Prenos dát do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou funkcie Rýchly začiatok

Nastavte si nové zariadenie so systémom iOS automaticky pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, v ktorom je systém iOS 11 alebo novší.

Funkcia Rýchly začiatok umožňuje rýchlo nastaviť nové zariadenie so systémom iOS pomocou informácií z aktuálneho zariadenia.* Zvyšok dát a obsahu si potom v novom zariadení môžete obnoviť zo zálohy v iCloude. 

Ak si nový iPhone nastavujete pomocou aktuálneho iPhonu a v oboch zariadeniach je systém iOS 12.4 alebo novší, funkcia Rýchly začiatok ponúka možnosť Migrácia iPhonu. Tá vám umožňuje bezdrôtovo preniesť všetky údaje z aktuálneho iPhonu do nového.

Funkcia Rýchly štart používa obe zariadenia, a preto si na nastavenie vyberte čas, keď aktuálne zariadenie nebudete niekoľko minút potrebovať.

 

Ako používať funkciu Rýchly štart

 1. Zapnite nové zariadenie a umiestnite ho blízko aktuálneho zariadenia so systémom iOS 11 alebo novším. Na aktuálnom zariadení sa zobrazí obrazovka Rýchly začiatok s možnosťou nastavenia nového zariadenia pomocou účtu Apple ID. Uistite sa, že na obrazovke je uvedený správny účet Apple ID, a potom klepnite na položku Pokračovať. Ak sa na aktuálnom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazuje, uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
 2. Počkajte, kým sa na novom zariadení nezobrazí animácia. Podržte aktuálne zariadenie nad novým zariadením a umiestnite stred animácie do hľadáčika. Počkajte na správu s textom Dokončiť na novom [zariadenie]. Ak nemôžete použiť kameru aktuálneho zariadenia, klepnite na položku Autentifikovať manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov. 
 3. Po zobrazení výzvy na novom zariadení zadajte kód aktuálneho zariadenia.
 4. Podľa zobrazených pokynov nastavte na novom zariadení funkciu Face ID alebo Touch ID.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte na novom zariadení heslo účtu Apple ID. Ak máte viac zariadení, možno budete musieť zadať aj ich kódy.
 6. Na novom zariadení sa zobrazí možnosť obnovenia aplikácií, dát a nastavení z poslednej zálohy v iCloude alebo aktualizovania zálohy aktuálneho zariadenia a jej následného obnovenia. Po vybratí zálohy môžete určiť, či sa majú preniesť niektoré nastavenia týkajúce sa polohy, súkromia, systému Apple Pay a Siri. Ak chcete aktualizovať zálohu zariadenia, uistite sa, že je na ňom zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 7. Ak máte hodinky Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí sa tiež výzva, či sa majú preniesť dáta a nastavenia hodiniek Apple Watch.

 


Priamy prenos dát z jedného iPhonu do druhého

Ak je v aktuálnom aj novom iPhone systém iOS 12.4 alebo novší, môžete na priamy prenos dát z predchádzajúceho zariadenia do nového využiť migráciu iPhonu. Dá sa to urobiť bezdrôtovo alebo po vzájomnom prepojení zariadení. Metóda s použitím kábla môže byť vhodnejšia, ak je bezdrôtová sieť pomalá alebo ak je preťažená.

Ak chcete migrovať dáta bezdrôtovo, treba mať v blízkosti predchádzajúci iPhone počas celého procesu, keď vykonávate nasledujúce kroky. Zaistite pripojenie oboch zariadení k napájaniu.

Na migráciu dát pomocou káblového prepojenia budete potrebovať adaptér fotoaparátu Lightning/USB 3USB kábel s konektorom Lightning. Potom postupujte podľa týchto krokov:

 1. Pripojte adaptér fotoaparátu Lightning/USB 3 k napájaniu prostredníctvom portu Lightning. Presvedčte sa, že používate napájací adaptér s výkonom 12 W alebo vyšším.
 2. Pripojte adaptér fotoaparátu Lightning/USB 3 k aktuálnemu iPhonu.
 3. Pripojte USB kábel s konektorom Lightning k novému iPhone a druhý koniec pripojte k adaptéru.
 4. Pokračujte nasledujúcimi krokmi.

Ako používať možnosť Migrácia iPhonu

 1. Zapnite nový iPhone a umiestnite ho blízko aktuálneho iPhonu so systémom iOS 12.4 alebo novším. Ak chcete dáta migrovať pomocou káblového pripojenia, pripojte zariadenia. Na aktuálnom iPhone sa zobrazí obrazovka Rýchly začiatok s možnosťou nastavenia nového iPhonu pomocou účtu Apple ID. Uistite sa, že na obrazovke je uvedený správny účet Apple ID, a potom klepnite na položku Pokračovať. Ak sa na aktuálnom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazuje, uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
 2. Počkajte, kým sa na novom iPhone nezobrazí animácia. Podržte aktuálny iPhone nad novým iPhonom a umiestnite stred animácie do hľadáčika. Počkajte na správu s textom Dokončiť na novom iPhone. Ak nemôžete použiť kameru iPhonu, klepnite na položku Autentifikovať manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov. 
 3. Po zobrazení výzvy na novom iPhone zadajte kód aktuálneho iPhonu.
 4. Podľa zobrazených pokynov nastavte na novom iPhone funkciu Face ID alebo Touch ID.
 5. Klepnutím na položku Preniesť z iPhonu spustite prenos dát z predchádzajúceho iPhonu do nového. Ak používate metódu káblového prepojenia, ikona prenosu  indikuje, že sú zariadenia prepojené. Môžete sa tiež rozhodnúť, či sa z predchádzajúceho iPhonu do nového iPhonu majú preniesť aj niektoré nastavenia, napríklad služby Apple Pay alebo Siri.
 6. Ak máte hodinky Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí sa tiež výzva, či sa majú preniesť dáta a nastavenia hodiniek Apple Watch. 
 7. Kým sa proces migrácie dát z iPhonu nedokončí, zariadenia nechajte blízko seba a pripojené k zdroju napájania. Trvanie prenosu sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, napríklad typu použitého pripojenia, podmienok siete a množstva prenášaných dát.

Dokončenie

Po prenose obsahu do nového zariadenia so systémom iOS môže byť na dokončenie celého procesu potrebné vykonať niekoľko ďalších krokovPred predajom alebo darovaním predchádzajúceho zariadenia so systémom iOS sa uistite, že ste nové zariadenie nastavili a preniesli doň svoj obsah.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

 

* Ak je váš nový iPhone zaregistrovaný v službe Apple School Manager alebo Apple Business Manager, na prenos dát z aktuálneho iPhonu nemôžete použiť funkciu Rýchly začiatok.

 

Získajte program AppleCare+

S krytím máte istotu. Program AppleCare+ vám poskytuje záručné krytie neúmyselného poškodenia a prednostný prístup k odborníkom spoločnosti Apple.

Kúpiť alebo zistiť viac>

Dátum zverejnenia: