Obsah zabezpečenia v systéme iOS 12.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 12.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple.

iOS 12.3

Dátum vydania: 13. mája 2019

AppleFileConduit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8593: Dany Lisiansky (@DanyL931)

Kontakty

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8598: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

CoreAudio

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru filmu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8585: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Obrazy disku

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8560: Nikita Pupyshev z Moskovskej štátnej technologickej univerzity N. E. Baumana

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím po uvoľnení, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8605: Ned Williamson v spolupráci s tímom Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8576: Brandon Azad z tímu Google Project Zero, Junho Jang a Hanul Choi z tímu LINE Security

Jadro

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo zapisovať do pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8591: Ned Williamson v spolupráci s tímom Google Project Zero

Zamknutá plocha

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Osoba s fyzickým prístupom k zariadeniu so systémom iOS môže byť schopná zobraziť e-mailovú adresu používanú s iTunes

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2019-8599: Jeremy Peña-Lopez (aka Radio) zo Severofloridskej univerzity

Mail

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8626: Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero

Mail Message Framework

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím po uvoľnení, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8613: Natalie Silvanovich z tímu Google Project Zero

MobileInstallation

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Pri spracovávaní symbolických odkazov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania symbolických odkazov.

CVE-2019-8568: Dany Lisiansky (@DanyL931)

MobileLockdown

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia používateľa root

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8637: Dany Lisiansky (@DanyL931)

Úložisko aplikácie Fotky

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený používaním ďalších obmedzení izolovaného priestoru.

CVE-2019-8617: Anonymný výskumník

SQLite

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8577: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

SQLite

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie dotazu SQL so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8600: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

SQLite

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8598: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

SQLite

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2019-8602: Omer Gull zo spoločnosti Checkpoint Research

Stavový riadok

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Na zamknutej ploche sa aj po odomknutí môže zobrazovať ikona zámku

Popis: Dochádzalo k problému, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania používateľského rozhrania.

CVE-2019-8630: Jon M. Morlan

StreamingZip

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Pri spracovávaní symbolických odkazov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania symbolických odkazov.

CVE-2019-8568: Dany Lisiansky (@DanyL931)

sysdiagnose

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8574: Dayton Pidhirney (@_watbulb) zo spoločnosti Seekintoo (@seekintoo)

WebKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8607: Junho Jang a Hanul Choi z tímu LINE Security

WebKit

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6237: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, Liu Long z tímu Qihoo 360 Vulcan

CVE-2019-8571: 01 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8583: sakura z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent, jessica (@babyjess1ca_) z tímu Keen Lab spoločnosti Tencent a dwfault v spolupráci s tímom ADLab spoločnosti Venustech

CVE-2019-8584: G. Geshev zo spoločnosti MWR Labs v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8586: Anonymný výskumník

CVE-2019-8587: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8594: Suyoung Lee a Sooel Son zo spoločnosti KAIST Web Security & Privacy Lab a HyungSeok Han a Sang Kil Cha zo spoločnosti KAIST SoftSec Lab

CVE-2019-8595: G. Geshev zo spoločnosti MWR Labs v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8596: Wen Xu z tímu SSLab, Georgia Tech

CVE-2019-8597: 01 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8601: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8608: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8609: Wen Xu z tímu SSLab, Georgia Tech

CVE-2019-8610: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8611: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8615: G. Geshev zo spoločnosti MWR Labs v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8619: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech a Hanqing Zhao z tímu Chaitin Security Research Lab

CVE-2019-8622: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8623: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8628: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech a Hanqing Zhao z tímu Chaitin Security Research Lab

Wi-Fi

Dostupné pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Zariadenie možno pasívne sledovať podľa jeho MAC adresy vo Wi-Fi sieti

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s ochranou osobných údajov používateľa, ktorý bol vyriešený odstránením MAC adresy vysielania.

CVE-2019-8620: David Kreitschmann a Milan Stute z tímu Secure Mobile Networking Lab na Technickej univerzite v Darmstadte

Ďalšie poďakovanie

Clang

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brandon Azad z tímu Google Project Zero.

CoreFoundation

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Vozzie a Rami, ako aj m4bln, Xiangqian Zhang a Huiming Liu z tímu Xuanwu Lab spoločnosti Tencent.

Jadro

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Brandon Azad z tímu Google Project Zero a anonymný výskumník.

MediaLibrary

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Angel Ramirez a Min (Spark) Zheng, Xiaolong Bai zo spoločnosti Alibaba Inc.

MobileInstallation

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Ben Guild (@benguild).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: