Informácie o obsahu zabezpečenia systému Apple TV Software 7.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia systému Apple TV Software 7.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple.

Apple TV Software 7.3

Dátum vydania: 13. mája 2019

Bluetooth

K dispozícii pre: Apple TV (3. generácia)

Dopad: Vzdialený útočník môže spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: V rozhraní Bluetooth dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-14315: Ben Seri a Gregory Vishnepolsky zo spoločnosti Armis

Wi-Fi

K dispozícii pre: Apple TV (3. generácia)

Dopad: Útočník nachádzajúci sa v dosahu môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód vo Wi-Fi čipe

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2017-9417: Nitay Artenstein zo spoločnosti Exodus Intelligence

Wi-Fi

K dispozícii pre: Apple TV (3. generácia)

Dopad: Útočník nachádzajúci sa v dosahu môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód vo Wi-Fi čipe

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka medzipamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini z tímu Google Project Zero

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: