Prenos dát do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou funkcie Rýchly začiatok

Nastavte si nové zariadenie so systémom iOS automaticky pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Funkcia Rýchly začiatok umožňuje rýchlo nastaviť nové zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS pomocou informácií z aktuálneho zariadenia.* Zvyšok dát a obsahu si potom v novom zariadení môžete obnoviť zo zálohy v iCloude. 

Ak nastavujete nové zariadenie pomocou aktuálneho zariadenia so systémom iOS 12.4 či novším alebo iPadOS 13.4, funkcia Rýchly začiatok ponúka možnosť migrácie z jedného zariadenia do druhého. Tá vám umožňuje bezdrôtovo preniesť všetky dáta z aktuálneho zariadenia do nového.

Funkcia Rýchly začiatok používa obe zariadenia, a preto si na nastavenie vyberte čas, keď aktuálne zariadenie nebudete niekoľko minút potrebovať.

 

iPhone so zobrazenou obrazovkou Rýchly začiatok s výzvou na nastavenie nového iPhonu.

Ako používať funkciu Rýchly začiatok

 1. Zapnite nové zariadenie a umiestnite ho do blízkosti aktuálneho zariadenia. Na aktuálnom zariadení sa zobrazí obrazovka Rýchly začiatok s možnosťou nastavenia nového zariadenia pomocou účtu Apple ID. Uistite sa, že na obrazovke je uvedený správny účet Apple ID, a potom klepnite na Pokračovať. Ak sa na aktuálnom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazuje, uistite sa, že je zapnutý Bluetooth.
 2. Počkajte, kým sa na novom zariadení nezobrazí animácia. Podržte aktuálne zariadenie nad novým zariadením a umiestnite stred animácie do hľadáčika. Počkajte na hlásenie „Dokončiť na novom [zariadenie]“. Ak nemôžete použiť kameru aktuálneho zariadenia, klepnite na Autentifikovať manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov. 
 3. Po zobrazení výzvy na novom zariadení zadajte kód aktuálneho zariadenia.
 4. Podľa zobrazených pokynov nastavte na novom zariadení funkciu Face ID alebo Touch ID.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte na novom zariadení heslo účtu Apple ID. Ak máte viac zariadení, možno budete musieť zadať aj ich kódy.
 6. Nové zariadenie ponúkne na výber dve možnosti: prenos dát z jedného zariadenia do druhého alebo obnovenie apiek, dát a nastavení z najnovšej zálohy v iCloude. Môžete tiež klepnúť na Ďalšie možnosti a vykonať obnovenie zo zálohy v počítači. Po vybratí zálohy môžete určiť, či sa majú preniesť niektoré nastavenia týkajúce sa polohy, súkromia, systému Apple Pay a Siri.
 7. Ak máte hodinky Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí sa tiež výzva, či sa majú preniesť dáta a nastavenia hodiniek Apple Watch.

Priamy prenos dát z jedného iPhonu alebo iPadu do druhého

Ak v aktuálnom iPhone alebo iPade používate systém iOS 12.4 či novší alebo iPadOS 13.4, môžete vykonaním migrácie z jedného zariadenia do druhého preniesť dáta priamo z predchádzajúceho zariadenia do nového. Môžete to urobiť bezdrôtovo alebo prostredníctvom káblového prepojenia zariadení.

Ak chcete migrovať dáta bezdrôtovo, treba mať v blízkosti predchádzajúce zariadenie počas celého procesu, keď vykonávate nasledujúce kroky. Zaistite pripojenie oboch zariadení k napájaniu.

 

iPhone s obrazovkou výzvy na výber, či chcete preniesť dáta z aktuálneho iPhonu alebo zo zálohy v iCloude.

Použitie migrácie z jedného zariadenia do druhého

 1. Zapnite nové zariadenie a umiestnite ho do blízkosti aktuálneho zariadenia so systémom iOS 12.4 či novším alebo iPadOS 13.4. Na aktuálnom zariadení sa zobrazí obrazovka Rýchly začiatok s možnosťou nastavenia nového zariadenia pomocou Apple ID. Uistite sa, že na obrazovke je uvedený správny účet Apple ID, a potom klepnite na Pokračovať. Ak sa na aktuálnom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazuje, uistite sa, že je zapnutý Bluetooth.
 2. Počkajte, kým sa na novom zariadení nezobrazí animácia. Podržte aktuálne zariadenie nad novým zariadením a umiestnite stred animácie do hľadáčika. Počkajte na hlásenie „Dokončiť na novom [zariadenie]“. Ak nemôžete použiť aktuálnu kameru, klepnite na Autentifikovať manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov. 
 3. Po zobrazení výzvy zadajte na novom zariadení svoj aktuálny kód.
 4. Podľa zobrazených pokynov nastavte na novom zariadení funkciu Face ID alebo Touch ID.
 5. Klepnutím na Preniesť z [zariadenie] spustite prenos dát z predchádzajúceho iPhonu alebo iPadu do nového zariadenia. Ak používate metódu káblového prepojenia, ikona prenosu  indikuje, že sú zariadenia prepojené. Môžete sa tiež rozhodnúť, či sa z predchádzajúceho zariadenia do nového iPhonu alebo iPadu majú preniesť aj niektoré nastavenia, napríklad služby Apple Pay alebo Siri.
 6. Ak máte hodinky Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí sa tiež výzva, či sa majú preniesť dáta a nastavenia hodiniek Apple Watch. 
 7. Kým sa proces migrácie dát z iPhonu nedokončí, zariadenia nechajte blízko seba a pripojené k zdroju napájania. Trvanie prenosu sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, napríklad typu použitého pripojenia, podmienok siete a množstva prenášaných dát.

Migrácia dát z iPhonu pomocou káblového prepojenia

Metóda s použitím kábla môže byť vhodnejšia, ak je bezdrôtová sieť pomalá alebo ak je preťažená. Na migráciu dát z jedného iPhonu do druhého pomocou káblového prepojenia budete potrebovať adaptér fotoaparátu Lightning/USB 3USB kábel s konektorom Lightning. Potom postupujte takto:

 1. Pripojte adaptér fotoaparátu Lightning/USB 3 k napájaniu prostredníctvom portu Lightning. Uistite sa, že používate napájací adaptér s výkonom 12 W alebo vyšším.
 2. Pripojte adaptér fotoaparátu Lightning/USB 3 k aktuálnemu iPhonu.
 3. Pripojte USB kábel s konektorom Lightning k novému iPhonu a druhý koniec pripojte k adaptéru.
 4. Pokračujte krokmi uvedenými vyššie.

Migrácia dát pomocou káblového prepojenia je podporovaná len v prípade iPhonu.

Dokončenie

Po prenesení obsahu do nového zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS môže byť na dokončenie celého procesu potrebné vykonať niekoľko ďalších krokov. Pred predajom alebo darovaním predchádzajúceho zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS sa uistite, že ste nové zariadenie nastavili a preniesli doň svoj obsah.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

 

* Ak máte nový iPhone zaregistrovaný v Apple School Manageri alebo v Apple Business Manageri, na prenos dát z aktuálneho iPhonu nemôžete použiť funkciu Rýchly začiatok.

Dátum zverejnenia: