Sledovanie menštruácie pomocou aplikácie Sledovanie cyklu

V systémoch iOS 13 a watchOS 6 a ich novších verziách si môžete jednoducho sledovať menštruačný cyklus, aby ste mali lepší prehľad o svojom zdraví.

Menštruačný cyklus si môžete sledovať v aplikácii Zdravie na iPhone alebo aplikácii Sledovanie cyklu na hodinkách Apple Watch. Môžete si tiež zapnúť hlásenia, ktoré vás upozornia, keď sa vám blíži ďalšia menštruácia alebo plodné dni.

Aplikácia Sledovanie cyklu je súčasťou systému watchOS 6. Systém watchOS 6 je kompatibilný s hodinkami Apple Watch Series 1 a novšími. Ak chcete upgradovať na systém watchOS 6, potrebujete iPhone 6s alebo novší so systémom iOS 13 alebo novším.

Nastavenie sledovania cyklu

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Prechádzať. 
 2. Klepnite na položku Sledovanie cyklu.
 3. Klepnite na položku Začať a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 

Aplikácia Sledovanie cyklu na hodinkách Apple Watch a aplikácia Zdravie na iPhone

Sledovanie cyklu

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Prechádzať.
 2. Klepnite na položku Sledovanie cyklu.
 3. Potiahnite zobrazenie na správny deň a potom klepnutím na ovál zaznamenajte menštruáciu.
 4. Ak chcete pridať ďalšie informácie, rolujte nadol a klepnite na príslušnú kategóriu. Urobte zmeny a potom klepnite na položku Hotovo. Môžete si sledovať symptómy, špinenie, bazálnu teplotu a ďalšie údaje.

Ak si chcete cyklus sledovať na hodinkách Apple Watch, otvorte aplikáciu Sledovanie cyklu, potiahnite zobrazenie na správny dátum a potom si klepnutím na ovál zaznamenajte menštruáciu.

Štatistiky sledovania cyklu v aplikácii Zdravie

Zobrazenie dátumu ďalšej a poslednej menštruácie

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Prechádzať.
 2. Klepnite na položku Sledovanie cyklu.
 3. Rolujte na položku Odhady, kde uvidíte predpokladaný začiatok ďalšej menštruácie. Ak sa nezobrazuje, vedľa položky Odhady klepnite na položku Zobraziť všetko. 
 4. Rolujte na položku Štatistiky, kde uvidíte dátum poslednej menštruácie a zvyčajnú dĺžku cyklu.

Ak si dátumy chcete pozrieť na hodinkách Apple Watch, otvorte aplikáciu Sledovanie cyklu a potom rolujte na položku Odhad menštruácie alebo Posledná menštruácia. 

Vysvetlenie farieb

Po otvorení aplikácie Zdravie alebo Sledovanie cyklu máte okamžitý prehľad o tom, kedy sa vám blíži menštruácia alebo plodné dni. Čo znamenajú jednotlivé symboly a farby v aplikácii:

Svetlomodrý ovál

Svetlomodrý ovál označuje predpokladané šesťdňové plodné obdobie.

Červené prúžky

Červené prúžky v krúžku označujú, kedy by ste mali dostať menštruáciu.

Bodka sýtej červenej farby

Krúžky sýtej červenej farby označujú vami zaznamenané dni menštruácie. 

Fialová bodka

Fialové bodky označujú dni, keď ste si poznačili informácie.

Možnosti sledovania cyklu v aplikácii Zdravie

Nastavenie hlásení o sledovaní menštruácie a plodnosti

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Prechádzať. 
 2. Klepnite na položku Sledovanie cyklu.
 3. Rolujte nadol a klepnite na položku Možnosti. 
 4. Vyberte položku Odhad menštruácie a Hlásenie o menštruácii. Tieto hlásenia vás upozornia, že sa blíži začiatok vašej menštruácie, a opýtajú sa, či sa ešte neskončila. 
 5. Vyberte položku Odhad plodnosti a Hlásenie o plodnosti. Tieto hlásenia vás upozornia, kedy sa vám pravdepodobne začnú plodné dni.

Odhady sa začnú generovať, keď v aplikácii Sledovanie cyklu zadáte dátum poslednej menštruácie, a vychádzajú zo zaznamenaných údajov. Ak si menštruáciu zaznamenáte pred odhadovaným dátumom jej začiatku, hlásenie o odhade začiatku tohto cyklu sa vám už nezobrazí. Hlásenia sa zobrazujú na hodinkách Apple Watch a iPhone podľa toho, ktoré zariadenie používate. 

Výpočet odhadov

Odhady menštruácie sú založené na zaznamenaných údajoch o vašich predchádzajúcich menštruáciách a dĺžke cyklu vrátane počtu dní zvyčajného trvania vašej menštruácie a zvyčajnej dĺžky vášho cyklu. Keď nastavujete aplikáciu Sledovanie cyklu, môžete zadať údaje o histórii svojho cyklu vrátane dňa začiatku minulej menštruácie, jej zvyčajnej dĺžky a zvyčajnej dĺžky cyklu. Tieto údaje môžete zadať manuálne alebo môžete potvrdiť údaje, ktoré už sa do aplikácie Zdravie dostali na základe používania aplikácií od iných výrobcov.

Plodné obdobie označuje šesť dní, počas ktorých budete najpravdepodobnejšie plodná. Vypočítava sa z vami zaznamenaných údajov o menštruácii alebo o pozitívnom výsledku ovulačného testu. Odhad plodných dní vychádza z tradičnej kalendárovej metódy. Plodné obdobie sa vypočíta tak, že sa od odhadovaného dátumu začiatku ďalšej menštruácie odpočíta 13 dní (tzv. luteálna fáza). Ak zadáte pozitívny výsledok ovulačného testu, odhad plodných dní sa môže prispôsobiť tak, aby sa piaty deň plodného obdobia zhodoval s prvým pozitívnym výsledkom ovulačného testu v rámci cyklu.

Skrytie aplikácie Sledovanie cyklu

Aplikácie sa dajú odstraňovať priamo na ploche hodiniek Apple Watch:

 1. Stlačením korunky Digital Crown si zobrazte plochu.
 2. Podržte aplikáciu Sledovanie cyklu, kým sa jej ikona nepohne. Ak sa aplikácia nepohla, uistite sa, že netlačíte príliš silno.
 3. Klepnite na tlačidlo Vymazať   a potom na položku Vymazať apku. Nie všetky vstavané aplikácie od spoločnosti Apple sa dajú vymazať.
 4. Akciu dokončite stlačením korunky Digital Crown.

Prečítajte si, ako znova nainštalovať aplikáciu Sledovanie cyklu.

Čo by ste mali vedieť

 • Aplikáciu Sledovanie cyklu a odhad plodných dní by ste nemali používať ako formu antikoncepcie. 
 • Dáta z aplikácií Zdravie a Sledovanie cyklu by sa nemali používať na určovanie zdravotného stavu.
 • Aplikácie od iných výrobcov, ktoré fungujú s aplikáciou Zdravie, sa dajú použiť aj s aplikáciou Sledovanie cyklu. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: