Funkcia prístupnosti pre ľudí s poruchami zraku na iPhone, iPade a iPode touch

Oboznámte sa s niektorými z výkonných funkcií, ktoré spoločnosť Apple pridáva do iPhonov, iPadov a iPodov touch na pomoc nevidiacim a slabozrakým.

Vo vašom zariadení sú vstavané rôzne funkcie prístupnosti, napríklad:

VoiceOver

VoiceOver je čítačka obrazovky, ktorá opisuje, čo sa vo vašom zariadení deje, aby ste v ňom mohli prechádzať na položky počúvaním a gestami. Výška tónu a rýchlosť rozprávania funkcie VoiceOver sa dajú upraviť podľa vašich potrieb.

Prečítajte si, ako zapnúť a precvičovať funkciu VoiceOver.

Odozva písania

Keď zapnete funkciu Odozva písania, zariadenie vám bude počas písania v reálnom čase oznamovať zadané písmená a slová. V prípade automatických opráv a pridania veľkých písmen ohlási aj tie. Môžete tiež klepnúť na slovo a podržať ho, aby ste si vypočuli predikcie textu.

Prečítajte si, ako používať odozvu pri písaní.

Audiopopis

Pri sledovaní filmov na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete zapnúť audiopopis, ktorý vám bude popisovať premietané scény. Audiopopis sa dá aktivovať aj predvolene, aby ste ho nemuseli zakaždým zapínať.

Prečítajte si, ako na zariadení nastaviť audiopopis.

Displej a veľkosť textu

V prípade potreby si môžete prispôsobiť funkcie dostupné v rámci nastavenia Displej a veľkosť textu – napríklad funkciu Prevrátiť farby, ktorá mení spôsob, akým sa na iPhone, iPade alebo iPode touch zobrazuje obsah. Môžete tiež zmeniť veľkosť písma, intenzitu farieb, nastaviť si odtieň, aby sa vám ľahšie čítalo, alebo zmeniť frekvenciu snímok iPadu Pro.

Prečítajte si, ako na zariadení upraviť nastavenia displeja.

Lupa

Lupa urobí z iPhonu alebo iPadu zväčšovacie sklo, aby ste sa mohli zblízka pozrieť na veci okolo seba. Funkcia Lupa umožňuje čítať malý text, použiť farebné filtre na zlepšenie viditeľnosti a ukladať zväčšené obrázky do knižnice fotiek.

Prečítajte si, ako používať zariadenie ako lupu.

Obmedziť pohyb

Ak vám efekty pohybu alebo pohyby obrazovky na iPhone, iPade alebo iPode touch prekážajú, môžete ich vypnúť pomocou funkcie Obmedziť pohyb.

Prečítajte si, ako používať funkciu Obmedziť pohyb.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: