Pripojenie bezdrôtového herného ovládača k zariadeniu Apple

Prečítajte si, ako spárovať bezdrôtový ovládač DualShock 4 alebo bezdrôtový ovládač na Xbox s iPhonom, iPadom, iPodom touch, Apple TV alebo Macom. 

Po pripojení bezdrôtového ovládača môžete hrať podporované hry zo služby Apple Arcade alebo obchodu App Store, ovládať Apple TV a vykonávať ďalšie činnosti. 

 

Podporované ovládače

Spoločnosti Microsoft a Apple spolupracujú na tom, aby zákazníkom v rámci budúcej aktualizácie zaistili kompatibilitu s ovládačom Xbox Series X.

Spárovanie ovládača s iPhonom, iPadom, iPodom touch, Apple TV alebo Macom

Prepnite bezdrôtový ovládač do režimu párovania podľa pokynov dodaných s ovládačom. Potom si prečítajte, ako spárovať ovládač so zariadením so systémom iOS alebo iPadOS, s Apple TV alebo s Macom

Kroky režimu párovania, ovládanie pomocou tlačidiel a možnosti prispôsobenia tlačidiel sa líšia v závislosti od konkrétneho herného ovládača. Podrobnosti získate od výrobcu príslušného herného ovládača. 

Ak sa ovládač nepripojí alebo nefunguje podľa očakávania

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: