Obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 7.8

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 7.8.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

iCloud pre Windows 7.8

Vydané 30. októbra 2018

CoreCrypto

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Útočník môže byť schopný zneužiť nedostatočne zabezpečené miesto v Miller-Rabinovom teste prvočíselnosti a nesprávne identifikovať prvočísla

Popis: V spôsobe určovania prvočísel dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený používaním pseudonáhodných základov pri testovaní prvočísel.

CVE-2018-4398: Martin Albrecht, Jake Massimo a Kenny Paterson z univerzity Royal Holloway, University of London, a Juraj Somorovsky z Porúrskej univerzity v Bochume

Čítačka Safari

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Povolenie funkcie čítačky Safari na webovej stránke so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2018-4374: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Čítačka Safari

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Povolenie funkcie čítačky Safari na webovej stránke so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: V Safari dochádzalo k problému súvisiacemu so skriptovaním medzi lokalitami. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania URL adries.

CVE-2018-4377: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4372: HyungSeok Han, DongHyeon Oh a Sang Kil Cha zo spoločnosti KAIST Softsec Lab, Kórea

CVE-2018-4373: ngg, alippai, DirtYiCE, KT zo spoločnosti Tresorit v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4375: Yu Haiwan a Wu Hongjun z Technologickej univerzity v Nanyangu v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4376: 010 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4382: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4386: lokihardt z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4392: zhunki z tímu 360 ESG Codesafe Team

CVE-2018-4416: lokihardt z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s vyčerpaním prostriedkov, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4409: Sabri Haddouche (@pwnsdx) zo spoločnosti Wire Swiss GmbH

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2018-4378: HyungSeok Han, DongHyeon Oh a Sang Kil Cha zo spoločnosti KAIST Softsec Lab, Kórea, zhunki z tímu 360 ESG Codesafe Team

Dátum aktualizovania záznamu: 18. decembra 2018

Ďalšie poďakovanie

Čítačka Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Dátum pridania záznamu: 3. apríla 2019

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: