Obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 7.10

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 7.10.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple.

iCloud pre Windows 7.10

Vydané 22. januára 2019

SQLite

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie dotazu SQL so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-20346: Tím Tencent Blade

CVE-2018-20505: Tím Tencent Blade

CVE-2018-20506: Tím Tencent Blade

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6215: Lokihardt z tímu Google Project Zero

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6212: Anonymný výskumník, anonymný výskumník

CVE-2019-6216: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-6217: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, Proteas, Shrek_wzw a Zhuo Liang z tímu Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-6226: Apple

Dátum aktualizovania záznamu: 15. februára 2019

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6227: Qixun Zhao z tímu Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2019-6233: G. Geshev zo spoločnosti MWR Labs v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-6234: G. Geshev zo spoločnosti MWR Labs v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-6229: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

K dispozícii pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8570: James Lee (@Windowsrcer) z tímu S2SWWW.com

Dátum pridania záznamu: 3. apríla 2019, dátum aktualizácie: 11. septembra 2019

Ďalšie poďakovanie

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži James Lee (@Windowsrcer) zo spoločnosti Kryptos Logic.

Dátum aktualizovania záznamu: 15. februára 2019

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: