Obsah zabezpečenia v systéme watchOS 5

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme watchOS 5.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke týkajúcej sa zabezpečenia produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Ak je to možné, dokumenty spoločnosti Apple týkajúce sa zabezpečenia odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

watchOS 5

Vydané 17. septembra 2018

IOKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2018-4383: Apple

Dátum pridania záznamu: 24. októbra 2018

iTunes Store

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný sfalšovať výzvy na zadanie hesla v obchode iTunes Store

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4305: Jerry Decime

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: V jadre dochádzalo k problému súvisiacemu s overovaním vstupu. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2018-4363: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4336: Brandon Azad

CVE-2018-4337: Ian Beer z tímu Google Project Zero

CVE-2018-4344: Národné centrum Spojeného kráľovstva pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC)

Dátum pridania záznamu: 24. septembra 2018, dátum aktualizácie: 24. októbra 2018

Safari

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný odhaliť webové stránky navštívené používateľom

Popis: Pri spracúvaní snímok aplikácií dochádzalo k problému s konzistenciou. Tento problém bol odstránený vylepšením spracúvania snímok aplikácií.

CVE-2018-4313: 11 anonymných výskumníkov, David Scott, Enes Mert Ulu zo strednej školy Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi – Ankara/Turecko, Mehmet Ferit Daştan z univerzity Van Yüzüncü Yıl University, Metin Altug Karakaya z organizácie Kaliptus Medical Organization, Vinodh Swami z univerzity Western Governor's University (WGU)

Zabezpečenie

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Útočník môže byť schopný zneužiť nedostatočne zabezpečené miesta v šifrovacom algoritme RC4

Popis: Tento problém bol vyriešený odstránením algoritmu RC4.

CVE-2016-1777: Pepi Zawodsky

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže spôsobiť neočakávané správanie využívajúce zámenu pôvodu

Popis: V prvkoch iframe dochádzalo k problému so zámenou pôvodu. Tento problém bol vyriešený vylepšením sledovania pôvodov zabezpečenia.

CVE-2018-4319: John Pettitt zo spoločnosti Google

Dátum pridania záznamu: 24. septembra 2018

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu so spotrebou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4361: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 24. septembra 2018, dátum aktualizácie: 24. októbra 2018

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Neočakávaná interakcia spôsobovala zlyhanie ASSERT

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2018-4191: Nájdené programom OSS-Fuzz

Dátum pridania záznamu: 24. septembra 2018

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Chyba SecurityErrors súvisiaca so zámenou pôvodu obsahovala informácie o pôvode používaného rámca

Tento problém bol vyriešený odstránením informácií o pôvode.

CVE-2018-4311: Erling Alf Ellingsen (@steike)

Dátum pridania záznamu: 24. septembra 2018

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 1 a novšie

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2018-4299: Samuel Groβ (saelo) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2018-4359: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4358: @phoenhex team (@bkth_, @5aelo a @_niklasb) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 24. septembra 2018

Ďalšie poďakovanie

Core Data

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Andreas Kurtz (@aykay) zo spoločnosti NESO Security Labs GmbH.

Profily izolovaného priestoru

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Tencent Keen Security Lab v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro.

SQLite

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Andreas Kurtz (@aykay) zo spoločnosti NESO Security Labs GmbH.

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Tencent Keen Security Lab v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: