Používanie dvoch SIM kariet (z ktorých jedna je eSIM karta)

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR a novšie modely umožňujú používanie dvoch SIM kariet: nano-SIM a eSIM.1 eSIM je digitálna karta SIM, ktorá umožňuje aktivovať mobilný program operátora bez toho, aby bolo potrebné používať fyzickú nano-SIM kartu.

Čo znamená používanie dvoch SIM kariet?

Dve SIM karty môžete využívať mnohými spôsobmi:

 • Používať jedno číslo na pracovné a druhé číslo na súkromné hovory.
 • Pridať miestny dátový program v zahraničí.
 • Používať jeden program na telefonovanie a druhý pre dáta.

V systéme iOS 13 a novšom môžete pomocou oboch telefónnych čísel uskutočňovať a prijímať hlasové hovory a hovory FaceTime, ako aj odosielať a prijímať správy iMessage, SMS a MMS.2 iPhone môže používať vždy len jednu mobilnú dátovú sieť.

1. Technológia eSIM v iPhone nie je dostupná v kontinentálnej Číne. V Hongkongu a Macau majú eSIM kartu iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generácia) a iPhone XS. Prečítajte si o používaní dvoch nano-SIM kariet v kontinentálnej Číne, Hongkongu a Macau.
2. Táto funkcia využíva technológiu Dual SIM Dual Standby (DSDS), čo znamená, že obe SIM karty umožňujú uskutočňovanie a prijímanie hovorov.

5G a Dual SIM

Ak chcete používať sieť 5G s technológiou Dual SIM na iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro alebo iPhone 12 Pro Max, uistite sa, že máte systém iOS 14.5 alebo novší.

Čo potrebujete

Ak chcete používať dvoch rôznych operátorov, musíte mať odblokovaný iPhone. V opačnom prípade musí oba programy poskytovať ten istý operátor. Ak vašu prvú SIM kartu poskytuje operátor so sieťou CDMA, druhá SIM karta nebude podporovať siete CDMA. Ďalšie informácie vám poskytne operátor. 

Ak máte firemný mobilný program, overte si u správcu, či je táto funkcia vo vašej spoločnosti podporovaná.

Nastavenie mobilného programu s eSIM kartou

Na iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR a novšom môžete používať fyzickú nano-SIM kartu pre jeden mobilný program a eSIM kartu pre ďalšie mobilné programy. Ak nemáte nano-SIM kartu a váš operátor to podporuje, môžete eSIM kartu používať ako jediný mobilný program. eSIM karta poskytovaná operátorom je digitálne uložená vo vašom iPhone.

Druhý mobilný program si môžete aktivovať tak, že naskenujete QR kód, ktorý vám poskytol operátor, použijete apku operátora pre iPhone, nainštalujete pridelený program alebo zadáte potrebné informácie manuálne:

Naskenovanie QR kódu

 1. Otvorte apku Kamera a naskenujte QR kód.
 2. Keď sa zobrazí hlásenie Našiel sa mobilný program, klepnite naň.
 3. Klepnite na Pokračovať v dolnej časti obrazovky.
 4. Klepnite na Pridať mobilný program.

Ak sa pri aktivácii eSIM karty zobrazí výzva na zadanie potvrdzovacieho kódu, zadajte číslo, ktoré vám poskytol operátor.

Použitie apky operátora

 1. Prejdite do obchodu App Store a stiahnite si apku operátora.
 2. Pomocou apky si kúpte mobilný program.

Inštalácia prideleného mobilného programu

Ak používate systém iOS 13 alebo novší, niektorí operátori vám môžu prideliť mobilný program, ktorý si môžete nainštalovať. Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

Ak vám bol pridelený mobilný program, postupujte takto: 

 1. Keď sa zobrazí hlásenie Mobilný program je pripravený na inštaláciu, klepnite naň.
 2. V apke Nastavenia klepnite na Mobilný program je pripravený na inštaláciu.
 3. Klepnite na Pokračovať v dolnej časti obrazovky.

Manuálne zadanie informácií

V prípade potreby môžete informácie o programe zadať manuálne. Ak chcete informácie o programe zadať manuálne, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na Pridať mobilný program.
 4. V dolnej časti obrazovky iPhonu klepnite na Manuálne zadať detaily.

Do iPhonu si môžete uložiť viaceré eSIM karty, používať však môžete vždy len jednu. Ak chcete prepnúť medzi eSIM kartami, klepnite na Nastavenia, klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta a potom klepnite na program, ktorý chcete používať. Nakoniec klepnite na Zapnúť túto linku.

V nasledujúcich častiach získate viac informácií o zvyšných obrazovkách nastavenia na iPhone.

Označenie programov

Po aktivovaní druhého programu si môžete programy označiť. Jeden program si môžete napríklad označiť ako pracovný a druhý ako súkromný.

Tieto označenia budete používať pri výbere telefónneho čísla, ktoré sa má použiť na telefonovanie a odosielanie správ, na určenie čísla pre mobilné dáta a na priradenie čísla ku kontaktom, aby ste vedeli, ktoré číslo sa použije.

Označenia môžete kedykoľvek neskôr zmeniť tak, že prejdete na Nastavenia, klepnete na Mobilné alebo Mobilná dáta a potom klepnete na číslo, ktorého označenie chcete zmeniť. Nakoniec klepnite na Popis mobilného programu a vyberte nové alebo zadajte vlastné označenie.

Nastavenie predvoleného čísla

V prípade potreby si môžete vybrať číslo, ktoré chcete používať na volanie alebo posielanie správ ľuďom, ktorých nemáte v apke Kontakty. Ak máte systém iOS 13 alebo novší, môžete si vybrať, ktorý mobilný program chcete používať pre iMessage a FaceTime. V systéme iOS 13 alebo novšom môžete vybrať buď jedno, alebo obe čísla.

Na tejto obrazovke môžete vybrať predvolené číslo alebo nastaviť, ktoré číslo sa má používať len pre mobilné dáta. Druhé číslo sa nastaví ako predvolené. Ak chcete, aby iPhone používal mobilné dáta z oboch programov (v závislosti od pokrytia a dostupnosti), zapnite možnosť Povoliť prepínanie mobilných dát.

Používanie dvoch telefónnych čísel pre hovory, správy a dáta

Teraz, keď máte na iPhone nastavené dve telefónne čísla, prečítajte si, ako ich používať. 

iPhone si môže pamätať, ktoré číslo sa má použiť

Pri volaní kontaktom nemusíte zakaždým vyberať číslo, ktoré sa má použiť. iPhone predvolene použije rovnaké číslo, aké ste použili pri poslednom volaní danému kontaktu. Ak ste danému kontaktu ešte nevolali, iPhone použije predvolené číslo. V prípade potreby môžete vybrať, ktoré číslo sa má používať na hovory s kontaktom. Postupujte takto:

 1. Klepnite na kontakt.
 2. Klepnite na Preferovaný mobilný program.
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete používať s daným kontaktom.

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Telefonické hovory môžete uskutočňovať a prijímať použitím ľubovoľného z telefónnych čísel.

Ak máte systém iOS 13 alebo novší a práve s niekým voláte, v prípade, že operátor vášho druhého telefónneho čísla podporuje volania cez Wi‑Fi, môžete na tomto druhom čísle prijímať prichádzajúce hovory. Ak práve telefonujete pomocou linky, ktorú nemáte určenú na používanie mobilných dát, musíte zapnúť možnosť Povoliť prepínanie mobilných dát, aby ste mohli prijímať hovory z druhej linky. Ak hovor neprijmete a máte u operátora nastavený odkazovač, zobrazí sa vám hlásenie o zmeškanom hovore a hovor sa presmeruje na odkazovač. Obráťte sa na svojho operátora, ak si chcete overiť dostupnosť volaní cez Wi‑Fi a zistiť, či vám poskytovateľ dátového pripojenia bude účtovať ďalšie poplatky alebo využívanie dát.

Ak práve telefonujete a na druhej linke sa zobrazuje správa Žiadna služba, buď váš operátor nepodporuje volania cez Wi-Fi, alebo nemáte volania cez Wi-Fi zapnuté.1 Môže to tiež znamenať, že nie je zapnuté nastavenie Povoliť prepínanie mobilných dát. Ak práve telefonujete, prichádzajúci hovor na druhom telefónnom čísle bude presmerovaný na odkazovač (ak ho máte u operátora nastavený).2 Nezobrazí sa vám však hlásenie o zmeškanom hovore na druhom telefónnom čísle. Funkcia čakania hovorov funguje pre prichádzajúce hovory na tom istom telefónnom čísle. Ak nechcete zmeškať dôležitý hovor, môžete si zapnúť presmerovanie všetkých hovorov z jedného čísla na druhé. Informácie o dostupnosti tejto možnosti a jej prípadnom spoplatnení vám poskytne operátor.

1. Ak používate systém iOS 12, aktualizujte na systém iOS 13 alebo novší, aby ste mohli prijímať hovory, keď používate druhé číslo.
2. Ak je pre číslo používajúce mobilné dáta zapnutý dátový roaming, na čísle umožňujúcom len hlasové hovory sa vypne služba Visual Voicemail aj MMS správy.

Prepnutie telefónnych čísel pred hovorom

Pred uskutočnením hovoru môžete prepnúť telefónne čísla. Ak voláte niekomu zo zoznamu obľúbených kontaktov, postupujte takto:

 1. Klepnite na tlačidlo Informácie .
 2. Klepnite na aktuálne telefónne číslo. 
 3. Klepnite na druhé číslo. 

Ak používate klávesnicu, postupujte takto:

 1. Zadajte telefónne číslo.
 2. Klepnite na telefónne číslo v hornej časti obrazovky. 
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.

Posielanie správ iMessage a SMS/MMS

Správy iMessage alebo SMS/MMS môžete posielať z ktoréhokoľvek zo svojich telefónnych čísel.* Pred odoslaním správy iMessage alebo SMS/MMS môžete prepnúť telefónne číslo. Postupujte takto:

 1. Otvorte Správy.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na tlačidlo Nové.
 3. Zadajte meno kontaktu.
 4. Klepnite na aktuálne telefónne číslo.
 5. Klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.

*Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti vám poskytne operátor.

Ikony stavu Dual SIM kariet

Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky znázorňujú silu signálu oboch operátorov. Prečítajte si, čo znamenajú ikony stavu.

Po otvorení ovládacieho centra sa môžu zobraziť ďalšie ikony stavu.

Ak sa operátor 1 používa, na druhej linke sa zobrazí správa Žiadna služba. 

V stavovom riadku sa zobrazuje, že zariadenie je pripojené k Wi‑Fi sieti a operátor 2 používa volanie cez Wi‑Fi.

Pri zapnutom nastavení Povoliť prepínanie mobilných dát sa v stavovom riadku zobrazuje, že operátor 1 používa sieť 5G a operátor 2 používa mobilné dáta operátora 1 a má zapnuté volania cez Wi-Fi.

Zmena čísla pre mobilné dáta

Mobilné dáta možno používať vždy len na jednom čísle. Ak chcete zmeniť číslo používajúce mobilné dáta, postupujte takto: 

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na Mobilné dáta. 
 4. Klepnite na číslo, na ktorom chcete používať mobilné dáta. 

Ak zapnete funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát, počas hovoru na čísle umožňujúcom len hlasové hovory sa dané číslo automaticky prepne na používanie hlasu a dát.* Počas hovoru tak budete môcť telefonovať aj používať dáta.

Ak funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát vypnete a práve používate číslo umožňujúce hlasové hovory, ktoré nie je nastavené ako číslo pre mobilné dáta, počas hovoru nebudú mobilné dáta fungovať.

Funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát zapnete takto:

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na Mobilné dáta.
 4. Zapnite funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát.

* Dátová linka sa automaticky prepne a zostane prepnutá počas trvania hovoru. Prepínanie mobilných dát nefunguje, ak práve používate dátový roaming. Informácie o dostupnosti tejto možnosti a jej prípadnom spoplatnení vám poskytne operátor.

Správa mobilných nastavení

Ak chcete zmeniť mobilné nastavenia jednotlivých programov, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete zmeniť.
 4. Klepnite na jednotlivé možnosti a nastavte ich štandardným spôsobom.

Prenos eSIM karty z predchádzajúceho iPhonu do nového

Ak chcete eSIM kartu preniesť do nového iPhonu, môžete naskenovať QR kód, ktorý vám poskytol operátor, použiť apku operátora pre iPhone alebo nainštalovať pridelený mobilný program*. Keď sa mobilný program aktivuje na novom iPhone, na predchádzajúcom iPhone sa deaktivuje.

Pri nastavovaní nového iPhonu postupujte podľa krokov v časti Nastavenie mobilného programu s eSIM kartou. Ak sa vám počas nastavovania pomocou funkcie Rýchly začiatok zobrazí výzva na prenos mobilného programu, vykonajte tento postup.

Vymazanie eSIM karty

Ak potrebujete eSIM kartu vymazať, postupujte takto: 

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na program, ktorý chcete vymazať.
 4. Klepnite na Odstrániť mobilný program.

Keď zo zariadenia vymazávate všetok obsah a nastavenia, môžete vybrať, či sa má vymazať aj eSIM karta. Ak chcete mobilný program zrušiť, musíte kontaktovať svojho operátora.

Dátum zverejnenia: