Pripojenie bezdrôtového herného ovládača k zariadeniu Apple

Pripojte si k iPhonu, iPadu, Apple TV alebo Macu bezdrôtový herný ovládač na Xbox či PlayStation alebo iný herný ovládač Bluetooth. 

Spárovanie a pripojenie ovládača

K dispozícii sú pokyny pre herné ovládače PlayStationherné ovládače pre Xbox, no všeobecné kroky sú rovnaké pre všetky herné ovládače Bluetooth, ktoré možno spárovať s počítačom alebo mobilným telefónom.

 1. Stlačením a podržaním príslušného tlačidla alebo tlačidiel na ovládači ho prepnite do režimu párovania. Vďaka tomu bude pre zariadenie Apple rozpoznateľný. Podrobnosti o nastavení týkajúce sa spárovania s počítačom alebo mobilným telefónom nájdete v dokumentácii k ovládaču.
 2. Na zariadení Apple otvorte nastavenia rozhrania Bluetooth a potom vyberte ovládač zo zoznamu zariadení v okolí.

 


Prispôsobenie tlačidiel a funkcií ovládača

Zariadenia Apple obsahujú nastavenia na prispôsobenie tlačidiel a ďalších funkcií pre čoraz viac herných ovládačov. 

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie Apple obsahuje požadovaný softvér:
  • Systém iOS 16 alebo novší v iPhone
  • Systém iPadOS 16 alebo novší v iPade
  • Systém tvOS 16 alebo novší v Apple TV
  • Systém macOS Ventura 13 alebo novší v Macu
 2. Uistite sa, že je ovládač zapnutý a pripojený k zariadeniu Apple.
 3. Ak sú pre váš ovládač k dispozícii nastavenia prispôsobenia, nájdete ich tu:
  • iPhone, iPad: Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Herný ovládač. Klepnite na názov svojho ovládača a potom na Predvolené ovládacie prvky.
  • Apple TV: Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Ovládače a zariadenia > Bluetooth. Vyberte ovládač a potom vyberte Prispôsobenie.
  • Mac: Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, na postrannom paneli kliknite na Herné ovládače a potom kliknite na názov svojho ovládača.

Ak spárujete viac ako jeden ovládač, ktorý možno prispôsobiť týmto spôsobom, je súčasťou nastavení funkcia Spojený ovládač. Pomocou funkcie Spojený ovládač môžete zlučovať vstupy z viacerých ovládačov do jedného, aby vás pri prechode do ďalšej úrovne hry mohla podporovať iná osoba. 

 


Ak sa ovládač nepripojí alebo nefunguje podľa očakávania

Podpora konkrétnych tlačidiel a funkcií, napríklad audiokonektora alebo kontroliek ovládača, sa líši v závislosti od ovládača a apky, v ktorej ho používate.

 • Nainštalujte si najnovšie aktualizácie softvéru pre zariadenie Apple aj pre ovládač. Ak je pre ovládač k dispozícii aktualizácia softvéru (firmvéru), získajte ju od výrobcu ovládača.
 • V nastaveniach Bluetooth vyberte ovládač alebo tlačidlo informácií  (ak je k dispozícii) vedľa jeho názvu a potom vyberte Odstrániť toto zariadenie. Pripojte ovládač znova.
 • Znížte počet zariadení Bluetooth pripojených k vášmu zariadeniu Apple. Môže to pomôcť aj pri problémoch s pripojením súvisiacich s rušením bezdrôtového prenosu. Apple TV 4K a Apple TV HD podporujú až štyri herné ovládače Bluetooth súčasne, prípadne jeden ovládač, ak Apple TV používa aj zvukové príslušenstvo Bluetooth. Limit pre ostatné zariadenia Apple sa líši v závislosti od konkrétneho nastavenia a bezdrôtového prostredia.
 • Na nabíjanie ovládača použite nabíjacie riešenie dodané spolu s ovládačom alebo odporúčané výrobcom ovládača.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

 


Viac informácií

V niektorých apkách môžete ako ďalší ovládač použiť iPhone alebo iPad. Táto možnosť nevyžaduje pripojenie Bluetooth. Podrobnosti vám poskytne vývojár apky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: