Funkcie prístupnosti pre ľudí s problémami so zrakom v systéme iOS

Oboznámte sa s niektorými z výkonných funkcií, ktoré spoločnosť Apple pridáva do iPhonov, iPadov a iPodov touch na pomoc nevidiacim a ľuďom so zrakovým postihnutím.

V zariadeniach so systémom iOS sa nachádza mnoho takýchto funkcií prístupností, ktoré majú nevidiacim a ľudom so zrakovým postihnutím pomôcť pri používaní zariadení:

VoiceOver

VoiceOver je čítačka obrazovky, ktorá opisuje, čo sa vo vašom zariadení deje, aby ste v ňom mohli prechádzať na položky počúvaním a gestami. Výška tónu a rýchlosť rozprávania funkcie VoiceOver sa dajú upraviť podľa vašich potrieb.

Zapnutie a precvičovanie funkcie VoiceOver  

Odozva písania

Keď zapnete funkciu Odozva písania, zariadenie vám bude počas písania v reálnom čase oznamovať zadané písmená a slová. V prípade automatických opráv a pridania veľkých písmen ohlási aj tie. Na slovo, ktoré si chcete vypočuť, môžete tiež klepnúť a podržať ho.

Zvuková odozva pri písaní  

Audiopopis

Pri sledovaní filmov na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete zapnúť audiopopis, ktorý vám bude popisovať premietané scény. Audiopopis sa dá aktivovať aj predvolene, aby ste ho nemuseli zakaždým zapínať.

Nastavenie popisovania scén v zariadení  

Prispôsobenia displeja

Prispôsobenia displeja, ako sú funkcie Farebné filtre a Prevrátiť farby, umožňujú zmeniť spôsob zobrazovania obsahu na obrazovke iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Môžete tiež upraviť intenzitu farieb, zafarbenie a rýchlosť snímok na iPade Pro.

Prispôsobenie displeja zariadenia  

Lupa

Lupa je funkcia v systéme iOS, ktorá iPhone alebo iPad zmení na zväčšovacie sklo, aby ste si mohli priblížiť objekty okolo seba. Funkcia Lupa umožňuje čítať malý text, použiť farebné filtre na zlepšenie viditeľnosti a ukladať zväčšené obrázky do knižnice fotiek.

Používanie zariadenia ako zväčšovacieho skla  

Dynamické písmo

Na iPhone, iPade alebo iPode touch si môžete zmeniť veľkosť písma, aby sa vám ľahšie čítalo. Preferovaná veľkosť písma sa v zariadení nastaví v hláseniach, zabudovaných aplikáciách, ako sú Mail, Správy a Kalendár, a iných aplikáciách, ktoré podporujú dynamické písmo.

Zmena veľkosti písma zariadenia  

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: