Používanie návrhov na zdieľanie vo Fotkách

Tab Pre vás vo Fotkách vám navrhuje momenty z knižnice, ktoré môžete odoslať priateľom a podeliť sa tak o ne. Ak majú vaši priatelia tiež iOS 12, môžu aj oni zdieľať fotky z tej istej udalosti, aby v danej zbierke nič nechýbalo.

Funkcia Návrhy na zdieľanie automaticky vytvára kolekcie fotiek a videí s podobným časom a miestom pôvodu, a tým vám uľahčuje zdieľanie momentov, na ktoré ste možno zabudli.

Ľudia, s ktorými obsah zdieľate, dostanú správu s odkazom na zobrazenie vašich fotiek na webstránke iCloud.com. Vaša zdieľaná kolekcia bude aktívna 30 dní; zdieľanie môžete kedykoľvek zastaviť.

Návrhy na zdieľanie sú skvelé na pripomenutie udalostí, ktoré sa stali, a ich jednoduché zdieľanie na obmedzený čas. Ak chcete vytvoriť priestor na priebežné zdieľanie fotiek od viacerých ľudí, vyskúšajte funkciu Zdieľané albumy. Môžete si tiež prečítať viac o posielaní obrázkov a videí cez aplikáciu Správy.

 

Návrhy na zdieľanie v iPhone

Ako zdieľať fotky pomocou návrhov na zdieľanie

 1. V iPhone, iPade alebo iPode touch si zapnite iCloud Fotky.
 2. Otvorte aplikáciu Fotky.
 3. Klepnite na tab Pre vás a nájdite časť Návrhy na zdieľanie.
 4. Potiahnutím prstom doľava môžete prechádzať všetkými navrhovanými zbierkami a klepnutím na určitú zbierku ju môžete začať zdieľať. 
 5. Klepnutím na položku Ďalej budete zdieľať všetko. Môžete tiež klepnúť na položku Vybrať a následne odznačiť položky, ktoré nechcete do zdieľania zahrnúť.
 6. Vyberte ľudí, s ktorými chcete obsah zdieľať. Ak aplikácia Fotky rozpozná na fotkách osoby, automaticky sa zobrazia ich mená. Môžu sa vám zobraziť aj mená ľudí, s ktorými ste už fotky zdieľali v minulosti. Odznačte ľudí, ktorých nechcete zahrnúť. Ak chcete vybrať ďalších priateľov, klepnite na položku Pridať ľudí.
 7. Klepnite na tlačidlo Zdieľať v správe. Zobrazí sa okno aplikácie Správy s príjemcami a ukážkou správy, ktorú dostanú. 
 8. Ak chcete, zadajte komentár. Potom stlačte tlačidlo odoslania Tlačidlo odoslania v aplikácii Správy.

 

Ktorýkoľvek moment v knižnici môžete zdieľať tým istým spôsobom: klepnite na kartu Fotky a potom klepnite na názov momentu. Klepnite na tlačidlo ďalších akcií modrý krúžok s tromi bodkami, klepnite na položku Zdieľať fotky a postupujte podľa krokov 5 až 8 vyššie.

Pridávanie zdieľaných fotiek do vlastnej knižnice

Použitie možnosti Taktiež zdieľať na skompletizovanie zbierky

Keď príjemcovia zbierky klepnú na odkaz v aplikácii Správy, aplikácia Fotky otvorí a zobrazí všetky položky, ktoré ste zdieľali.* Klepnutím na položku Pridať všetky si môžu do svojej knižnice pridať vaše fotky a videá v plnom rozlíšení.

Ak aplikácia Fotky zistí, že vaši priatelia majú v knižnici položky, ktoré mohli byť vytvorené v tom istom čase a na tom istom mieste, zobrazí sa im pod zbierkou, ktorú ste odoslali, sekcia Taktiež zdieľať. Keď klepnú na položku Zobraziť, aplikácia Fotky im zobrazí položky, ktoré môžu byť z tej istej udalosti (napríklad fotky, ktoré odfotili na párty na pláži, na ktorej ste sa všetci zúčastnili).

Vaši priatelia si môžu vybrať, ktoré položky chcú taktiež zdieľať. Klepnutím na položku Zdieľať vám potom môžu odoslať fotky zachytávajúce detaily a momenty, ktoré vám možno unikli.

* Ak príjemca otvorí odkaz v aplikácii Správy na Macu, zbierka sa zobrazí na webovej stránke a sekcia Taktiež zdieľať nebude k dispozícii.

Zobrazenie naposledy zdieľaných zbierok alebo ukončenie zdieľania

Na tabe Pre vás si môžete pozrieť zbierky, ktoré ste zdieľali, a môžete ukončiť zdieľanie zbierok, ktoré sú ešte k dispozícii.

 1. V aplikácii Fotky klepnite na tab Pre vás a nájdite časť Naposledy zdieľané.
 2. Potiahnite prstom doľava a zobrazte si zbierky, ktoré ste zdieľali alebo prijali. Klepnutím na zbierku zobrazíte fotky a videá, ktoré obsahuje.
 3. Ak chcete ukončiť zdieľanie niektorej svojej zbierky skôr, ako vyprší jej 30-dňová dostupnosť, klepnite na tlačidlo ďalších akcií modrý krúžok s tromi bodkami a potom klepnite na položku Zastaviť zdieľanie. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na položku Zastaviť zdieľanie.
Dátum zverejnenia: