Obsah zabezpečenia v aplikácii Texture 4.22.0.4 pre Android

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Texture 4.22.0.4 pre Android.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple.

Texture 4.22.0.4 pre Android

Vydané 11. apríla 2019

Ochrana osobných údajov

K dispozícii pre: Android, verzia 4.1 alebo novšia

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať analytické dáta

Popis: Niektoré analytické dáta sa odosielali cez protokol HTTP, a nie cez protokol HTTPS. Tento problém bol odstránený tak, že tieto analytické dáta sa už neodosielajú.

CVE-2019-8632: David Coomber zo spoločnosti Info-Sec.CA

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: