Obsah zabezpečenia v systéme watchOS 5.1.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme watchOS 5.1.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

watchOS 5.1.3

Vydané 22. januára 2019

AppleKeyStore

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-6235: Brandon Azad

Core Media

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-6202: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CoreAnimation

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-6231: Zhuo Liang z tímu Qihoo 360 Nirvan

CoreAnimation

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Škodlivá apka môže byť schopná pracovať mimo svojho izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6230: Proteas, Shrek_wzw a Zhuo Liang z tímu Qihoo 360 Nirvan

FaceTime

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný inicializovať hovor cez FaceTime a spôsobiť tak spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6224: natashenka z tímu Google Project Zero

IOKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Škodlivá apka môže byť schopná pracovať mimo svojho izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6214: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-6210: Ned Williamson zo spoločnosti Google

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-6213: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý viedol k odhaleniu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-6209: Brandon Azad z tímu Google Project Zero

Spracovanie prirodzeného jazyka

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-6219: Authier Thomas

SQLite

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie dotazu SQL so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-20346: Tím Tencent Blade

CVE-2018-20505: Tím Tencent Blade

CVE-2018-20506: Tím Tencent Blade

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6227: Qixun Zhao z tímu Qihoo 360 Vulcan Team

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6216: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-6217: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, Proteas, Shrek_wzw a Zhuo Liang z tímu Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-6226: Apple

Ďalšie poďakovanie

mDNSResponder

Poďakovanie za pomoci si zaslúži Fatemah Alharbi z Kalifornskej univerzity v Riverside (UCR) a univerzity Taibah (TU), Jie Chang zo spoločnosti LinkSure Network, Yuchen Zhou z Northeastern University, Feng Qian z Minnesotskej univerzity v Twin City, Zhiyun Qian z Kalifornskej univerzity v Riverside (UCR) a Nael Abu-Ghazaleh z Kalifornskej univerzity v Riverside (UCR).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: