Kontakt zo služby Microsoft Exchange zobrazuje na iPhone alebo iPade nesprávny dátum narodenia

Zistite, čo robiť, ak kontakty vo vašom účte Microsoft Exchange ukazujú dátumy narodenia posunuté o jeden deň.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

V systéme iOS 12 môžu kontakty uložené v účte Exchange ukazovať dátumy narodenia posunuté o jeden deň. Tento problém opravíte tak, že aktualizujete systém na iOS 12.2 alebo novší a následne si znova stiahnete kontakty z účtu Exchange:

  1. Aktualizujte si systém na iOS 12.2 alebo novší.
  2. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty a klepnite na svoj účet Exchange.
  3. Vypnite možnosť Kontakty a klepnite na položku Vymazať. Zo zariadenia sa tým odstránia kontakty zo služby Exchange, ktoré si v ďalšom kroku znova stiahnete.
  4. Zapnite možnosť Kontakty. 

Kontakty z vášho konta Exchange sa do zariadenia znova automaticky stiahnu so správnym dátumom narodenia.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: