľa kontextu. Môžu sa vyskytnúť aj varianty, ktoré nie sú uvedené. Ak si chcete uľahčiť zisťovanie, či ovládanie hlasom rozpoznalo príkaz, ktorý ste vyslovili, môžete v nastaveniach ovládania hlasom vybrať možnosť Po rozpoznaní príkazu prehrať zvuk.

Základná navigácia

Ovládanie hlasom rozpoznáva názvy a popisy mnohých apiek, ovládacích prvkov a ďalších položiek na obrazovke, takže je k dispozícii navigácia na základe kombinácií týchto názvov s určitými príkazmi. Tu je niekoľko príkladov:

 • Otvorenie apky Pages: „Otvoriť Pages“. Vytvorenie nového dokumentu: „Kliknúť na nový dokument“. Výber jednej zo šablón pre listy: „Kliknúť na List. Kliknúť na Klasický list“. Uloženie dokumentu: „Uložiť dokument“. 
 • Otvorenie novej správy v apke Mail: „Kliknúť na Nová správa“. Zadanie príjemcu: „Janko Hraško“.
 • Zapnutie tmavého režimu: „Otvoriť systémové nastavenia. Kliknúť na Všeobecné. Kliknúť na Tmavý“. Opustenie systémových nastavení: „Ukončiť Systémové nastavenia“ alebo „Zatvoriť okno“.
 • Reštartovanie Macu: „Kliknúť na menu Apple. Kliknúť na Reštartovať.“ alebo použite prekrytie čísel a vyslovte „Kliknúť na 8“. 

Môžete si tiež vytvoriť vlastné hlasové príkazy.

Prekrytie čísel

Prekrytia čísel vám umožňujú rýchlo pracovať s časťami obrazovky, ktoré ovládanie hlasom rozpozná ako časti, na ktoré možno kliknúť. Príkladom sú menu, zaškrtávacie políčka a tlačidlá. Ak chcete zapnúť prekrytia čísel, vyslovte „Zobraziť čísla“. Potom vyslovením čísla kliknete na príslušnú oblasť.

Prekrytie čísel uľahčuje používanie zložitých rozhraní, akými sú napríklad webové stránky. Vo webovom prehliadači môžete napríklad vysloviť „Vyhľadať predajne Apple Store v mojej blízkosti“. Potom môžete prostredníctvom prekrytia čísel vybrať jeden z výsledkov: „Zobraziť čísla. Kliknúť na 64“. (Ak je text odkazu jedinečný, môžete naň kliknúť aj bez použitia prekrytia tak, že vyslovíte „Kliknúť na“ a text odkazu.)

Ovládanie hlasom automaticky zobrazuje čísla v menu a všade tam, kde je potrebné rozlišovať položky s rovnakým názvom.

Prekrytia čísel vedľa menu

Prekrytie mriežkou

Prekrytie mriežkou vám umožňuje pracovať s časťami obrazovky, na ktorých nie je ovládací prvok alebo ktoré ovládanie hlasom nerozpozná ako časti, na ktoré možno kliknúť.

Vyslovte „Zobraziť mriežku“, ak chcete na obrazovke zobraziť číslovanú mriežku, alebo „Zobraziť mriežku okna“, ak chcete mriežku obmedziť na aktívne okno. Vyslovením čísla mriežky ďalej rozdelíte príslušnú oblasť mriežky a ďalším opakovaním podľa potreby môžete pokračovať v spresňovaní výberu.

Ak chcete kliknúť na položku za číslom mriežky, vyslovte „Kliknúť na“ a číslo. Môžete tiež vysloviť „Priblížiť“ a číslo, ktoré chcete v príslušnej oblasti priblížiť. Mriežka sa potom automaticky skryje. Čísla mriežky môžete použiť aj na potiahnutie vybranej položky z jednej oblasti do inej: „Potiahnuť 3 na 14“.

Ak chcete čísla mriežky skryť, vyslovte „Skryť čísla“. Ak chcete skryť čísla aj mriežku, vyslovte „Skryť mriežku“. 

Prekrytie mriežkou v okne Fotky

Diktovanie

Keď sa kurzor nachádza v dokumente, e-mailovej správe, textovej správe alebo inom textovom poli, môžete súvislo diktovať. Funkcia Diktovanie konvertuje slová, ktoré vyslovíte, na text.

 • Ak chcete zadať interpunkčné znamienko, symbol alebo znak emoji, jednoducho vyslovte jeho názov, napríklad „otáznik“, „znak percent“ alebo „šťastné emoji“. Tieto označenia sa môžu líšiť v závislosti od jazyka alebo dialektu.
 • Ak chcete pohybovať kurzorom a vyberať text, môžete používať príkazy ako „Posunúť sa o dve vety nahor“, „Posunúť sa o odsek dopredu“, „Vybrať predchádzajúce slovo“ alebo „Vybrať nasledujúci odsek“.
 • Keď chcete text formátovať, skúste použiť napríklad príkaz „Napísať to tučne“ alebo „Napísať to veľkými písmenami“. Ak chcete nasledujúce slovné spojenie formátovať ako číslo, vyslovte „číslica“.
 • Ak chcete text vymazať, môžete si vybrať z mnohých príkazov na vymazanie. Môžete napríklad vysloviť „vymazať to“. Ovládanie hlasom príkaz rozpozná a vymaže text, ktorý ste práve zadali. Môžete tiež vysloviť „Vymazať všetko“, aby sa vymazal všetok text a začali ste odznova. 

Ovládanie hlasom rozpoznáva kontextové pokyny, môžete preto plynulo prechádzať medzi diktovaním textu a príkazmi. Ak chcete napríklad nadiktovať želanie k narodeninám a poslať ho v apke Správy, môžete vysloviť „Všetko najlepšie k narodeninám. Kliknúť na Odoslať“. Môžete tiež nahradiť slovné spojenie iným, ak napríklad vyslovíte „Nahradiť Už som takmer tu za Práve som prišiel“.

Môžete si tiež vytvoriť vlastný slovník na používanie pri diktovaní.

 


Vytváranie vlastných hlasových príkazov

 1. Otvorte nastavenia ovládania hlasom, napríklad vyslovením „Otvor nastavenia ovládania hlasom“. 
 2. Kliknite na položku Príkazy alebo vyslovte „Kliknúť na Príkazy“. Otvorí sa zoznam všetkých príkazov.
 3. Ak chcete pridať nový príkaz, kliknite na tlačidlo pridať (+) alebo vyslovte „Kliknúť na pridať“. Potom nakonfigurujte nasledujúce možnosti definovania príkazu:
  • Keď poviem: Zadajte slovo alebo slovné spojenie, po vyslovení ktorého sa má vykonať príslušná akcia.
  • Pri používaní: Vyberte, či má Mac akciu vykonať len v prípade, že používate konkrétnu apku.
  • Vykonať: Vyberte akciu, ktorá sa má vykonať. Môžete otvoriť položku vo Finderi, otvoriť adresu URL, vložiť text, vložiť dáta zo schránky, použiť klávesovú skratku, vybrať položku menu alebo spustiť workflow aplikácie Automator. 
 4. Príkazy je možné zapínať alebo vypínať prostredníctvom zaškrtávacích políčok. Môžete tiež vybrať príkaz a zistiť, či preň fungujú iné slovné spojenia. Príkaz „Odvolaj“ možno napríklad vyvolať niekoľkými slovnými spojeniami, napríklad „Odvolaj to“ alebo „Zahoď“.

Keď chcete rýchlo pridať nový príkaz, môžete vysloviť „Nastav ako vysloviteľné“. Ovládanie hlasom vám pomôže konfigurovať nový príkaz podľa kontextu. Ak napríklad tento príkaz vyslovíte, keď je vybratá položka menu, ovládanie hlasom vám pomôže vytvoriť príkaz na výber príslušnej položky menu. 

Počnúc najnovšou verziou systému macOS Monterey môžete tiež importovať alebo exportovať hlasové príkazy.

 


Vytvorenie vlastného slovníka na diktovanie

 1. Otvorte nastavenia ovládania hlasom, napríklad vyslovením „Otvor nastavenia ovládania hlasom“. 
 2. Kliknite na položku Slovník alebo vyslovte „Kliknúť na slovník“.
 3. Kliknite na tlačidlo pridať (+) alebo vyslovte „Kliknúť na pridať“.
 4. Zadajte nové slovo alebo slovné spojenie tak, ako ho chcete zadať, keď ho vyslovíte.

Počnúc najnovšou verziou systému macOS Monterey môžete tiež importovať alebo exportovať slovník.

 


Viac informácií

 


* Ak ste pripojení k podnikovej alebo školskej sieti používajúcej proxy server, je možné, že sa funkcia Ovládanie hlasom nebude dať stiahnuť. Správca siete by mal použiť sieťové porty používané softvérovými produktmi Apple.

Dátum zverejnenia: