Obsah zabezpečenia v systéme macOS Mojave 10.14.6, aktualizácii zabezpečenia 2019-004 High Sierra a aktualizácii zabezpečenia 2019-004 Sierra

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme macOS Mojave 10.14.6, v aktualizácii zabezpečenia 2019-004 High Sierra a aktualizácii zabezpečenia 2019-004 Sierra.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

macOS Mojave 10.14.6, aktualizácia zabezpečenia 2019-004 High Sierra a aktualizácia zabezpečenia 2019-004 Sierra

Dátum vydania: 22. júla 2019

AppleGraphicsControl

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Apka môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2019-8693: Arash Tohidi zo spoločnosti Solita

autofs

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.5, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Extrahovanie súboru .zip, ktorý obsahuje symbolický odkaz na koncový bod v pripojení NFS spravovaný útočníkom, môže obísť kontroly modulu Gatekeeper.

Popis: Tento problém bol vyriešený pridaním ďalších kontrol modulom Gatekeeper pri súboroch, ktoré sú pripájané sieťovým zdieľaním.

CVE-2019-8656: Filippo Cavallarin

Bluetooth

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 a macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-19860

Bluetooth

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.5, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať prenosy cez Bluetooth (útok Key Negotiation of Bluetooth – KNOB).

Popis: V rozhraní Bluetooth dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-9506: Daniele Antonioli z univerzity SUTD v Singapure, Dr. Nils Ole Tippenhauer z centra CISPA v Nemecku a prof. Kasper Rasmussen z Oxfordskej univerzity v Anglicku

Zmeny v tomto čísle zmierňujú dopad CVE-2020-10135.

Položka bola pridaná 13. augusta 2019 a aktualizovaná 25. júna 2020.

Carbon Core

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2019-8661: natashenka z tímu Google Project Zero

Core Data

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8646: natashenka z tímu Google Project Zero

Core Data

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie apky alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8660: Samuel Groß a natashenka z tímu Google Project Zero

CUPS

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.5, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8675: Stephan Zeisberg (github.com/stze) zo spoločnosti Security Research Labs (srlabs.de)

CVE-2019-8696: Stephan Zeisberg (github.com/stze) zo spoločnosti Security Research Labs (srlabs.de)

Dátum pridania záznamu: 14. augusta 2019, dátum aktualizácie: 17. septembra 2019

Správa diskov

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8539: ccpwd v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 17. septembra 2019

Správa diskov

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8697: ccpwd v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

FaceTime

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8648: Tao Huang a Tielei Wang z tímu Team Pangu

Nájdené v apkách

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8663: natashenka z tímu Google Project Zero

Game Center

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať perzistentný identifikátor účtu.

Popis: Tento problém bol vyriešený novými oprávneniami.

CVE-2019-8702: Min (Spark) Zheng a Xiaolong Bai zo spoločnosti Alibaba Inc.

Dátum pridania záznamu: pondelok 24. februára 2020

Grapher

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8695: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Grafické ovládače

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Apka môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2019-8691: Aleksandr Tarasikov (@astarasikov), Arash Tohidi zo spoločnosti Solita, Lilang Wu a Moony Li z tímu Mobile Security Research Team spoločnosti Trend Micro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8692: Lilang Wu a Moony Li z tímu Mobile Security Research Team spoločnosti Trend Micro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum aktualizovania záznamu: 25. júla 2019

Heimdal

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 a macOS Mojave 10.14.5

Dopad: V reimplementácii Samba dochádzalo k problému, ktorý mohol útočníkom povoliť vykonávať neoprávnené akcie prostredníctvom zachytávania komunikácie medzi službami.

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol, aby sa zabránilo neoprávneným akciám.

CVE-2018-16860: Isaac Boukris a Andrew Bartlett z tímov Samba Team a Catalyst

IOAcceleratorFamily

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8694: Arash Tohidi zo spoločnosti Solita

libxslt

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 a macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný zobraziť si citlivé informácie.

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-13118: Nájdené programom OSS-Fuzz

Rýchly náhľad

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 a macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Útočník môže byť schopný vyvolať v apke použitie predtým uvoľnenej pamäte (chyba use-after-free), čím spôsobí deserializáciu nedôveryhodnej triedy NSDictionary.

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8662: natashenka a Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Safari

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu lišty s adresou

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8670: Tsubasa FUJII (@reinforchu)

Zabezpečenie

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8697: ccpwd v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

sips

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8701: Simon Huang (@HuangShaomang), Rong Fan (@fanrong1992) a pjf z tímu IceSword Lab spoločnosti Qihoo 360

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

Siri

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8646: natashenka z tímu Google Project Zero

Time Machine

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Stav šifrovania zálohy Time Machine môže byť nesprávny.

Popis: Dochádzalo k problému s nekonzistentným používateľským rozhraním, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8667: Roland Kletzing zo spoločnosti cyber:con GmbH

UIFoundation

Dostupné pre: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 a macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Analýza dokumentu balíka Office so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu apky alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8657: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Pri spracovávaní načítania dokumentov dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8690: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Pri spracovávaní synchrónneho načítania stránok dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8649: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8658: akayn v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave 10.14.5

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8644: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8666: Zongming Wang (王宗明) a Zhe Jin (金哲) z tímu Chengdu Security Response Center spoločnosti Qihoo 360 Technology Co. Ltd.

CVE-2019-8669: akayn v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8671: Apple

CVE-2019-8672: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8673: Soyeon Park a Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8676: Soyeon Park a Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8677: Jihui Lu z tímu KeenLab spoločnosti Tencent

CVE-2019-8678: Anonymný výskumník, Anthony Lai (@darkfloyd1014) zo spoločnosti Knownsec, Ken Wong (@wwkenwong) zo spoločnosti VXRL, Jeonghoon Shin (@singi21a) zo spoločnosti Theori, Johnny Yu (@straight_blast) z tímu VX Browser Exploitation Group, Chris Chan (@dr4g0nfl4me) z tímu VX Browser Exploitation Group, Phil Mok (@shadyhamsters) z tímu VX Browser Exploitation Group, Alan Ho (@alan_h0) zo spoločnosti Knownsec, Byron Wai z tímu VX Browser Exploitation

CVE-2019-8679: Jihui Lu z tímu KeenLab spoločnosti Tencent

CVE-2019-8680: Jihui Lu z tímu KeenLab spoločnosti Tencent

CVE-2019-8681: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8683: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8684: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8685: akayn, Dongzhuo Zhao v spolupráci s tímom ADLab spoločnosti Venustech, Ken Wong (@wwkenwong) zo spoločnosti VXRL, Anthony Lai (@darkfloyd1014) zo spoločnosti VXRL a Eric Lung (@Khlung1) zo spoločnosti VXRL

CVE-2019-8686: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8687: Apple

CVE-2019-8688: Insu Yun z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8689: lokihardt z tímu Google Project Zero

Ďalšie poďakovanie

Učebňa

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Jeff Johnson zo stránky underpassapp.com.

Game Center

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Min (Spark) Zheng a Xiaolong Bai zo spoločnosti Alibaba Inc.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: