Používanie dvoch SIM kariet s kartou eSIM

iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR umožňujú používanie dvoch SIM kariet: nano-SIM a eSIM.1 eSIM je digitálna karta SIM, ktorá umožňuje aktivovať mobilný program operátora bez toho, aby bolo potrebné používať fyzickú nano-SIM kartu.

Dve SIM karty môžete využívať mnohými spôsobmi:

 • Používať jedno číslo na pracovné a druhé číslo na súkromné hovory.
 • Pridať miestny dátový program v zahraničí.
 • Používať jeden program na telefonovanie a druhý pre dáta.

Obe telefónne čísla môžu umožňovať uskutočňovanie a prijímanie hlasových hovorov, ako aj posielanie a prijímanie správ SMS a MMS.2 iPhone môže naraz používať len jednu mobilnú dátovú sieť.

 1. Technológia eSIM v iPhone nie je dostupná v kontinentálnej Číne. V Hongkongu a Macau podporuje eSIM kartu iba iPhone XS. Prečítajte si o používaní dvoch nano-SIM kariet v kontinentálnej Číne, Hongkongu a Macau.
 2. Táto funkcia využíva technológiu Dual SIM Dual Standby (DSDS), čo znamená, že obe SIM karty umožňujú uskutočňovanie a prijímanie hovorov. Ak na jednom čísle prebieha hovor, prichádzajúce hovory na druhom čísle budú presmerované na odkazovač.

Čo potrebujete

Ak chcete používať dvoch rôznych operátorov, musíte mať odblokovaný iPhone. V opačnom prípade musí oba programy poskytovať ten istý operátor. Ak vašu prvú SIM kartu poskytuje operátor so sieťou CDMA, druhá SIM karta nebude podporovať siete CDMA. Ďalšie informácie vám poskytne operátor. 

Ak máte firemný mobilný program, overte si u správcu, či je táto funkcia vo vašej spoločnosti podporovaná.

Nastavenie mobilného programu s eSIM kartou

Jeden z vašich mobilných programov používa nano-SIM kartu a druhý (alebo druhé) eSIM kartu. Ak nemáte nano-SIM kartu a váš operátor ju podporuje, môžete eSIM kartu používať ako jediný mobilný program. eSIM karta poskytovaná operátorom je digitálne uložená vo vašom iPhone.

Druhý mobilný program si môžete aktivovať tak, že naskenujete QR kód, ktorý vám poskytol operátor, použijete aplikáciu operátora pre iPhone alebo zadáte potrebné informácie manuálne:

Naskenovanie QR kódu

 1. Prejdite do menu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na položku Pridať mobilný program.
 4. Pomocou iPhonu naskenujte QR kód, ktorý vám poskytol operátor.

Ak sa pri aktivácii eSIM karty zobrazí výzva na zadanie potvrdzovacieho kódu, zadajte číslo, ktoré vám poskytol operátor.

Použitie aplikácie operátora

 1. Prejdite do obchodu App Store a stiahnite si aplikáciu operátora.
 2. Pomocou aplikácie si kúpte mobilný program.

Manuálne zadanie informácií

V prípade potreby môžete informácie o programe zadať manuálne. V dolnej časti obrazovky iPhonu klepnite na položku Manuálne zadať detaily.

Do iPhonu si môžete uložiť viaceré eSIM karty, používať však môžete vždy len jednu. Ak chcete prepnúť medzi eSIM kartami, klepnite na položku Nastavenia, klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta a potom klepnite na program, ktorý chcete používať. Nakoniec klepnite na položku Zapnúť túto linku.

V nasledujúcich častiach získate viac informácií o zvyšných obrazovkách nastavenia na iPhone.

Označenie programov

Po aktivovaní druhého programu si môžete programy označiť. Jeden program si môžete napríklad označiť ako pracovný a druhý ako súkromný.

Tieto označenia budete používať pri výbere telefónneho čísla, ktoré sa má použiť na telefonovanie a odosielanie správ, na určenie čísla pre mobilné dáta a na priradenie čísla ku kontaktom, aby ste vedeli, ktoré číslo sa použije.

Označenia môžete kedykoľvek neskôr zmeniť tak, že prejdete do menu Nastavenia, klepnete na položku Mobilné alebo Mobilná dáta a potom klepnete na číslo, ktorého označenie chcete zmeniť. Nakoniec klepnite na položku Popis mobilného programu a vyberte nové alebo zadajte vlastné označenie.

Nastavenie spôsobu spolupráce programov

V zariadení si môžete nastaviť predvolené číslo, ktoré budú používať služby iMessage a FaceTime a ktoré budete používať pri volaní alebo posielaní správ niekomu, koho nemáte v aplikácii Kontakty.

Na tejto obrazovke môžete vybrať predvolené číslo alebo nastaviť, ktoré číslo sa má používať len pre mobilné dáta. Druhé číslo sa nastaví ako predvolené. 

Použiť „Primárne“ ako predvolené číslo: Po vybratí tejto možnosti sa primárne číslo bude používať ako predvolené pre hlasové hovory, správy SMS, dáta a služby iMessage a FaceTime. Sekundárne číslo bude k dispozícii len pre hlasové hovory a správy SMS.

Použiť „Sekundárne“ ako predvolené číslo: Po vybratí tejto možnosti sa sekundárne číslo bude používať pre hlasové hovory, správy SMS, dáta a služby iMessage a FaceTime. Primárne číslo bude k dispozícii len pre hlasové hovory a SMS správy.

Použiť „Sekundárne“ len pre mobilné dáta: Túto možnosť môžete vybrať v prípade, že cestujete do zahraničia a chcete pre hlasové hovory, správy SMS a služby iMessage a FaceTime používať primárne číslo. Sekundárne číslo budete môcť používať pre dáta.

Používanie dvoch telefónnych čísel pre hovory, správy a dáta

Teraz, keď máte na iPhone nastavené dve telefónne čísla, prečítajte si, ako ich používať. 

iPhone si môže pamätať, ktoré číslo sa má použiť

Pri volaní kontaktom nemusíte zakaždým vyberať číslo, ktoré sa má použiť. iPhone predvolene použije rovnaké číslo, aké ste použili pri poslednom volaní danému kontaktu. Ak ste danému kontaktu ešte nevolali, iPhone použije predvolené číslo. V prípade potreby môžete vybrať, ktoré číslo sa má používať na hovory s kontaktom. Postupujte takto:

 1. Klepnite na kontakt.
 2. Klepnite na položku Preferovaný mobilný program.
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete používať s daným kontaktom.

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Telefonické hovory môžete uskutočňovať a prijímať použitím ľubovoľného z telefónnych čísel.

Ak práve telefonujete, prichádzajúci hovor na druhom telefónnom čísle bude presmerovaný na odkazovač (ak ho máte u operátora nastavený).* Nedostanete však hlásenie o zmeškanom hovore na sekundárnom čísle. Funkcia čakania hovorov funguje pre prichádzajúce hovory na tom istom telefónnom čísle. Ak nechcete zmeškať dôležitý hovor, môžete si zapnúť presmerovanie všetkých hovorov z jedného čísla na druhé. Informácie o dostupnosti tejto možnosti a jej prípadnom spoplatnení vám poskytne operátor.

* Ak je pre číslo používajúce mobilné dáta zapnutý dátový roaming, na čísle umožňujúcom len hlasové hovory sa vypne služba Visual Voicemail aj MMS správy.

Prepnutie telefónnych čísel pred hovorom

Pred uskutočnením hovoru môžete prepnúť telefónne čísla. Ak voláte niekomu zo zoznamu obľúbených kontaktov, postupujte takto:

 1. Klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na aktuálne telefónne číslo. 
 3. Klepnite na druhé číslo. 

Ak používate klávesnicu, postupujte takto:

 1. Zadajte telefónne číslo.
 2. Klepnite na telefónne číslo v hornej časti obrazovky. 
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.

Posielanie správ iMessage a SMS/MMS

Na jednej telefónnej linke môžete posielať správy iMessage a používať FaceTime. Ak chcete zmeniť linku používanú pre iMessage, postupujte takto: 

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Správy. 
 2. Klepnite na položku Linka pre iMessage a FaceTime.
 3. Vyberte telefónne číslo, ktoré chcete použiť.

Správy SMS a MMS môžete posielať z ktoréhokoľvek zo svojich telefónnych čísel.* Pred odoslaním správy SMS alebo MMS môžete prepnúť telefónne čísla. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na tlačidlo Nové.
 3. Zadajte meno kontaktu.
 4. Klepnite na aktuálne telefónne číslo.
 5. Klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.

* Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti vám poskytne operátor.

Ikony stavu oboch SIM kariet

Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky znázorňujú silu signálu oboch operátorov. Prečítajte si, čo znamenajú ikony stavu.

Po otvorení ovládacieho centra sa môžu zobraziť ďalšie ikony stavu.

Zmena čísla pre mobilné dáta

Mobilné dáta možno používať vždy len na jednom čísle. Ak chcete zmeniť číslo používajúce mobilné dáta, postupujte takto: 

 1. Prejdite do menu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na položku Mobilné dáta. 
 4. Klepnite na číslo, na ktorom chcete používať mobilné dáta. 

Ak zapnete funkciu Prepínanie mobilných dát, počas hovoru na čísle umožňujúcom len hlasové hovory sa dané číslo automaticky prepne na používanie hlasu a dát.* Počas hovoru tak budete môcť telefonovať aj používať dáta.

Ak funkciu Prepínanie mobilných dát vypnete a práve používate číslo umožňujúce hlasové hovory, ktoré nie je nastavené ako číslo pre mobilné dáta, počas hovoru nebudú mobilné dáta fungovať.

Funkciu Prepínanie mobilných dát zapnete takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na položku Mobilné dáta.
 4. Zapnite funkciu Prepínanie mobilných dát.

* Dátová linka sa automaticky prepne počas trvania hovoru. Prepínanie mobilných dát nefunguje, ak práve používate dátový roaming. Informácie o dostupnosti tejto možnosti a jej prípadnom spoplatnení vám poskytne operátor.

Správa mobilných nastavení

Ak chcete zmeniť mobilné nastavenia jednotlivých programov, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete zmeniť.
 4. Klepnite na jednotlivé možnosti a nastavte ich štandardným spôsobom.

Vymazanie eSIM karty

Ak potrebujete eSIM kartu vymazať, postupujte takto: 

 1. Prejdite do menu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta.
 3. Klepnite na program, ktorý chcete vymazať.
 4. Klepnite na položku Odstrániť mobilný program.

Keď zo zariadenia vymazávate všetok obsah a nastavenia, môžete vybrať, či sa má vymazať aj eSIM karta. Ak chcete mobilný program zrušiť, musíte kontaktovať svojho operátora.

Dátum zverejnenia: