Obsah zabezpečenia v systéme iOS 12.1.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme iOS 12.1.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 12.1.3

Vydané 22. januára 2019

AppleKeyStore

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-6235: Brandon Azad

Bluetooth

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-6200: Anonymný výskumník

Core Media

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-6202: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-6221: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CoreAnimation

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-6231: Zhuo Liang z tímu Qihoo 360 Nirvan

CoreAnimation

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Škodlivá apka môže byť schopná pracovať mimo svojho izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6230: Proteas, Shrek_wzw a Zhuo Liang z tímu Qihoo 360 Nirvan

FaceTime

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný inicializovať hovor cez FaceTime a spôsobiť tak spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6224: natashenka z tímu Google Project Zero

IOKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Škodlivá apka môže byť schopná pracovať mimo svojho izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6214: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-6225: Brandon Azad z tímu Google Project Zero, Qixun Zhao z tímu Qihoo 360 Vulcan

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-6210: Ned Williamson zo spoločnosti Google

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spôsobovať neočakávané zmeny v pamäti zdieľanej medzi procesmi

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly stavu zamknutia.

CVE-2019-6205: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2019-6213: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná určiť rozloženie pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý viedol k odhaleniu pamäte jadra. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-6209: Brandon Azad z tímu Google Project Zero

Jadro

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spôsobovať neočakávané zmeny v pamäti zdieľanej medzi procesmi

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6208: Jann Horn z tímu Google Project Zero

Klávesnica

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Funkcia automatického vypĺňania hesla môže vypĺňať heslá aj po ich manuálnom vymazaní

Popis: Dochádzalo k problému, v dôsledku ktorého automatické vyplnenie pokračovalo aj po tom, čo bolo zrušené.  Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-6206: Sergey Pershenkov

libxpc

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2019-6218: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Spracovanie prirodzeného jazyka

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-6219: Authier Thomas

Čítačka Safari

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

Popis: V Safari dochádzalo k problému súvisiacemu so skriptovaním medzi lokalitami. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania URL adries.

CVE-2019-6228: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

SQLite

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie dotazu SQL so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-20346: Tím Tencent Blade

CVE-2018-20505: Tím Tencent Blade

CVE-2018-20506: Tím Tencent Blade

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6227: Qixun Zhao z tímu Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2019-6233: G. Geshev zo spoločnosti MWR Labs v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-6234: G. Geshev zo spoločnosti MWR Labs v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2019-6229: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6215: Lokihardt z tímu Google Project Zero

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2019-6212: Mike Zhang z tímu The Pangu, Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2019-6216: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2019-6217: Fluoroacetate v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, Proteas, Shrek_wzw a Zhuo Liang z tímu Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-6226: Apple

Dátum aktualizovania záznamu: 15. februára 2019

WebKit

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-8570: James Lee (@Windowsrcer) z tímu S2SWWW.com

Dátum pridania záznamu: 3. apríla 2019, dátum aktualizácie: 11. septembra 2019

WebRTC

K dispozícii pre: iPhone 5s a novší, iPad Air a novší a iPod touch (6. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2019-6211: Georgi Geshev (@munmap), Fabi Beterke (@pwnfl4k3s) a Rob Miller (@trotmaster99) z tímu MWR Labs (@mwrlabs) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Ďalšie poďakovanie

mDNSResponder

Poďakovanie za pomoci si zaslúžia Fatemah Alharbi z Kalifornskej univerzity v Riverside (UCR) a univerzity Taibah (TU), Feng Qian z Minnesotskej univerzity v Twin City, Jie Chang zo spoločnosti LinkSure Network, Nael Abu-Ghazaleh z Kalifornskej univerzity v Riverside (UCR), Yuchen Zhou z Northeastern University a Zhiyun Qian z Kalifornskej univerzity v Riverside (UCR).

Dátum aktualizovania záznamu: 15. februára 2019

Čítačka Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Ryan Pickren (ryanpickren.com).

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži James Lee (@Windowsrcer) zo spoločnosti Kryptos Logic.

Dátum aktualizovania záznamu: 15. februára 2019

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: