Obsah zabezpečenia v systéme watchOS 5.2.1

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme watchOS 5.2.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

watchOS 5.2.1

Dátum vydania: 13. mája 2019

AppleFileConduit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8593: Dany Lisiansky (@DanyL931)

CoreAudio

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie súboru filmu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8585: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CoreAudio

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania chýb.

CVE-2019-8592: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 1. augusta 2019

Obrazy disku

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením čistenia vstupu.

CVE-2019-8560: Nikita Pupyshev z Moskovskej štátnej technologickej univerzity N. E. Baumana

Dátum aktualizovania záznamu: 30. mája 2019

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2019-8605: Ned Williamson v spolupráci s tímom Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8576: Brandon Azad z tímu Google Project Zero, Junho Jang a Hanul Choi z tímu LINE Security Team

Dátum aktualizovania záznamu: 30. mája 2019

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka môže byť schopná spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo zapisovať do pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8591: Ned Williamson v spolupráci s tímom Google Project Zero

Mail

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8626: natashenka z tímu Google Project Zero

Mail Message Framework

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2019-8613: natashenka z tímu Google Project Zero

Správy

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8664: natashenka z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 1. augusta 2019

Správy

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby systémom

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8573: natashenka z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 3. júla 2019

Správy

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8664: natashenka z tímu Google Project Zero

Dátum pridania záznamu: 3. júla 2019

MobileInstallation

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Pri spracovávaní symbolických odkazov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania symbolických odkazov.

CVE-2019-8568: Dany Lisiansky (@DanyL931)

MobileLockdown

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Škodlivá apka môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8637: Dany Lisiansky (@DanyL931)

SQLite

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8577: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

SQLite

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie dotazu SQL so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8600: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

SQLite

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8598: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

SQLite

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2019-8602: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

sysdiagnose

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2019-8574: Dayton Pidhirney (@_watbulb) zo spoločnosti Seekintoo (@seekintoo)

Dátum aktualizácie záznamu: 3. februára 2020

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8607: Junho Jang a Hanul Choi z tímu LINE Security Team

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8583: sakura z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent, jessica (@babyjess1ca_) z tímu Keen Lab spoločnosti Tencent a dwfault v spolupráci s tímom ADLab spoločnosti Venustech

CVE-2019-8601: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8622: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8623: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Wi-Fi

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže upraviť stav ovládača

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8612: Milan Stute z tímu Secure Mobile Networking Lab na Technickej univerzite v Darmstadte

Dátum pridania záznamu: 30. mája 2019

Wi-Fi

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Zariadenie možno pasívne sledovať podľa jeho MAC adresy vo Wi-Fi sieti

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s ochranou osobných údajov používateľa, ktorý bol vyriešený odstránením MAC adresy vysielania.

CVE-2019-8620: David Kreitschmann a Milan Stute z tímu Secure Mobile Networking Lab na Technickej univerzite v Darmstadte

Ďalšie poďakovanie

Clang

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brandon Azad z tímu Google Project Zero.

CoreAudio

Poďakovanie za pomoc si zaslúži riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro.

Dátum pridania záznamu: 25. júla 2019

CoreFoundation

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Vozzie a Rami, ako aj m4bln, Xiangqian Zhang a Huiming Liu z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent.

Jadro

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brandon Azad z tímu Google Project Zero a anonymný výskumník.

MediaLibrary

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Angel Ramirez a Min (Spark) Zheng, Xiaolong Bai zo spoločnosti Alibaba Inc.

MobileInstallation

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: