Obsah zabezpečenia v aplikácii Skratky 2.1.3 pre iOS

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii Skratky 2.1.3 pre iOS.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple.

Skratky 2.1.3 pre iOS

Vydané 7. februára 2019

Skratky

Dostupné pre: Skratky 2.1.2 pre iOS

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný zobraziť citlivé používateľské informácie

Popis: Dochádzalo k problému s analýzou pri spracovávaní ciest adresárov, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania ciest.

CVE-2019-7289: Sem Voigtländer z univerzity Fontys Hogeschool ICT

Skratky

Dostupné pre: Skratky 2.1.2 pre iOS

Dopad: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený používaním ďalších obmedzení izolovaného priestoru.

CVE-2019-7290: Avimanyu Roy (@AvimanyuRoy3)

Ďalšie poďakovanie

Skratky

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Sem Voigtländer z univerzity Fontys Hogeschool ICT.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: