Obsah zabezpečenia v systéme iOS 12.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 12.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple.

iOS 12.2

Vydané 25. marca 2019

802.1X

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný zaznamenávať sieťové prenosy

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-6203: Dominic White zo spoločnosti SensePost (@singe)

Dátum pridania záznamu: 15. apríla 2019

Účty

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie súboru VCF so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8538: Trevor Spiniolas (@TrevorSpiniolas)

Dátum pridania záznamu: 3. apríla 2019

CFString

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie reťazca so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-8516: Tím SWIPS Team zo spoločnosti Frifee Inc.

configd

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8552: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Kontakty

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením medzipamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8511: Anonymný výskumník

CoreCrypto

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8542: Anonymný výskumník

Exchange ActiveSync

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Používateľ môže podnikového správcu autorizovať na vzdialené vymazanie svojho zariadenia bez toho, aby bol o tom dostatočne informovaný

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením transparentnosti.

CVE-2019-8512: Anonymný výskumník, Dennis Munsie z Amazon.com

Dátum aktualizovania záznamu: 3. apríla 2019

FaceTime

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Video používateľa sa počas volania FaceTime nemusí pozastaviť, ak používateľ ukončí aplikáciu FaceTime počas vyzváňania

Popis: Dochádzalo k problému pri pozastavovaní videa v aplikácii FaceTime. Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-8550: Lauren Guzniczak z akadémie Keystone Academy

Sprievodca názormi

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam koreňového používateľa

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2019-8565: CodeColorist z tímu Ant-Financial LightYear Labs

Sprievodca názormi

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná prepísať ľubovoľné súbory

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8521: CodeColorist z tímu Ant-Financial LightYear Labs

file

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8906: Francisco Alonso

Dátum aktualizovania záznamu: 15. apríla 2019

GeoServices

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Kliknutie na odkaz so škodlivým kódom v SMS správe môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8553: Anonymný výskumník

iAP

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8542: Anonymný výskumník

IOHIDFamily

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8545: Adam Donenfeld (@doadam) z tímu Zimperium zLabs Team

IOKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8504: Anonymný výskumník

IOKit SCSI

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8529: Juwei Lin (@panicaII) z výskumného tímu spoločnosti Trend Micro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum aktualizovania záznamu: 15. apríla 2019

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný upraviť údaje o sieťových prenosoch

Popis: Pri spracovávaní IPv6 paketov dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2019-5608: Apple

Dátum pridania záznamu: 6. augusta 2019

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý viedol k odhaleniu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8547: derrek (@derrekr6)

Dátum pridania záznamu: 30. mája 2019

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8525: Zhuo Liang a shrek_wzw z tímu Qihoo 360 Nirvan Team

Dátum pridania záznamu: 30. mája 2019

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo poškodiť pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2019-8527: Ned Williamson zo spoločnosti Google a derrek (@derrekr6)

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím po uvoľnení, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8528: Fabiano Anemone (@anoane), Zhao Qixun (@S0rryMybad) z tímu Qihoo 360 Vulcan Team

Dátum pridania záznamu: 3. apríla 2019

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8514: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8540: Weibo Wang (@ma1fan) z tímu Qihoo 360 Nirvan Team

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-7293: Ned Williamson zo spoločnosti Google

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý viedol k odhaleniu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-6207: Weibo Wang z tímu Qihoo 360 Nirvan Team (@ma1fan)

CVE-2019-8510: Stefan Esser z tímu Antid0te UG

Mail

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie e-mailovej správy so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu podpisu S/MIME

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-7284: Damian Poddebniak z Münsterskej univerzity aplikovaných vied

MediaLibrary

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k súborom s obmedzeným prístupom

Popis: Problém s povoleniami sa vyriešil odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu a pridaním ďalších kontrol.

CVE-2019-8532: Angel Ramirez, Min (Spark) Zheng a Xiaolong Bai zo spoločnosti Alibaba Inc.

Dátum pridania záznamu: 30. mája 2019

Správy

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný zobraziť si citlivé používateľské informácie

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený používaním ďalších obmedzení izolovaného priestoru.

CVE-2019-8546: ChiYuan Chang

Správa napájania

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: V generovanom kóde MIG dochádzalo k viacerým problémom s overovaním vstupu. Tieto problémy boli vyriešené vylepšením overovania.

CVE-2019-8549: Mohamed Ghannam (@_simo36) zo spoločnosti SSD Secure Disclosure (ssd-disclosure.com)

Ochrana osobných údajov

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná sledovať používateľov medzi inštaláciami

Popis: V kalibrácii pohybového senzora dochádzalo k problému s ochranou osobných údajov. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania pohybového senzora.

CVE-2019-8541: Stan (Jiexin) Zhang a Alastair R. Beresford z Univerzity Cambridge, Ian Sheret zo spoločnosti Polymath Insight Limited

ReplayKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k mikrofónu bez zobrazenia príslušného indikátora používateľovi

Popis: Pri spracovávaní dát mikrofónu dochádzalo k problému s rozhraním API. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8566: Anonymný výskumník

Safari

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Webová stránka môže byť schopná získať prístup k informáciám zo senzorov bez súhlasu používateľa

Popis: Pri spracovávaní dát o pohybe a orientácii dochádzalo k problému s právami. Tento problém bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2019-8554: Anonymný výskumník

Čítačka Safari

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Povolenie funkcie čítačky Safari na webovej stránke so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-6204: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

CVE-2019-8505: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Izolovaný priestor

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2019-8618: Brandon Azad

Dátum pridania záznamu: 30. mája 2019

Zabezpečenie

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Môže sa stať, že systém bude dôverovať nedôveryhodnému certifikátu servera Radius

Popis: V správe entity trust anchor dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8531: Anonymný výskumník, tím QA zo spoločnosti SecureW2

Dátum pridania záznamu: 15. mája 2019

Siri

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná inicializovať žiadosť diktovania bez autorizácie používateľa

Popis: Pri spracovávaní žiadostí diktovania dochádzalo k problému s rozhraním API. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8502: Luke Deshotels zo Severokarolínskej štátnej univerzity, Jordan Beichler zo Severokarolínskej štátnej univerzity, William Enck zo Severokarolínskej štátnej univerzity, Costin Carabaș z Polytechnickej univerzity v Bukurešti a Răzvan Deaconescu z Polytechnickej univerzity v Bukurešti

TrueTypeScaler

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie škodlivého písma môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-8517: riusksk zo spoločnosti VulWar Corp v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8551: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8535: Zhiyang Zeng (@Wester) z tímu Tencent Blade Team

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6201: dwfault v spolupráci s tímom ADLab zo spoločnosti Venustech

CVE-2019-8518: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8523: Apple

CVE-2019-8524: G. Geshev v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-8558: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

CVE-2019-8638: Nájdené programom OSS-Fuzz

CVE-2019-8639: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum aktualizovania záznamu: 30. mája 2019

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8562: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech a Hanqing Zhao z tímu Chaitin Security Research Lab

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Webová stránka môže byť schopná získať prístup k mikrofónu bez toho, aby sa zobrazoval indikátor používania mikrofónu

Popis: Dochádzalo k problému s konzistentnosťou, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2019-6222: Denis Markov zo spoločnosti Resonance Software

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu citlivých používateľských informácií

Popis: V rozhraní API na načítanie dát dochádzalo k problému so zámenou pôvodu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-8515: James Lee (@Windowsrcer)

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8536: Apple

CVE-2019-8544: Anonymný výskumník

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím po uvoľnení, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-7285: dwfault v spolupráci s tímom ADLab zo spoločnosti Venustech

CVE-2019-8556: Apple

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-8506: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná spúšťať skripty v kontexte inej webovej lokality

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-8503: Linus Särud zo spoločnosti Detectify

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2019-7292: Zhunki a Zhiyi Zhang z tímu 360 ESG Codesafe Team

Wi-Fi

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Zariadenie možno pasívne sledovať podľa jeho MAC adresy vo Wi-Fi sieti

Popis: Dochádzalo k problému s ochranou osobných údajov používateľa, ktorý bol vyriešený odstránením MAC adresy vysielania.

CVE-2019-8567: David Kreitschmann a Milan Stute z tímu Secure Mobile Networking Lab na Technickej univerzite v Darmstadte

XPC

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná prepísať ľubovoľné súbory

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2019-8530: CodeColorist z tímu Ant-Financial LightYear Labs

Ďalšie poďakovanie

Účty

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Milan Stute z laboratória zabezpečených mobilných sietí na Technickej univerzite v Darmstadte.

Dátum pridania záznamu: 30. mája 2019

Knihy

Poďakovanie sa pomoc si zaslúži Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Kalendár

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia anonymný výskumník, Peter Hempsall z 104days.com a Sascha Mogler z mogler.com.

Jadro

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Brandon Azad, Raz Mashat (@RazMashat) zo Strednej školy Ilana Ramona a Brandon Azad z tímu Google Project Zero.

Dátum aktualizovania záznamu: 30. mája 2019

Rýchly náhľad

Poďakovanie sa pomoc si zaslúži Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z tímu Payatu Labs (payatu.com) a Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Dátum aktualizovania záznamu: 30. mája 2019

Čas pred obrazovkou

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Brandon Moore (@Brandonsecurity).

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Andrey Kovalev z tímu Yandex Security Team.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: