Používanie návrhov na zdieľanie vo Fotkách

Tab Pre vás vo Fotkách vám navrhuje momenty z knižnice, ktoré môžete odoslať priateľom a podeliť sa tak o ne. Ak majú vaši priatelia tiež iOS 12, môžu aj oni zdieľať fotky z tej istej udalosti, aby v danej zbierke nič nechýbalo.

Návrhy na zdieľanie vytvárajú automaticky zbierky z fotiek a videí, ktoré boli vytvorené približne v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Ľudia, s ktorými fotky alebo videá zdieľate, dostanú správu s verejným odkazom na stránku iCloud.com, ku ktorému má prístup každý. Tento odkaz bude aktívny 30 dní a kedykoľvek môžete zdieľanie ukončiť.

Ak chcete vytvoriť priestor pre aktuálne zdieľané fotky, ktoré sú určené na spoluprácu, alebo chcete obmedziť, kto si môže vaše zdieľané fotky pozrieť, vyskúšajte zdieľané albumy.

 

Návrhy na zdieľanie na iPhone

Ako zdieľať fotky pomocou návrhov na zdieľanie

 1. Zapnite iCloud Fotky na svojom iPhone, iPade alebo iPode touch.
 2. Otvorte aplikáciu Fotky.
 3. Klepnite na tab Pre vás a nájdite časť Návrhy na zdieľanie.
 4. Potiahnutím prstom doľava môžete prechádzať všetkými navrhovanými zbierkami a klepnutím na určitú zbierku ju môžete začať zdieľať. 
 5. Klepnutím na položku Ďalej budete zdieľať všetko. Môžete tiež klepnúť na položku Vybrať a následne odznačiť položky, ktoré nechcete do zdieľania zahrnúť.
 6. Vyberte ľudí, s ktorými chcete zdieľať. Ak Fotky rozpoznajú na fotkách osoby, automaticky sa zobrazia ich mená. Môžu sa vám zobraziť aj mená ľudí, s ktorými ste už fotky zdieľali v minulosti. Odznačte ľudí, ktorých nechcete zahrnúť. Ak chcete vybrať ďalších priateľov, klepnite na položku Pridať ľudí.
 7. Klepnite na tlačidlo Zdieľať v správe. Zobrazí sa okno Správ s príjemcami a ukážkou správy, ktorú dostanú. 
 8. Môžete pridať nejaký komentár a stlačením tlačidla tlačidlo na odoslanie v Správach správu odošlite.

Takýmto spôsobom môžete odoslať ľubovoľný moment, ktorý máte v knižnici. Klepnite na tab Fotky a na názov daného momentu. Klepnite na ikonu modrý krúžok s tromi bodkami, klepnite na položku Zdieľať fotky a postupujte podľa krokov 5 až 8 vyššie.

Pridávanie zdieľaných fotiek do vlastnej knižnice

Použitie možnosti Taktiež zdieľať na skompletizovanie zbierky

Keď príjemcovia zbierky klepnú na odkaz v Správach, Fotky otvoria a zobrazia všetky položky, ktoré ste zdieľali.* Klepnutím na položku Pridať všetky si môžu do svojej knižnice pridať vaše fotky a videá v plnom rozlíšení.

Ak Fotky zaznamenajú, že vaši priatelia majú v knižnici položky, ktoré mohli byť vytvorené v rovnakom čase a na rovnakom mieste, pod zbierkou, ktorú ste odoslali, sa im zobrazí sekcia Taktiež zdieľať. Keď klepnú na položku Zobraziť, Fotky im zobrazia položky, ktoré môžu byť z tej istej udalosti (napríklad fotky, ktoré odfotili na párty na pláži, na ktorej ste sa všetci zúčastnili).

Vaši priatelia si môžu vybrať, ktoré položky chcú taktiež zdieľať. Klepnutím na položku Zdieľať vám potom môžu odoslať fotky zachytávajúce detaily a momenty, ktoré vám možno unikli.

* Ak príjemca otvorí odkaz v aplikácii Správy na Macu, zbierka sa zobrazí na webovej stránke a sekcia Taktiež zdieľať nebude k dispozícii.

Zobrazenie naposledy zdieľaných zbierok alebo ukončenie zdieľania

Na tabe Pre vás si môžete pozrieť zbierky, ktoré ste zdieľali, a môžete ukončiť zdieľanie zbierok, ktoré sú ešte k dispozícii.

 1. V aplikácii Fotky klepnite na tab Pre vás a nájdite časť Naposledy zdieľané.
 2. Potiahnite prstom doľava a zobrazte si zbierky, ktoré ste zdieľali alebo prijali. Klepnutím na zbierku si pozrite fotky a videá, ktoré obsahuje.
 3. Ak chcete ukončiť zdieľanie niektorej svojej zbierky skôr, ako vyprší jej 30-dňová dostupnosť, klepnite na ikonu modrý krúžok s tromi bodkami a klepnite na položku Zastaviť zdieľanie. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na položku Zastaviť zdieľanie.
Dátum zverejnenia: