Ak funkcia Dual SIM s eSIM kartou na iPhone nefunguje

Prečítajte si, ako riešiť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní funkcie Dual SIM v iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR alebo staršom modeli, ktorý má nano-SIM kartu a eSIM kartu alebo dve eSIM karty.

Skontrolujte programy

 • Váš iPhone musí byť odomknutý alebo musia oba programy pochádzať od rovnakého operátora.

 • Oba programy musia byť nastavené a pripravené na používanie.

 • Operátor alebo operátori musia podporovať používanie funkcie Dual SIM s eSIM kartou.

 • Ak vašu prvú SIM kartu poskytuje operátor so sieťou CDMA, druhá SIM karta nebude podporovať siete CDMA. Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

Technológia eSIM v iPhone nie je dostupná v kontinentálnej Číne. V Hong Kongu a Macau má eSIM kartu iba iPhone SE (2. generácia), iPhone SE (3. generácia) a iPhone XS. Prečítajte si o riešení problémov pri používaní dvoch nano-SIM kariet v kontinentálnej Číne, Hongkongu a Macau.

Ak sa eSIM karta nedá nastaviť

 • Overte si u operátora, či v rámci svojho programu pre iPhone môžete používať službu dvoch SIM kariet.

 • Ak máte firemný mobilný program, overte si u svojej spoločnosti alebo operátora, či túto funkciu podporuje.

 • Overte si, či operátori majú vo vašej oblasti pokrytie a či práve nedošlo k výpadku služieb.

 • Uistite sa, že sú vaše mobilné programy nastavené, pripravené na používanie a nie sú zablokované v súvislosti s neuhradenou faktúrou.

Ak sa eSIM karta stále nedá nastaviť, požiadajte o podporu svojho operátora.

Ak sa nezobrazuje jeden alebo oba mobilné programy

V menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta by sa mali zobrazovať oba vaše programy. Ak sa nezobrazujú, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Nezobrazuje sa program na eSIM karte

 1. Postupujte podľa krokov na nastavenie mobilného programu s eSIM kartou.

 2. Otvorte ovládacie centrum a skontrolujte, či sa v stavovom riadku zobrazujú ikony oboch operátorov.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Nezobrazuje sa program na nano-SIM karte

Uistite sa, že nano-SIM karta je správne vložená v rámčeku na SIM karty:

 1. Vyberte rámček na SIM karty a pozrite sa, či karty nie sú poškodené alebo na nich nie sú stopy korózie.

 2. Vyberte SIM kartu z rámčeka na SIM karty a potom ju vložte späť.

 3. Rámček na SIM karty zasuňte až na doraz, aby nebol voľný.

 4. Otvorte ovládacie centrum a skontrolujte, či sa v stavovom riadku zobrazujú ikony oboch operátorov.

Ak nano-SIM karta nefunguje, nepasuje do telefónu, je ohnutá alebo sa vám na iPhone zobrazuje správa, že karta nie je kompatibilná so sieťou LTE, požiadajte operátora o novú nano-SIM kartu.

Ak práve telefonujete a na druhej linke sa zobrazuje správa Žiadna služba

iPhone môže naraz používať len jednu mobilnú dátovú sieť. Ak na volanie používate jednu linku, na druhej linke sa zobrazuje správa Žiadna služba. Ak operátor podporuje na vašom druhom čísle funkciu Volania cez Wi-Fi a máte túto funkciu zapnutú, môžete na tomto čísle prijímať prichádzajúce hovory. Ak práve telefonujete inde ako na predvolenej dátovej linke, musíte zapnúť funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak na iPhone stále nemôžete nastaviť alebo používať funkciu Dual SIM, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: