Použitie funkcie Rýchly začiatok na prenos dát z predchádzajúceho zariadenia so systémom iOS do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Nastavte si nové zariadenie so systémom iOS automaticky pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, v ktorom je systém iOS 11 alebo novší.

Funkcia Rýchly začiatok umožňuje rýchlo nastaviť nové zariadenie so systémom iOS pomocou informácií z aktuálneho zariadenia. Zvyšok dát a obsahu si potom v novom zariadení môžete obnoviť zo zálohy v iCloude. 

Ak si nový iPhone nastavujete pomocou aktuálneho iPhonu – a v oboch zariadeniach je systém iOS 12.4 alebo novší – funkcia Rýchly začiatok ponúka možnosť Migrácia iPhonu. Tá vám umožňuje bezdrôtovo preniesť všetky údaje z aktuálneho iPhonu do nového.

Funkcia Rýchly štart používa obe zariadenia, a preto si na nastavenie vyberte čas, keď aktuálne zariadenie nebudete niekoľko minút potrebovať.

 

Ako používať funkciu Rýchly štart

 1. Zapnite nové zariadenie a umiestnite ho blízko aktuálneho zariadenia so systémom iOS 11 alebo novším. Na aktuálnom zariadení sa zobrazí obrazovka Rýchly začiatok s možnosťou nastavenia nového zariadenia pomocou účtu Apple ID. Uistite sa, že na obrazovke je uvedený správny účet Apple ID, a potom klepnite na položku Pokračovať. Ak sa na aktuálnom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazuje, uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
 2. Počkajte, kým sa na novom zariadení nezobrazí animácia. Podržte aktuálne zariadenie nad novým zariadením a umiestnite stred animácie do hľadáčika. Počkajte na správu s textom Dokončiť na novom [zariadenie]. Ak nemôžete použiť kameru aktuálneho zariadenia, klepnite na položku Autentifikovať manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov. 
 3. Po vyzvaní na novom zariadení zadajte kód aktuálneho zariadenia.
 4. Podľa zobrazených pokynov nastavte na novom zariadení funkciu Face ID alebo Touch ID.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte na novom zariadení heslo účtu Apple ID. Ak máte viacero zariadení, môže byť potrebné zadať ich kódy.
 6. Na novom zariadení sa zobrazí možnosť obnovenia aplikácií, dát a nastavení z poslednej zálohy v iCloude alebo aktualizovania zálohy aktuálneho zariadenia a jej následného obnovenia. Po vybratí zálohy môžete určiť, či sa majú preniesť niektoré nastavenia týkajúce sa polohy, súkromia, systému Apple Pay a Siri. Ak chcete aktualizovať zálohu zariadenia, uistite sa, že je na ňom zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 7. Ak máte hodinky Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí sa tiež výzva, či sa majú preniesť dáta a nastavenia hodiniek Apple Watch.

 


Ako používať možnosť Migrácia iPhonu

 1. Zapnite nový iPhone a umiestnite ho blízko aktuálneho iPhonu so systémom iOS 12.4 alebo novším.* Na aktuálnom iPhone sa zobrazí obrazovka Rýchly začiatok s možnosťou nastavenia nového iPhonu pomocou účtu Apple ID. Uistite sa, že na obrazovke je uvedený správny účet Apple ID, a potom klepnite na položku Pokračovať. Ak sa na aktuálnom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazuje, uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
 2. Počkajte, kým sa na novom iPhone nezobrazí animácia. Podržte aktuálny iPhone nad novým iPhonom a umiestnite stred animácie do hľadáčika. Počkajte na správu s textom Dokončiť na novom iPhone. Ak nemôžete použiť kameru iPhonu, klepnite na položku Autentifikovať manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov. 
 3. Po vyzvaní na novom iPhone zadajte kód aktuálneho iPhonu.
 4. Podľa zobrazených pokynov nastavte na novom iPhone funkciu Face ID alebo Touch ID.
 5. Klepnutím na položku Preniesť z iPhonu spustite prenos dát z predchádzajúceho iPhonu do nového. Môžete sa tiež rozhodnúť, či sa z predchádzajúceho iPhonu do nového iPhonu majú preniesť aj niektoré nastavenia, napríklad služby Apple Pay alebo Siri.
 6. Ak máte hodinky Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí sa tiež výzva, či sa majú preniesť dáta a nastavenia hodiniek Apple Watch. 
 7. Kým sa proces migrácie dát z iPhonu nedokončí, zariadenia nechajte blízko seba a pripojené k zdroju napájania. Trvanie prenosu sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, napríklad typu použitého pripojenia, podmienok siete a množstva prenášaných dát.

* Dáta môžete do nového zariadenia preniesť z toho predchádzajúceho bezdrôtovo alebo tak, že zariadenia v tomto bode prepojíte pomocou adaptéra fotoaparátu Lightning/USB 3 a USB kábla s konektorom Lightning.

Dokončenie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Dátum zverejnenia: