Prístup k službe iCloud Fotky a jej zobrazenie na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prostredníctvom služby iCloud Fotky môžete prechádzať, prehľadávať a zdieľať všetky fotky a videá v ktoromkoľvek svojom zariadení.

Služba iCloud Fotky zaisťuje aktuálnosť všetkého obsahu

Služba iCloud Fotky dokonale spolupracuje s aplikáciou Fotky, takže si môžete fotky a videá bezpečne ukladať v iCloude, a tým si ich synchronizovať aj s iPhonom, iPadom, iPodom touch, Macom, Apple TV a stránkou iCloud.com. Predpokladajme napríklad, že máte iPhone, iPad a Mac. Keď iPhonom odfotíte svoju neter a máte službu iCloud Fotky povolenú vo všetkých svojich zariadeniach, zobrazí sa tá istá fotka v aplikácii Fotky aj na iPade a Macu.

Na Macu alebo PC môžete na prístup k fotkám a videám využívať stránku iCloud.com.

Kontrola, či je služba iCloud Fotky zapnutá

Neviete naisto, či máte v iPhone, iPade alebo iPode touch službu iCloud Fotky nastavenú? Overiť si to môžete takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.
  2. Klepnite na položku Fotky.
  3. V prípade potreby klepnutím spustite službu iCloud Fotky.

Ak službu iCloud Fotky nemáte zapnutú, budete si možno musieť zmeniť plán úložiska.

iPhone s povolenou službou iCloud Fotky

Prístup k službe iCloud Fotky

  1. Otvorte aplikáciu Fotky.
  2. Klepnutím na kartu fotky  si zobrazíte fotky.
  3. Klepnutím na kartu Albumy  si zobrazíte albumy Moje albumy, Zdieľané albumy, Ľudia a miesta, Typy médií a Iné albumy. Môžete tiež získať viac informácií o obsahu, ktorý zdieľate s druhými.

iPhone so zobrazeným úložiskom v iCloude

Kontrola úložiska v iCloude

Úložisko služby iCloud Fotky môžete jednoducho skontrolovať:

  1. V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno].
  2. Klepnite na položku iCloud > Spravovať úložisko. 
  3. Po klepnutí na položku Zmeniť plán úložiska môžete vykonať zmeny. 

Môžete si tiež pozrieť, ako služba iCloud Fotky využíva vaše úložisko v iCloude.

Ďalšie možnosti práce s fotkami

Dátum zverejnenia: