Obsah zabezpečenia v systéme watchOS 5.1.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme watchOS 5.1.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

watchOS 5.1.2

Vydané 6. decembra 2018

AirPort

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4303: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Obrazy disku

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4427: Tím Pangu

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4431: Toto nedostatočne zabezpečené miesto nahlásil nezávislý bezpečnostný výskumník v rámci programu SecuriTeam Secure Disclosure spoločnosti Beyond Security

CVE-2018-4448: Brandon Azad

Dátum pridania záznamu: 24. júna 2019

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Útočník s oprávneniami môže byť schopný vykonať útok zameraný na odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s odmietnutím služby, ktorý bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2018-4460: Kevin Backhouse z tímu Semmle Security Research

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4431: Toto nedostatočne zabezpečené miesto nahlásil nezávislý bezpečnostný výskumník v rámci programu SecuriTeam Secure Disclosure spoločnosti Beyond Security

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4447: Juwei Lin(@panicaII) a Zhengyu Dong z tímu TrendMicro Mobile Security Team v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum aktualizovania záznamu: 18. decembra 2018

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná zvýšiť úroveň oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2018-4435: Jann Horn z tímu Google Project Zero, Juwei Lin(@panicaII) a Junzhi Lu z tímu TrendMicro Mobile Security Team v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum aktualizovania záznamu: 18. decembra 2018

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4461: Ian Beer z tímu Google Project Zero

LinkPresentation

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie e-mailu so škodlivým kódom môže viesť k sfalšovaniu používateľského rozhrania

Popis: Pri spracovávaní adries URL dochádzalo k problému s falšovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4429: Victor Le Pochat z tímu imec-DistriNet, KU Leuven

Profily

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Nedôveryhodný konfiguračný profil sa môže nesprávne zobrazovať ako overený

Popis: V konfiguračných profiloch dochádzalo k problému s overovaním certifikátov. Tento problém bol vyriešený pridaním ďalších kontrol.

CVE-2018-4436: James Seeley @Code4iOS, Joseph S. zo spoločnosti JJS Securities

Dátum aktualizovania záznamu: 18. decembra 2018

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4437: HyungSeok Han, DongHyeon Oh a Sang Kil Cha zo spoločnosti KAIST Softsec Lab, Kórea

CVE-2018-4464: HyungSeok Han, DongHyeon Oh a Sang Kil Cha zo spoločnosti KAIST Softsec Lab, Kórea

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4441: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4442: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4443: lokihardt z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý spôsoboval poškodenie pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4438: lokihardt z tímu Google Project Zero, Qixun Zhao z tímu Qihoo 360 Vulcan Team

Dátum aktualizácie záznamu: 22. januára 2019

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: