Pripojenie bezdrôtového herného ovládača k zariadeniu Apple

Prečítajte si, ako spárovať bezdrôtový ovládač DUALSHOCK®4 alebo bezdrôtový ovládač na Xbox s iPhonom, iPodom touch, iPadom, Apple TV alebo Macom. 

Po pripojení bezdrôtového ovládača môžete hrať podporované hry zo služby Apple Arcade alebo obchodu App Store, ovládať Apple TV a vykonávať ďalšie činnosti. 

 

Začíname

Podporované ovládače

 • Bezdrôtový ovládač Xbox s rozhraním Bluetooth (model 1708)
 • Bezdrôtový ovládač PlayStation DUALSHOCK®4
 • Ovládače s rozhraním Bluetooth a certifikáciou MFi (Made for iOS), napríklad SteelSeries Nimbus, Horipad Ultimate, a ďalšie môžu byť tiež podporované.

Spárovanie ovládača so zariadením so systémom iOS alebo zrušenie jeho párovania

 1. Začnite s vypnutým ovládačom. Potom ho prepnite do režimu párovania:
  • Bezdrôtový ovládač na Xbox zapnite stlačením tlačidla Xbox. Potom na niekoľko sekúnd stlačte a podržte tlačidlo Pripojiť.
  • Na bezdrôtovom ovládači DUALSHOCK®4 naraz stlačte a podržte tlačidlá PS a Zdieľať, kým nezačne blikať svetelný pruh.
 2. Na iPhone, iPode touch alebo iPade klepnite na položku Nastavenia. 
 3. Vyberte rozhranie Bluetooth a skontrolujte, či je zapnuté. 
  • Ak chcete spárovať ovládač, v časti Ostatné zariadenia pohľadajte jeho názov. Klepnite naň, aby sa pripojil. 
  • Ak chcete párovanie zrušiť, klepnite na ikonu Informácie  vedľa názvu zariadenia a potom klepnite na položku Odstrániť toto zariadenie.  

Spárovanie ovládača s Apple TV alebo zrušenie jeho párovania

 1. Začnite s vypnutým ovládačom. Potom ho prepnite do režimu párovania:
  • Bezdrôtový ovládač na Xbox zapnite stlačením tlačidla Xbox. Potom na niekoľko sekúnd stlačte a podržte tlačidlo Pripojiť.
  • Na bezdrôtovom ovládači DUALSHOCK®4 naraz stlačte a podržte tlačidlá PS a Zdieľať, kým nezačne blikať svetelný pruh.
 2. Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD prejdite na položku Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Bluetooth.
 3. Počkajte, kým Apple TV vyhľadá príslušenstvo Bluetooth v okolí. 
  • Ak chcete spárovať ovládač, vyberte jeho názov. Keď sa na televízore nakrátko zobrazí hlásenie, že ovládač je pripojený, znamená to, že jeho pripojenie je aktívne.

  • Ak chcete zrušiť párovanie, vyberte názov ovládača a potom položku Zrušiť párovanie zariadenia. Na televízore sa zobrazí hlásenie, že pripojenie k ovládaču bolo prerušené.

 

Spárovanie ovládača s Macom alebo zrušenie jeho párovania

 1. Začnite s vypnutým ovládačom. Potom ho prepnite do režimu párovania:
  • Bezdrôtový ovládač na Xbox zapnite stlačením tlačidla Xbox. Potom na niekoľko sekúnd stlačte a podržte tlačidlo Pripojiť.
  • Na bezdrôtovom ovládači DUALSHOCK®4 naraz stlačte a podržte tlačidlá PS a Zdieľať, kým nezačne blikať svetelný pruh.
 2. Na Macu vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 3. Kliknite na rozhranie Bluetooth a skontrolujte, či je zapnuté.
 4. V časti Zariadenia pohľadajte názov ovládača. 
  • Ak chcete ovládač spárovať, kliknite na názov ovládača so stlačeným klávesom Control a potom kliknite na položku Pripojiť. 
  • Ak chcete párovanie zrušiť, kliknite na názov ovládača so stlačeným klávesom Control a potom kliknite na položku Odstrániť. 

 

Ak sa ovládač nedá pripojiť alebo nefunguje správne

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: