Prenos dát do nového iPhonu alebo iPadu pomocou funkcie Rýchly začiatok

Nastavte si nové zariadenie so systémom iOS automaticky pomocou iPhonu alebo iPadu.

Funkcia Rýchly začiatok používa obe zariadenia, a preto si na nastavenie vyberte čas, keď aktuálne zariadenie nebudete niekoľko minút potrebovať.

Nový iPhone s obrazovkou Rýchly začiatok. Pokyny vás žiadajú, aby ste staré zariadenie umiestnili do blízkosti nového. 

  1. Uistite sa, že aktuálne zariadenie je pripojené k Wi‑Fi a má zapnutý Bluetooth. Zapnite nové zariadenie a umiestnite ho do blízkosti aktuálneho zariadenia. Začnite podľa pokynov na obrazovke. Ak sa na aktuálnom zariadení prestane zobrazovať výzva na nastavenie nového zariadenia, reštartujte obe zariadenia.
  2. Pripojte zariadenie k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
  3. Môže sa zobraziť výzva na aktivovanie mobilného pripojenia.
  4. Nastavte si Face ID alebo Touch ID.
  5. Vyberte spôsob prenosu dát.
    • V prípade sťahovania z iCloudu sa vaše apky a dáta stiahnu na pozadí, aby ste mohli nové zariadenie ihneď začať používať.
    • Ak prenášate dáta priamo z predchádzajúceho zariadenia, pred ich použitím budete musieť počkať na dokončenie prenosu na oboch zariadeniach.
  6. Kým sa proces migrácie dát nedokončí, zariadenia nechajte blízko seba a pripojené k zdroju napájania. Časy prenosu sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako je stav siete a množstvo prenášaných dát.

Stále potrebujete pomoc? Kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak máte nové zariadenie zaregistrované v Apple School Manageri alebo Apple Business Manageri, nemôžete na prenos dát z aktuálneho zariadenia použiť funkciu Rýchly začiatok.

 

Dátum zverejnenia: