Obsah zabezpečenia v systéme iOS 12.4

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 12.4.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 12.4

Dátum vydania: 22. júla 2019

Bluetooth

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať prenosy cez Bluetooth (útok Key Negotiation of Bluetooth – KNOB).

Popis: V rozhraní Bluetooth dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-9506: Daniele Antonioli z univerzity SUTD v Singapure, Dr. Nils Ole Tippenhauer z centra CISPA v Nemecku a prof. Kasper Rasmussen z Oxfordskej univerzity v Anglicku

Zmeny v tomto čísle zmierňujú dopad CVE-2020-10135.

Položka bola pridaná 13. augusta 2019 a aktualizovaná 25. júna 2020.

Core Data

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8646: natashenka z tímu Google Project Zero

Core Data

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2019-8647: Samuel Groß a natashenka z tímu Google Project Zero

Core Data

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie apky alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8660: Samuel Groß a natashenka z tímu Google Project Zero

FaceTime

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8648: Tao Huang a Tielei Wang z tímu Team Pangu

Nájdené v apkách

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8663: natashenka z tímu Google Project Zero

Game Center

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať perzistentný identifikátor účtu.

Popis: Tento problém bol vyriešený novými oprávneniami.

CVE-2019-8702: Min (Spark) Zheng a Xiaolong Bai zo spoločnosti Alibaba Inc.

Dátum pridania záznamu: pondelok 24. februára 2020

Heimdal

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: V reimplementácii Samba dochádzalo k problému, ktorý mohol útočníkom povoliť vykonávať neoprávnené akcie prostredníctvom zachytávania komunikácie medzi službami.

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol, aby sa zabránilo neoprávneným akciám.

CVE-2018-16860: Isaac Boukris a Andrew Bartlett z tímov Samba Team a Catalyst

Spracovanie obrázkov

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8668: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 8. októbra 2019

libxslt

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný zobraziť si citlivé informácie.

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-13118: Nájdené programom OSS-Fuzz

Správy

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže spôsobiť neočakávané ukončenie apky

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8665: Michael Hernandez zo spoločnosti XYZ Marketing

Profily

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná obmedziť prístup k webovým stránkam.

Popis: Pri overovaní oprávnení dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania oprávnení procesov.

CVE-2019-8698: Luke Deshotels, Jordan Beichler a William Enck zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne, Costin Carabaș a Răzvan Deaconescu z Polytechnickej univerzity v Bukurešti

Rýchly náhľad

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Útočník môže byť schopný vyvolať v apke použitie predtým uvoľnenej pamäte (chyba use-after-free), čím spôsobí deserializáciu nedôveryhodnej triedy NSDictionary.

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8662: natashenka a Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Siri

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8646: natashenka z tímu Google Project Zero

Telefónne funkcie

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Iniciátor hovoru môže spôsobiť, že príjemca prijme simultánne pripojenie cez Vysielačku.

Popis: Pri prijímaní telefonických hovorov dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8699: Marius Alexandru Boeru (@mboeru) a anonymný výskumník

Dátum aktualizovania záznamu: 25. júla 2019

UIFoundation

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Analýza dokumentu balíka Office so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu apky alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8657: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Wallet

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Používateľ môže nechcene dokončiť nákup v apke zo zamknutej plochy.

Popis: Dochádzalo k problému, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania používateľského rozhrania.

CVE-2019-8682: Jeff Braswell (JeffBraswell.com)

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Pri spracovávaní načítania dokumentov dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8690: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Pri spracovávaní synchrónneho načítania stránok dochádzalo k problému s logikou. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8649: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8658: akayn v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia) a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8644: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8666: Zongming Wang (王宗明) a Zhe Jin (金哲) z tímu Chengdu Security Response Center spoločnosti Qihoo 360 Technology Co. Ltd.

CVE-2019-8669: akayn v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8671: Apple

CVE-2019-8672: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8673: Soyeon Park a Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8676: Soyeon Park a Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8677: Jihui Lu z tímu KeenLab spoločnosti Tencent

CVE-2019-8678: Anthony Lai (@darkfloyd1014) zo spoločnosti Knownsec, Ken Wong (@wwkenwong) zo spoločnosti VXRL, Jeonghoon Shin (@singi21a) zo spoločnosti Theori, Johnny Yu (@straight_blast) z tímu VX Browser Exploitation Group, Chris Chan (@dr4g0nfl4me) z tímu VX Browser Exploitation Group, Phil Mok (@shadyhamsters) z tímu VX Browser Exploitation Group, Alan Ho (@alan_h0) zo spoločnosti Knownsec, Byron Wai z tímu VX Browser Exploitation, P1umer z tímu ADLab zo spoločnosti Venustech

CVE-2019-8679: Jihui Lu z tímu KeenLab spoločnosti Tencent

CVE-2019-8680: Jihui Lu z tímu KeenLab spoločnosti Tencent

CVE-2019-8681: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8683: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8684: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8685: akayn, Dongzhuo Zhao v spolupráci s tímom ADLab spoločnosti Venustech, Ken Wong (@wwkenwong) zo spoločnosti VXRL, Anthony Lai (@darkfloyd1014) zo spoločnosti VXRL a Eric Lung (@Khlung1) zo spoločnosti VXRL

CVE-2019-8686: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8687: Apple

CVE-2019-8688: Insu Yun z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-8689: lokihardt z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 11. septembra 2019

Ďalšie poďakovanie

Game Center

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Min (Spark) Zheng a Xiaolong Bai zo spoločnosti Alibaba Inc.

MobileInstallation

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Dany Lisiansky (@DanyL931).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: